Etac Molift AIR : FDA Cleared

พบกับอุปกรณ์ยกผู้ป่วย Patient Transfer จากโรงงานผู้ผลิตสินค้าระดับโลก ETAC AG ประเทศเดนมาร์ก กับผลิตภัณฑ์ Molift Air รุ่น 200 และ 350 พร้อมระบบรางทั้งแบบรางตรง และราง Transverse พร้อมด้วย Solution การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ทั้งในบ้าน และในโรงพยาบาล ได้แล้ววันนี้

White Paper : Relevance of DLCO and lung function testing for optimized patient management in Long-COVID

Executive Summary

ลิงค์ต้นฉบับ https://nddmed.com/pulmonary-resources/library/white-papers/dlco-and-lung-function-for-management-long-covid

ข้อมูลการแปล whitepaper โดยทีมงาน บริษัท ประภัสสร เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด อาจมีบางศัพท์ด้านเทคนิคแปลไม่สอดคล้องกับภาษาไทย กรุณา Download เอกสารต้นฉบับเพื่อการอ่านควบคู่กันไป

ไวรัส SARS-CoV-2 แสดงถึงวิกฤตด้านสุขภาพทั่วโลก โรคเฉียบพลันที่เกิดจากไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อระบบการรักษาพยาบาลทั่วโลก โดยมีการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและการใช้เตียงผู้ป่วยหนักเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากการดูแลแบบเฉียบพลันเหล่านี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของปัญหาโดยรวมของ COVID-19

ขณะนี้มีประชากรผู้หายจากโควิด-19 เพิ่มมากขึ้น โดยมีอาการหลังเฉียบพลันเรื้อรัง ซึ่งเป็นกลุ่มอาการที่มักเรียกกันว่า “โควิด-19 ระยะยาว” หรือ “Long Covid” อาการเหล่านี้ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับความบกพร่องของระบบทางเดินหายใจ แต่ยังรวมถึงปัญหาทางระบบประสาท ภาวะแทรกซ้อนของหัวใจและหลอดเลือด และความเหนื่อยล้าเรื้อรัง

การวิจัยชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่าง COVID-19 กับ การตรวจหาค่าด้วย DLCO (diffusion capacity of the lung for carbon monoxide ) ความรู้สึกเปลี่ยนแปลงที่ไม่ปกติของอาการ Long Covid เหล่านี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในเนื้อเยื่อของปอดร่วมกับพยาธิสรีรวิทยาที่หลากหลายในหลอดเลือดในปอด

ที่สำคัญ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่สามารถหาจากการตรวจหาค่าการจำกัดของปอดโดยตรวจสมรรถภาพปอดทั่วไป (Spirometry) และพบในผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ไม่ได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจำนวนมาก ข้อมูลที่มีอยู่บ่งชี้ว่ามากกว่าหนึ่งในสามของผู้ป่วยที่มีอาการที่เรียกว่าไม่รุนแรงเหล่านี้ไม่สามารถกลับสู่สถานะสุขภาพที่เส้นพื้นฐานได้หลายสัปดาห์หลังจากเริ่มมีอาการ

โครงการฟื้นฟูทางคลินิกเพื่อสนับสนุนผู้หายจากโควิด-19 (ไม่ว่าจะรักษาในโรงพยาบาลหรือไม่ก็ตาม) กำลังมีการจัดตั้งขึ้นในหลายประเทศ โดยบางประเทศรับผู้ป่วยไว้แล้ว ผู้ป่วยที่ใช้โปรแกรมเหล่านี้ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าค่าจากการตรวจ DLCO ดีขึ้น เช่นเดียวกับการประเมินการทำงานของปอดและคุณภาพชีวิตอื่นๆ เมื่อพิจารณาว่าผู้ป่วยจำนวนมากที่มีอาการไม่รุนแรงอาจไม่ทราบว่าตนเองมีปัญหา จนกว่าอาการที่เกิดขึ้นจะไม่สามารถแก้ไขได้ การวัดค่า DLCO เป็นเครื่องมือสำคัญในการวินิจฉัยความบกพร่องของระบบทางเดินหายใจที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 DLCO อาจใช้เป็นเครื่องมือปรับปรุงคุณภาพสำหรับโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพ การใช้การทดสอบ DLCO ควรได้รับการขยายขนาดให้เร็วที่สุดเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์และให้การดูแลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในความต่อเนื่องด้านการดูแลสุขภาพ

การระบาดใหญ่ในปัจจุบันของ COVID-19 ที่เกิดจากโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง coronavirus 2 (SARS-CoV-2) แสดงถึงวิกฤตสุขภาพทั่วโลก การติดเชื้อ SARS-CoV-2 ในมนุษย์สัมพันธ์กับอาการทางคลินิกของระบบทางเดินหายใจในวงกว้าง(1) สิ่งนี้ทำให้การรักษาในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นอย่างกะทันหันทั่วโลก อาการทางคลินิกแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคในแต่ละคน ผู้ป่วยประมาณ 80% มีอาการเล็กน้อย 15% มีอาการรุนแรง และ 5% ทนต่อกรณีวิกฤต ด้วยเหตุนี้ การระบาดใหญ่ของโควิด-19 ได้เพิ่มความต้องการการดูแลผู้ป่วยหลังเฉียบพลันเพิ่มขึ้นตลอดความรุนแรงของโรค(2)

จำนวนผู้ป่วย COVID-19 ทั่วโลกที่สูงส่งผลให้มีผู้รอดชีวิตจำนวนมากและมีอาการหลังการติดเชื้อเป็นเวลานาน ตารางด้านล่างแสดงความถี่ของภาวะแทรกซ้อนในช่วงหลังที่พบบ่อยที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรคปอดเป็นอาการแทรกซ้อนระยะยาวที่พบได้บ่อยที่สุด(3)

 

APT-5 Passive Trainer FDA Cleared

จักรยานออกกำลังแบบ Active และ Passive ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในการฟื้นฟู้ผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง หรือผู้มีปัญหาระบบประสาท ผลิตภัณฑ์ APT-5 ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก ผ่านการอนุมัติจากองค์การอาหารและยาประจำประเทศไทย จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย โดย บริษัท ประภัสสร เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด

 

ชมผลิตภัณฑ์ได้ที่ลิงค์

จักรยานช่วยการเคลื่อนไหว Active Passive Trainer

เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าพร้อมอัลตร้าซาวด์ GBO Stereodynator FDA Approved!

 

GBO: Stereodynator ได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยาประจำประเทศไทย

ถ้าเรากำลังพูดถึง Ultrasound Combined ที่ดีที่สุด GBO Stereodynator มักจะเป็นตัวเลือกแรกๆในวงการเครื่องมือแพทย์ในสากล ด้วยความสุดยอดของความพิถีพิถัน เทคโนโลยี และเอกลักษณ์ ความทนทาน ผลการรักษาด้านไฟฟ้า ความเสถียร ของอุปกรณ์

Stereodynator มีระบบ 3D Interference เป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ Stereodynator จึงได้ชื่อของกระแสนี้ว่า Stereodynamic Current ซึ่งไม่ใช่กระแสใหม่ที่เกิดขึ้น แต่เคยมีการนำกระแสนี้มาใช้ และได้รับความนิยมในสมัยอดีต จากการทำตลาดของ SIEMENS Healthcare

หลายสิบปีก่อน SIEMENS ได้ยกเลิกการจำหน่ายในกลุ่ม Rehabilitation และมุ่งเน้นด้าน Medical Imaging ผ่านไปหลายสิบปี ยังคงมี Stereodynator รุ่นเก่าหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน กับหลายโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศ ซึ่งได้พิสูจน์ความทนทาน และการเลือกใช้อย่างสม่ำเสมอของผู้อาจารย์ผู้ให้การรักษา

บริษัท ประภัสสร เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด ได้ใช้ความพยายามกว่า 3 ปี ในการทำการตรวจวินิจฉัยผลิตภัณฑ์ พร้อมความร่วมมือจาก ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเลคโทรนิค (PETEC) ในการตรวจสอบมาตรฐาน หลายๆข้อกำหนด ตรงตามข้อกำหนดขององค์การอาหารและยาประจำประเทศไทย

จนกระทั่งวันนี้ GBO Stereodynator เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าพร้อมอัลตร้าซาวด์ ที่เรียกได้ว่าเป็นเครื่องรักษา ES Combined ที่ดีที่สุดในโลก ได้รับอนุมัติการนำเข้าจากองค์การอาหารและยาประจำประเทศไทย จากการจดแจ้งรายการละเอียด

ท่านสามารถขอทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ได้แล้ววันนี้!

SME National Awards 2021

บริษัท ประภัสสร เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด ได้รับรางวัล SME Naitonal Awards ครั้งที่ 13 ประจำปี 2021 ระดับดีเด่น ในประเภท การขายปลีก และขายส่ง เครื่องมือแพทย์ ครอบคลุมถึงบริการหลังการขาย และการจัดจำหน่ายอย่างมีประสิทธิภาพ จากบริษัทที่เข้าร่วมการประกวดกว่า 1,000 บริษัท โดยมี นาย ชนัตถ์ ธนุวงศ์การค้า ประธานกรรมการ เข้ารับโล่ห์รางวัลจากท่านมงคล ลีลาธรรม ประธานกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ: ซิลิกาเจลและดินเบนโทไนท์ สำหรับแผ่นประคบร้อน

Bentonite Clay VS. Silica Gel สำหรับแผ่นประคบร้อนสำหรับหม้อต้มแผ่นร้อน (Hydrocollator moist heat pack)

ดินเบนโทไนท์นิยมเป็นวัสดุในการเก็บความร้อนในแผ่นประคบร้อน
ประคบร้อนและบำบัดด้วยความร้อน – การบำบัดด้วยความร้อนหรือที่เรียกว่าเทอร์โมเทอราพีคือการใช้ความร้อนในการบำบัด เช่น เพื่อบรรเทาอาการปวดและสุขภาพ การบำบัดด้วยความร้อนทำให้เกิดการขยายตัวของหลอดเลือด ขยายหลอดเลือดซึ่งอาจช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิต เลือดที่ดึงเข้าไปในเนื้อเยื่อเป้าหมายจะส่งออกซิเจนและสารอาหารที่จำเป็น และขจัดของเสียออกจากเซลล์ ความอบอุ่นช่วยลดอาการกระตุกของกล้ามเนื้อ ผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่ตึงเครียด บรรเทาอาการปวด และสามารถเพิ่มระยะการเคลื่อนไหวได้ การบำบัดด้วยความร้อนมักใช้เพื่อจัดการกับอาการปวดเรื้อรัง

ดินเบนโทไนท์คืออะไร?
ประกอบด้วยเถ้าที่ทำจากภูเขาไฟ แหล่งดินเบนโทไนต์ที่ใหญ่ที่สุดที่รู้จักกันดีคือพบในฟอร์ตเบนตัน รัฐไวโอมิง ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีภูเขาไฟอยู่เป็นจำนวนมาก ดินเหนียวเบนโทไนท์มีต้นกำเนิดมายาวนานในประวัติศาสตร์ในฐานะวิธีการรักษาแบบดั้งเดิมในการปกป้องร่างกายจากโรคภัยไข้เจ็บ มีรายงานว่าวัฒนธรรมดั้งเดิมหลายอย่างที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคของเทือกเขาแอนดีส แอฟริกากลาง และออสเตรเลีย ได้ประยุกต์ใช้และบริโภคดินเหนียวในหลาย ๆ ด้านมาเป็นเวลาหลายศตวรรษ เนื่องจากดินเหนียวนั้นหาได้ง่ายและไม่ต้องการการแปรรูปที่ทันสมัย ​​จึงเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมและคุ้มค่าในการ “ล้างพิษ” ร่างกายมาระยะหนึ่งแล้ว

ดินเบนโทไนท์ทำงานอย่างไร? เราสัมผัสกับสารพิษหลายชนิดหลายครั้งทุกวัน เนื่องจากสารพิษออกจากผลิตภัณฑ์ทั่วไป เช่น สี อุปกรณ์ทำความสะอาด เครื่องหมาย สารที่ใช้ในการสร้างบ้าน น้ำที่ไม่บริสุทธิ์คุณภาพต่ำ และแม้แต่ยาฆ่าแมลงที่แพร่หลาย ฉีดพ่นบริเวณที่มีการทำฟาร์มอยู่ เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่จะฉีดสารพิษหลายชนิดโดยการหายใจเอาควันที่อยู่รอบตัวเราเข้าไป ไม่ต้องพูดถึงสารพิษที่เราได้รับจากอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพซึ่งเต็มไปด้วยอาหารแปรรูปคุณภาพต่ำ และ “สารพิษของโลหะหนัก” มักจะหมายถึงสารเช่น ปรอท แคดเมียม ตะกั่ว และเบนซีน สิ่งเหล่านี้สามารถพบได้ในสารสังเคราะห์ และในอาหารที่มีน้ำเชื่อมข้าวโพดฟรุกโตสสูงหรือปลาบางชนิด

ดินเบนโทไนต์เป็นที่รู้จักว่ามีแร่ธาตุมากมาย เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม ซิลิกา โซเดียม ทองแดง เหล็ก และโพแทสเซียม มันสามารถเป็นประโยชน์ต่อร่างกายของคุณโดยช่วยขับสารพิษเหล่านี้จำนวนมาก (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดีท็อกซ์โลหะหนัก) และต่อสู้กับเชื้อโรคต่าง ๆ ที่รับผิดชอบต่อโรคเช่น E.

AirPhysio vs Acapella อะไรดีกว่ากัน

บทความแปล อ้างอิงจาก Ref: https://bit.ly/3xFIt40

AirPhysio และ Acapella เป็นอุปกรณ์ช่วยฝึกหายใจที่ยอดเยี่ยม พวกเขาทั้งคู่มีคุณสมบัติที่น่าดึงดูดและให้การแข่งขันที่ดุเดือด ดังนั้น หากคุณยังสับสนว่าจะซื้ออันไหนดี เราจึงให้รายละเอียดคำแนะนำและช่วยคุณตัดสินใจระหว่าง AirPhysio กับ Acapella ที่นี่
ในบทความนี้ เราจะบอกคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั้งสองนี้ และให้คุณทำการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลด้วยตัวของคุณเอง ดังนั้น อ่านบทความนี้ให้จบ
อุปกรณ์เหล่านี้รักษา Bronchiectasis, Cystic Fibrosis, COPD, Asthma และอื่นๆ อีกมากมาย เงื่อนไขทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นขัดขวางความสามารถของร่างกายในการกำจัดเสมหะออกจากปอด

สำหรับผู้ป่วยโรคหอบหืด ความจุของปอดจะลดลงเหลือ 5 ถึง 25 มล. ทุกปี ในขณะที่ผู้สูบบุหรี่เพิ่มขึ้นเป็น 33 มล. ทุกปี ไม่เพียงแต่ผู้ป่วยเท่านั้นแต่ผู้สูบบุหรี่เป็นประจำยังใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อย่างมาก จากปัญหาเหล่านี้ คุณอาจรู้สึกหายใจไม่ออกหลังจากทำงานง่ายๆ เช่น วิ่งจ๊อกกิ้ง บันไดเล็กๆ เป็นต้น

AIRPHYSIO Overview

 

Airphysio Mucus Clearance Oscillating Positive Expiratory (OPEP) Device in Thailand

บริษัท ประภัสสร เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด ได้นำเข้าอุปกรณ์กระตุ้นเสมหะ Airphysio ประเทศออสเตรเลีย และได้ผ่านการรับรองมาตรฐานจากคณะกรรมการอาหารและยา ประจำประเทศไทย

โดยการนำเข้า จะเป็นรุ่น
Normal Lung Capacity
Low Lung Capacity
Children

ผลิตภัณฑ์ AIRPHYSIO มีจำหน่ายแล้วทั่วโลก สำหรับผู้ป่วย COPD หรือ Asthma หรือผุ้ป่วยที่มีปัญหาการขับเสมหะ และการฝึกปอด

Spriometry: NDD EasyONE Connect เชื่อมต่อผ่านระบบ HosXP

ทางบริษัท ประภัสสร เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด ตัวแทนจำหน่าย เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด ผลิตภัณฑ์ NDD Medizintechnik ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ได้ลงนามในสัญญา การทดสอบการบริการเชื่อมต่อระบบ HosXP ระบบบริหารการจัดการโรงพยาบาล ที่ได้รับความนิยมในโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ โดยการเชื่อมต่อสามารถส่งค่าข้อมูลต่างๆของการตรวจสมรรถภาพปอดเข้าระบบโรงพยาบาลได้ทันที สนับสนุนการตรวจแบบ Social Distancing ตามนโยบายภาครัฐ

TENS แบบพกพา รุ่น EV-806 ready to launch in 2021

บริษัท ประภัสสร เอ็นจิเนียริ่ง​ ซัพพลาย จำกัด ตัวแทนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ EVERYWAY MEDICAL อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ได้ทำการขออนุญาตินำเข้า TENS แบบพกพา Comfy Stim รุ่น EV-806 ประเทศไต้หวัน กับทางองค์การอาหารและยาแห่งประเทศไทย โดยมีความมุ่งหมายเป็น TENS พกพาที่ผ่านการรับรองจาก อย ไทย เพื่อรองรับกับผู้ป่วยใช้ที่บ้าน หรือ องค์กรที่ต้องการอุปกรณ์พกพา TENS สำหรับการออกหน่วย ที่ได้การรับอนุญาติอย่างถูกต้อง กำหนดการการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ จะอยู่ในช่วงเดือน มีนาคม 2564

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ยังเปิดรับตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดการสมัครตัวแทนจำหน่ายได้ที่ chanat@prapatsorn.co.th

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH