กระตุ้นกล้ามเนื้อ กระแส TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) คืออะไร?

กระแส TENS คืออะไร

การกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้ากระแส Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS) เป็นเทคนิคการรักษา ที่ใช้การส่งสัญญาณไฟฟ้าน้อยๆ ผ่านอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับผิวหนัง เพื่อกระตุ้นเส้นประสาทและลดอาการปวด ส่งผลให้สามารถลดความเจ็บปวดได้ในพื้นที่ที่เป็นปัญหา

การใช้ TENS มักจะนำมาใช้รักษาอาการเจ็บปวดเรื้อรัง เช่น โรคข้อเข่าเสื่อม ปวดหลัง และปวดประสาท รวมถึงอาการเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากการบาดเจ็บหรือการผ่าตัด การรักษาด้วย TENS เป็นเทคนิคที่ปลอดภัยและไม่เจ็บปวด และสามารถนำมาใช้ร่วมกับเทคนิคการจัดการกับอาการปวดอื่นๆ เช่น การใช้ยาและกายภาพบำบัด

อุปกรณ์ TENS สามารถซื้อหรือเช่าได้ และสามารถใช้งานภายใต้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพได้ หากมีข้อสงสัยหรือคำถามใดๆ เกี่ยวกับการใช้ TENS ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเสียก่อน

ตำแหน่งการแปะ Electrode

credit picture: prohealthcareproducts.com

การใช้งาน

  1. ติดตั้งและตรวจสอบเครื่อง TENS ว่าเป็นอย่างดีและใช้งานได้ตามปกติ ตรวจสอบสายไฟและตัวปลั๊กเชื่อมต่อให้แน่นหนา
  2. ทำความสะอาดผิวหนังในบริเวณที่ต้องการใช้ TENS ด้วยน้ำและสบู่ หรือใช้ผ้าชุบแอลกอฮอล์ทำความสะอาด
  3. นั่งท่านสบายๆไม่เกร็ง ก่อนใช้เครื่อง TENS ต้องเปิดเครื่องและตั้งค่าการใช้งานตามคำแนะนำของนักกายภาพบำบัด
  4. วางตัวแผ่น Electrode เสียบกับปลั๊กของ TENS ให้ชิดผิวหนังที่ต้องการรักษาและเป็นอย่างดี สามารถใช้สายเคเบิ้ลหรือสายยืดหยุ่นในการปรับตัวปลั๊กให้ห่างไกลจากเครื่อง TENS
  5. เปิดเครื่อง TENS และตั้งค่าโหมดการใช้งาน โดยมีหลายโหมดที่ต่างกันไปเช่นโหมดที่เป็นแบบชนิดคลื่นสี่เหลี่ยม โหมดชนิดคลื่นสั้น หรือโหมดแบบชนิดกระแสไฟฟ้าเรียบ ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ

ข้อควรระวัง

การใช้ TENS เป็นเทคนิคที่ปลอดภัยและไม่เจ็บปวด แต่ก็ยังมีข้อควรระวังบางอย่างที่ควรรู้ดังนี้:

  1. ห้ามใช้ TENS ในบาดแผลที่เปิดอยู่หรือบริเวณที่มีแผลหรือแผลเป็น
  2. ห้ามใช้ TENS ในบริเวณที่มีผื่นแพ้ง่ายหรือแพ้สิ่งที่เข้าติดผิวหนัง เช่น ปลายนิ้ว หรือใกล้เคียงกับที่มีชิ้นส่วนอุปกรณ์เข้ามาเชื่อมต่อกับผิวหนัง
  3. ห้ามใช้ TENS ในบริเวณที่มีไขกระดูกดันทับกันหรือเส้นเลือดสำคัญ ดังนั้นควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพก่อนใช้
  4. หากมีอาการผิดปกติหรืออาการแพ้สาเหตุใดๆ หลังการใช้ TENS ควรหยุดใช้และปรึกษาแพทย์
  5. ห้ามใช้ TENS ในขณะที่กำลังขับรถหรือประกอบอาชีพที่ต้องมีความสำคัญกับความตั้งตรง เช่น กำลังประกอบอาชีพด้วยเครื่องจักร หรือทำงานบนพื้นที่สูง

ในการใช้ TENS ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หรือนักกายภาพบำบัด และหากมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ ควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านกายภาพบำบัดก่อนใช้งาน

About the Author :

Leave a Comment

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH