Vivatmo Pro

Vivatmo Pro

Vivatmo Pro

Vivatmo Pro เครื่องตรวจประเมินค่าการอักเสบของหลอดลมผ่านลมหายใจ โดยวัดจากค่า Nitric Oxide ที่ได้จากลมหายใจออก ใช้เทคโนโลยี Chemical field-effect transistor ในการวัดค่า สามารถวัดค่าการอักเสบได้ในช่วง 5 – 300 ppb ใช้งานร่วมกับหลอดเป่า Mouthpiece (oxycap) แบบใช้แล้วทิ้ง เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ

 

ข้อบ่งใช้

-เพื่อใช้วัดปริมาณไนตริกออกไซด์แบบ Fractional (FeNO) ในลมหายใจมนุษย์ เพื่อประกอบการวินิจฉัยภาวะหลอดลมอักเสบแบบอีโอซิโนฟิลิก

-ช่วยประเมินการตอบสนองของผู้ป่วยต่อการรักษา ในผู้ป่วยโรคหืด

-ใช้ประเมินกระบวนการอักเสบทางห้องปฏิบัติการและทางคลินิก ในผู้ป่วยโรคหืด

These features make Vivatmo pro a unique solution

Easy measurement thanks to intuitive user guidance

  • ทำให้การตรวจง่ายขึ้นด้วย โปรแกรมที่ช่วยให้ผู้ทดสอบเห็นภาพขณะทำการตรวจวัด

Optimum and direct integration into practice workflows

  • ทำการตรวจได้อย่างรวดเร็ว ด้วยโปรแกรมที่ไม่ซับซ้อน

 

Flexibility of use thanks to cordless and mobile handheld

  • ใช้งานง่าย ด้วยที่ตรวจแบบไร้สาย

Results are available immediately following the measurement

  • แสดงผลทันทีหลังทำการตรวจวัด

Sample preparation with Vivatmo

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH