About PES

About Prapatsorn Engineering Supply

บริษัท ประภัสสร เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่าย และนำเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก บริษัทผู้ผลิต จำหน่ายเครื่องมือและอุปกร์ทางการแพทย์ชั้นนำ ทั้งจากสหรัฐอเมริกา , ยุโรป และเอเซีย โดยบริษัทฯ จะมุ่งเน้น คัดสรรเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ มีความน่าเชื่อถือ รวมถึงมีความปลอดภัยสูงสำหรับผู้ป่วย ซึ่งผลิตโดยผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่มีประสบการณ์สูง อีกทั้งยังมีความน่าเชื่อถือ และยอมรับจากทั่วทุกมุมโลก

บริษัทฯ ได้ให้การบริการแก่ลูกค้าทั้งภาครัฐบาล รวมถึงโรงพยาบาลในภาคเอกชน โดยปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ มุ่งเน้นการให้การบริการ และดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังมีนโยบายส่งเสริม รวมทั้งสนับสนุนด้านวิชาการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดสัมมนา, การจัดประชุมวิชาการ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้กับแพทย์พยาบาล และผู้ปฎิบัติงานสนับสนุนทางด้านการแพทย์ฝ่ายอื่น ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มมาตรฐานให้กับวงการแพทย์ในประเทศให้มีคุณภาพ และมีมาตรฐานทัดเทียมกับนานาประเทศ

บริษัท ประภัสสร เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด เป็นเกียรติได้รับมอบรางวัล SME AWARDS ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 รางวัลสูงสุดของผู้ประกอบการ SME ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ในส่วนของการบริหารการจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กร และการรักษามาตรฐานการบริการ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลูกค้า, คู่ค้า และ สังคมรอบข้าง

null
ปี 2553-2555
Start Up

บริษัท ประภัสสร เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด ก่อกำเหนิดจากวิศวกร 3 คน ที่ได้ทำโปรเจคเชื่อมงานเสาน้ำเกลือเล็กๆ ส่งบริษัทเครื่องมือแพทย์ชั้นนำในประเทศไทย โดยอาศัยทรัพยากร และบุคลากรที่มีอยู่ในกิจการอู่พ่นสีรถยนต์ ในการเชื่อม และบริหารจัดการ อย่างมีประสิทธิภาพ พอเริ่มมีเงินทุน จึงหันมามองการจัดจำหน่ายสินค้าประเภท มอเตอร์ไฟฟ้า ที่ใช้กับโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย และได้นำแบรนด์ FUJI ELECTRICS เข้ามาจัดจำหน่าย เป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในส่วนงานของซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่มีการติดตั้งมอเตอร์ FUJI มาจากประเทศญี่ปุ่น

null
ปี 2555 - 2556
Changes

การพัฒนาอุปกรณ์การแพทย์ยังเป็นวิสัยทัศน์ของผู้บริหารทั้ง 3 คน จึงได้ริเริ่มในการพัฒนาอุปกรณ์แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานที่สุดสำหรับเครื่องมือแพทย์โดยเฉพาะ ทั้งด้าน Performance, safety, และ ความคงทน เพื่อยกระดับมาตรฐานการสำรองไฟฟ้ากับผู้ป่วยที่ใช้เครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ PESBATTERY ในขณะเดียวกัน บริษัทประภัสสร เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด ได้แบ่งแผนกการทำงานในบริษัทอย่างชัดเจน โดยแยกทีมงานขายเป็นส่วนของงานอุตสาหกรรม และส่วนงานการแพทย์โดยเฉพาะ และได้ขยายงานในส่วนอุสาหกรรมการผลิตและแปรรูปอาหาร แบรนด์ FPP

null
ปี 2556
Move

วิสัยทัศน์ของผู้บริหารยังก้าวไปข้างหน้าไม่หยุดยั้ง ผู้บริหารของ บริษัท ประภัสสร เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด ได้เดินทางไปโรงงานผลิตเครื่องมือแพทย์ทั่วโลก เพื่อแสวงหาสินค้าเครื่องมือแพทย์ที่มีคุณภาพ และให้มั่นใจว่าจะเป็นที่ยอมรับของโรงพยาบาลชั้นนำในประเทศไทย เราได้เป็นพันธมิตรกับสินค้าแบรนด์ดังต่างๆทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น INSPIRED ENERGY และ Powersonic จากประเทศ สหรัฐอเมริกา, FMT จากประเทศตุรกี และ DIXION จากประเทศเยรมันนี

null
ปี 2556 - ปัจจุบัน
Growth

การยอมรับจากโรงพยาบาลชั้นนำต่างๆทั่วประเทศ ทำให้เราเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้เพิ่มจำนวนผู้แทนขายสินค้าเครื่องมือแพทย์ ไปสู่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศ และได้รับการตอบสนองที่ดีเสมอมาจากลูกค้า เราได้เข้าร่วมเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าชั้นนำอีกหลายแบรนด์ดัง ไม่ว่าจะเป็น Bosch Healthcare Solutions ผลิตภัณฑ์ Vivatmo, Shiller AG ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ระบบ CPET, NDD Medical Technologies ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ผู้ผลิต Lung Function Testing เทคโนโลยี Ultrasonic, QMD ผู้นำด้านเลเซอร์การรักษา พร้อมการรักษาด้วย Cryothermal, Mecotec ผู้นำด้าน Cryotherapy และ Cryo Chamber และอีกมากมาย เราได้เพิ่มเติมประสิทธิภาพในการทำงาน ด้วยเทคโนโลยีต่างๆ ที่จะเชื่อมต่อเรา และลูกค้าเข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ในเดือน เมษายน พศ 2562 บริษัทประภัสสร เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด ได้ผ่านมาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ ระบบ ISO 9001: 2015 ในการจัดจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ Download Certificate ได้ที่นี่

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH