Extracorporeal shock wave therapy (ESWT) with the new LiKAWAVE VARIO 3i

บริษัท ประภัสสร เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด ได้เซ็นสัญญาการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Shockwave Diathermy กับบริษัท Likamed ประเทศเยรมันนี ผู้ผลิต Shockwave ด้วยเทคโนโลยี Vario Logic Technology (VLT) ด้วยกระสุนชนิดพิเศษ HD Ceramic Projectile สามารถควบคุมระดับการยิงได้ 4 เสป็กตรัม พร้อมจัดจำหน่ายแล้วในเดือน มีนาคม 2563

Bosch Vivatmo official product lunched

During ERS 2019, Prapatsorn Engineering Supply Co., Ltd. signed on official distribution agreement with Bosch Healthcare Solutions to distribute the breakthrough technology of FeNO (Fractional Exhaled Nitric Oxide) Vivatmo product ranges for Thailand market. Now it’s available for demonstration all around Thailand. Please contact us for further info.

Everyway ET800 Traction Unit TFDA Approved

เรียนลูกค้าทุกท่าน เครื่องดึงคอดึงหลังอัตโนมัติ ผลิตภัณฑ์ EVERYWAY MEDICAL จากประเทศไต้หวัน ได้การรับรองจาก สำนักงานอาหารและยา ในการนำเข้าและจัดจำหน่าย โดยบริษัท ประภัสสร เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด แล้ววันนี้

บริษัทฯ ที่ต้องการเป็นตัวแทนจำหน่าย ส่งรายละเอียดบริษัทเข้ามาที่ chanat@prapatsorn.co.th ในวันและเวลาทำการ

Global Initiative for Asthma (GINA) guidelines 2018

บทความดีๆจากสมาคมอุรุเวชช์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการ the GINA Science committee ก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2002 เพื่อรวบรวมและทบทวนผลการค้นคว้าวิจัยต่าง ๆ เกี่ยวกับการดูแลรักษาและจัดการโรคหืด และมีการทบทวนซ้ำเป็นประจำทุกปีร่วมกับสมาคมอื่น ๆ เช่น American Thoracic Society (ATS) และ European Respiratory Society (ERS) และในปี 2018 นี้ทางคณะกรรมการก็ได้ออกเผยแพร่แนวทางเวชปฏิบัติ GINA guidelines ฉบับปรับปรุงใหม่

มีอะไรใหม่บ้างใน GINA 2018?

  1. ในส่วนของการประเมินโรคหืด (assessment of asthma) มีการขยายความเกี่ยวกับความเสี่ยงของโรคหืดที่เป็น ‘independent’ risk factors ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยหมายถึงความเสี่ยงต่อการกำเริบเฉียบพลันของโรคแม้ว่าผู้ป่วยจะมีอาการของโรคหืดในขณะนั้นเพียงเล็กน้อย ซึ่งจากการศึกษาที่ผ่านมาพบข้อมูลว่าการมี “bronchodilator reversibility” ที่มากขึ้นนั้นบ่งชี้ถึงความเสี่ยงในการกำเริบเฉียบพลันทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ นอกจากนี้ยังพบความเสี่ยงในการเกิดการตีบแคบของหลอดลมอย่างถาวร (persistent airflow limitation) เพิ่มเติมด้วย ได้แก่ preterm birth,

We are ISO 9001 Certified !

Prapatsorn Engineering Supply Co., Ltd is proud to be awarded ISO 9001 certification, an internationally recognized standard that ensures that our products and services meet the needs of our clients through an effective quality management system. Thanks to PES team to make this happen and we will continue our best effort to provide the best product and service to our customers.

เทคโนโลยี True Check การทำ Self-Calibrate สำหรับ Lung Function

TrueCheck™ Technology

ด้วย TrueCheck™ Technology สร้างความแม่นยำในการทำ Self-Calibrate สำหรับเครื่องตรวจสมรรถภาพปอดสมัยใหม่

ระบบ  TrueCheck™  ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร ช่วยให้เรามั่นใจได้ในการวิเคราะห์ก๊าซที่ถูกต้องตลอดเวลา  TrueCheck™  ช่วยลดความจำเป็นในการทำ gas-calibration  รวมถึงลดความจำเป็นในการจำลอง แบบ DLCO จากภายนอก

TrueCheck™   ใช้วิธีการ sample-delay ( ใช้  Signal Synchronization Technology )  ทำให้เกิดการตรวจวัดความเข้มข้นของก๊าซและตรวจสอบเครื่องวิเคราะห์ก๊าซ โดยการตรวจสอบความถูกต้อง 5 จุด และเป็นเส้นตรง

 

เพื่อให้การทดสอบสมรรถภาพปอดถูกต้อง การวัดความเข้มข้นของก๊าซ ต้องสอดคล้องกับการไหล  ( เกิดสัญญาณขึ้นในเวลาเดียวกัน) DLCO (Diffusion Capacity)  และการวัด MBW (Multiple Breath Washout,

เทคโนโลยี True Flow มิติใหม่สำหรับงานตรวจสมรรถภาพปอด

TrueFlow™ Technology

TrueFlow™  เป็นระบบที่ช่วยขจัดปัญหาเกี่ยวกับเครื่องตรวจที่ใช้การวัดค่าการไหลแบบอนาล็อก อย่างเช่น ระบบ turbines และ Bodyplethysmographs  และทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถใช้งานได้ง่าย มีประสิทธิภาพ และมีความถูกต้องแม่นยำสูง เป็นเทคโนโลยีเดียวที่พิสูจน์แล้วว่าไม่ต้องทำการ Calibration  ตลอดอายุการใช้งาน

TrueFlow™   เป็นเครื่องมือที่ปราศจากแรงต้าน ไม่มีการสัมผัส และไม่มีการทำ  Calibration

หลักการวัดพื้นฐานสามารถอธิบายได้ดังนี้

  • สัญญาณอัลตราซาวน์ทั้งสองตัวจะถูกส่งไปตามแนวทแยงมุม ตามเส้นทางการไหลของหลอดเป่า สัญญาณที่ไปกับการไหลจะเพิ่มขึ้น ในขณะที่อัตราการไหลที่ตรงกันข้ามจะลดลง ความแตกต่างระหว่างการส่งผ่านของทั้งสองทางนี้ แสดงให้เห็นความเร็วของอัตราการไหล หากทำอย่างถูกต้อง ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมจะไม่เกี่ยวข้องในกระบวนการทำ

สำหรับการวัดขั้นพื้นฐาน โดยทฤษฏีแล้ว สามารถทำการวัดได้โดยไม่ต้องทำการ Calibration  เรารู้ได้จากประสบการณ์กว่า 30 ปี ว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่จำเป็น เพื่อให้ระบบอัลตราซาวน์นั้นสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและไม่ต้องทำการ Calibration  อย่างแท้จริง  และเราสามารถพิสูจน์ได้

ในวันนี้ เทคโนโลยี  TrueFlow™   ประกอบด้วยส่วนประกอบหลายส่วนที่เป็นอิสระต่อกัน ซึ่งได้รับการปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล เพื่อทำงานร่วมกันในการวัดการไหลของอากาศได้อย่างสม่ำเสมอ

การออกแบบที่มีลักษณะพิเศษ ส่วนประกอบที่มีคุณภาพสูง มาตรฐานความแม่นยำของสวิส ที่ควบคู่ไปกับ การควบคุมคุณภาพอย่างเคร่งครัด  ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ EasyOne® ของเราสามารถทำการทดสอบได้อย่างดีโดยไม่ต้องทำ Calibration  แม้จะใช้ภายในหรือภายนอกห้องทดลองก็ได้ผลที่ถูกต้องแม่นยำ

เราใช้เครื่องส่งสัญญาณที่มีการพัฒนามาเป็นรุ่นที่ 4 เรียกว่า  ndd transceiver cells ( เครื่องอัลตราซาวนด์ที่ได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพการไหลของอากาศ)  โดยมีการทำงานร่วมกับหน่วยประมวลข้อมูล  Digital nano time  ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของเราเอง มีหน่วยเป็น ( nTPU)  ซึ่งออกแบบมาสำหรับการวัดเวลาในการขนส่งที่รวดเร็วเป็นพิเศษ ช่วยให้สามารถวัดระยะเวลาในการขนส่งอัลตราซาวนด์ที่มีความถูกต้องภายใน 1 ns  ( แสงเดินทางที่ 30 ซม.

เตรียมพบกับ NDD Lung Function Test ได้ที่งานวิชาการประจำปีสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย

เตรียมพบกับ NDD EasyOne Pro Lab สำหรับ Lung Function Test DLCO และ Nitrogen Washout  ทั้งการเปิดให้ทดสอบแบบเต็มรูปแบบ ได้ที่งานวิชาการประจำปีสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 23-25 สิงหาคม 2561 ที่ AVANI HUAHIN RESORT & VILLA นี้

High Intensity Laser is available for demonstration

บริษัท ประภัสสร เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด เพิ่มความมั่นใจกับลูกค้ากลุ่มกายภาพบำบัด ในการจัดซื้ออุปกรณ์ทดลองใช้ สำหรับการรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง (High Intensity Laser) กำลังสูงสุด 12 Watt ช่วงคลื่น 1064 nm ผลิตภัณฑ์ BTL ประเทศอังกฤษ ที่สามารถให้การรักษาได้ลงลึกที่สุดในขณะนี้ สนใจสามารถติดต่อทดลองใช้ได้ที่ผู้แทนตามเขตต่างๆ คลิ๊กที่นี่

12
Loading...

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH