หอบหืดจากการออกกำลังกาย (Exercise Induced Asthma)

เด็กๆ จำนวนมากที่วิ่งเล่นที่โรงเรียน เล่นกีฬา หรือในการแข่งขัน เด็กบางคนอาจรู้สึกไม่สบายจากโรคหอบหืดที่เกิดจากการออกกำลังกาย (EIA หรือ Exercise Induced Asthma) เป็นครั้งแรก  เป็นที่รู้จักในทางการแพทย์ว่าภาวะหลอดลมตีบตันที่เกิดจากการออกกำลังกาย (EIB) คำนี้อธิบายถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลหนึ่งประสบกับอาการระบบทางเดินหายใจในช่วงเวลาเฉียบพลันหลังการออกกำลังกาย ในขณะที่คำศัพท์ทั่วไป – โรคหอบหืดที่เกิดจากการออกกำลังกาย หรือ Exercise-induced bronchoconstriction (EIB) อ้างถึงปรากฏการณ์นี้ว่า “โรคหอบหืด” EIB ไม่ถือว่าเป็นโรคหอบหืดทางคลินิกจริงๆ โรคหอบหืดซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้คนหลายร้อยล้านคนทั่วโลก เป็นภาวะเรื้อรังที่ทำให้เกิดอาการทางเดินหายใจและทำให้การทำงานของปอดบกพร่อง ในทางกลับกัน EIB คืออาการคล้ายโรคหอบหืดที่เกิดขึ้นเฉียบพลันซึ่งเกิดจากการออกกำลังกายและมักเกิดจากสภาพแวดล้อม แม้ว่าประมาณ 40 ถึง 90% ของผู้ที่มีประสบการณ์ EIB จะได้รับการวินิจฉัยทางคลินิกว่าเป็นโรคหอบหืด แต่ไม่ใช่ทุกคนที่ประสบ EIB จะเป็นโรคหอบหืด ในทางกลับกัน ไม่ใช่ทุกคนที่เป็นโรคหอบหืดจะมีอาการหลอดลมตีบจากการออกกำลังกาย

หลอดลมตีบจากการออกกำลังกาย: อาการและกลไก

สาเหตุจากการออกกำลังกายและทำให้เกิดอาการทางระบบทางเดินหายใจ เช่น หายใจลำบาก แน่นหน้าอก หายใจมีเสียงวี๊ด และไอ ทำให้หลอดลมตีบจากการออกกำลังกายไม่สะดวก โดยเฉพาะในเด็กที่มีอาการดังกล่าวเป็นครั้งแรก โชคดีที่มักเกิดขึ้นชั่วคราวและหรือมากกว่านั้น

EIB ไม่จำเป็นต้องเกิดจากการออกกำลังกายโดยตรง แต่เกิดจากสิ่งที่เกิดขึ้นในทางเดินหายใจของเราระหว่างออกกำลังกาย เมื่อเราออกกำลังกาย จะมีการสูญเสียน้ำและการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในทางเดินหายใจ ส่งผลให้ระบบทางเดินหายใจของเราอุ่นขึ้นและเพิ่มความชื้นในอากาศในปอด ส่งผลให้อัตราการหายใจเพิ่มขึ้นในผู้ที่ประสบปัญหา EIB ในทางกลับกัน ส่งผลให้เซลล์หดตัว และอาจส่งผลกระทบที่ต่อเนื่องยาวนาน ซึ่งท้ายที่สุดจะแสดงอาการทางเดินหายใจตีบตัน (หลอดลมตีบตัน) และรู้สึกไม่สบายหลังการออกกำลังกายทันที เนื่องจากการสูญเสียน้ำและการหายใจที่เพิ่มขึ้นมีบทบาทสำคัญในกลไกทางพยาธิสรีรวิทยาของ EIB ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เช่น อุณหภูมิอากาศ มลพิษทางอากาศ และความชื้น สามารถเพิ่มโอกาสที่บางคนจะประสบกับ EIB หากไม่มีการรักษา EIB มักจะเกิดขึ้นเป็นเวลาประมาณ 30 ถึง 90 นาที อ้างอิงจาก ATS (American Thoracic Society’s Clinical Practice Guideline on Exercise-Induced Bronchoconstriction)

หลอดลมตีบจากการออกกำลังกาย: การวินิจฉัยและการรักษา

แม้ว่าไม่ใช่ทุกคนอาจพบอาการเดียวกัน แต่ก็มีสิ่งสำคัญบางประการที่ต้องระวังในเด็กที่ออกกำลังกาย: เด็ก ๆ อาจเป็นลมหรือเหนื่อยได้ง่ายขึ้นในระหว่างออกกำลังกาย หรืออาจไอหลังจากเข้ามาในบ้านหลังจากทำกิจกรรมกลางแจ้ง ผู้ปกครอง ครู และโค้ชควรระวังอาการเหล่านี้ ในกรณีของเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามี EIB แล้ว ผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเด็กได้ปฏิบัติตามแผนการดูแลที่กำหนดไว้ก่อนออกกำลังกายหรือเมื่อมีอาการเกิดขึ้น ในกรณีของเด็กที่ไม่ได้รับการวินิจฉัย และแม้ว่าอาการที่เกี่ยวข้องกับ EIB มักจะชัดเจน แต่อาการเพียงอย่างเดียวหลังการออกกำลังกายไม่ได้มีความละเอียดอ่อนหรือเฉพาะเจาะจงเพียงพอที่จะวินิจฉัยผู้ที่มี EIB ได้

เพื่อให้การวินิจฉัยที่ถูกต้อง จำเป็นต้องมีการตรวจสมรรถภาพปอด: การวินิจฉัย EIB จำเป็นต้องมีสิ่งที่เรียกว่า “การตรวจความท้าทายในการออกกำลังกาย”หรือ “Exercise Challenge Test”

ผู้ป่วยหอบหืด กับ COVID 19

Health advice for people with asthma

เป็นบทความแปลจาก https://www.asthma.org.uk/advice/triggers/coronavirus-covid-19/

ขอเกริ่นเบื้องต้นว่าการแปลนี้ แปลโดยทีมแอดมิน ของบริษัท ประภัสสร เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด ตัวแทนจำหน่าย BOSCH VIVATMO อุปกรณ์ตรวจการอักเสบของหลอดลม (FeNO) สำหรับผู้ป่วยหอบหืดเนื่องจากเป็นเทคโนโลยีใหม่ การใช้งานไม่แพร่หลายในประเทศไทย โดยปัจจุบัน ได้มีการใช้งาน Vivatmo เฉพาะโรงพยาบาล BNH และ BCARE (ณ วันที่ 21 มีค 63) ในกลุ่มผู้ป่วยภูมิแพ้และหอบหืด อย่างไรก็ตาม Vivatmo หรือ FeNO device แพทย์ และ ศาสตรจารย์หลายๆท่านได้ให้ความสำคัญ และจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจสอบหอบหืดที่แพร่หลายมากขึ้นในอนาคต

คำแนะนำต่างๆในบทความนี้ อ้างอิงจาก The Asthma UK and British Lung Foundation Partnership ซึ่งเราจะแปลความหมายให้ตรงตัวอักษรที่เขียนมา อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเล็กน้อยเพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้น และตรงกับมาตราการจากทางกรมควบคุมโรค กรณีวิธีการที่ขัดแย้งกับประเทศไทย แอดมินขอไม่แปลหรือแปลไม่ตรงตัว โดย remark ข้อความสีแดง
ข้อควรปฏิบัติในประเทศไทยขึ้นอยู่กับดุลพินิจ และคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นสำคัญ

Coronavirus (COVID-19) health advice for people with asthma
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคหอบหืด เมื่อเจอติดเชื้อ COVID 19

When people with asthma get respiratory infections,

Bosch Vivatmo official product lunched

During ERS 2019, Prapatsorn Engineering Supply Co., Ltd. signed on official distribution agreement with Bosch Healthcare Solutions to distribute the breakthrough technology of FeNO (Fractional Exhaled Nitric Oxide) Vivatmo product ranges for Thailand market. Now it’s available for demonstration all around Thailand. Please contact us for further info.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH