PESCARES

PES CARES

เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าและบริการไปแล้ว ใช่ว่าภารกิจการขายจะสิ้นสุดลง เพราะเราไม่ได้ต้องการขายของเพียงแค่ครั้งเดียวแล้วจบกันไป บริการก่อนและหลังการขาย คือปัจจัยที่เราให้ความสำคัญสูงสุด เรามีโปรแกรม PES CARES ซึ่งเป็นการติดตามสำรวจและติดตามผล เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าที่ขายไปแล้วนั้นสร้างพอใจให้แก่ลูกค้ามากน้อยเพียงใด

ความอุ่นใจ คือเป้าหมายของเรา

เรามุ่งมั่นที่จะจำหน่าย และให้บริการหลังการขาย การช่วยเหลือฉุกเฉิน เพื่อการตอบสนองการใช้งานจากผู้ใช้สูงสุด

เราเชื่อว่า..

วิสัยทัศน์ผู้บริหาร

เรา มีนโยบายในการให้บริการภายหลังการขาย เสมือนหนึ่งท่านเป็นคนในครอบครัวของเรา เพื่อให้เกิดความอุ่นใจในการใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ ที่ได้สั่งซื้อจากบริษัทฯ

null
ชนัตถ์ ธนุวงศ์การค้า
General Manager Prapatsorn Engineering Supply Co., Ltd.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH