SME National Awards 2021

บริษัท ประภัสสร เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด ได้รับรางวัล SME Naitonal Awards ครั้งที่ 13 ประจำปี 2021 ระดับดีเด่น ในประเภท การขายปลีก และขายส่ง เครื่องมือแพทย์ ครอบคลุมถึงบริการหลังการขาย และการจัดจำหน่ายอย่างมีประสิทธิภาพ จากบริษัทที่เข้าร่วมการประกวดกว่า 1,000 บริษัท โดยมี นาย ชนัตถ์ ธนุวงศ์การค้า ประธานกรรมการ เข้ารับโล่ห์รางวัลจากท่านมงคล ลีลาธรรม ประธานกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH