Body Composition Analyzer FDA Approved!

บริษัท ประภัสสร เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด ตัวแทนจำหน่าย เครื่องมือวัดองค์ประกอบร่างกาย ผลิตภัณฑ์ Charder Medical ได้ผ่านการอนุมัติจากองค์การอาหารและยาประจำประเทศไทย ในรุ่น MA801 และ MA601 พร้อมจำหน่ายอย่างเป็นทางการในช่วง มกราคม ปี 2023 นี้

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH