SINESON RF (TECAR THERAPY) เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นวิทยุ

Radio Frequency Therapy Unit / High Frequency Stimulator Model SNE-7100

SINESON RF เป็นเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นวิทยุ หรือที่เรียกอีกอย่างว่า TECAR Therapy ใช้บรรเทาอาการปวด (การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ) ที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีใต้ โดยใช้คลื่นความถี่ของการรักษาที่ 470 KHZ และให้กำลังการรักษาสูงสุดถึง 300 W

ข้อบ่งใช้และผลการรักษาทางคลินิก

 1. บรรเทาอาการปวด
 2. คลายกล้ามเนื้อ
 3. ลดอาการปวด
 4. การบาดเจ็บหรือปวดในกล้ามเนื้อและข้อต่อ

Specifications

 1. หน้าจอแสดงผล LCD Touch screen ขนาด 7 นิ้ว โดยหน้าจอสามารถแสดงค่าต่างได้ๆ เช่น ค่าความเข้มข้นของพลังงาน (Intensity), กำลังของการรักษา (Output power), เวลาในการรักษา Time Setting
 2. มีเสียงเตือนขณะรักษา หรือเวลาเปิด-ปิด เครื่อง
 3. สามารถให้กำลังการรักษา (Output power) ได้สูงสุด 300 W
 4. คลื่นความถี่ในการรักษา Output Frequency ได้ถึง 470 KHZ
 5. สามารถแสดงค่า Real Time Impedance บนจอแสดงผลออกมาเป็น Output Power
 6. สามารถตั้งค่าเสลาการรักษาได้ตั้งแต่ช่วง 1-30 นาที
 7. สามารถตั้งค่าความเข้มข้นของพลังงาน (Intensity) ได้ตั้งแต่ 0-100 ระดับ โดยปรับเพิ่มได้ครั้งละ 1 ระดับ
 8. โหมดการรักษามีให้เลือกถึง 3 รูปแบบได้แก่
 • Capacitive (CET) เหมาะสำหรับรักษาในส่วนเนื้อเยื่อที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบ เช่น ชั้นกล้ามเนื้อ
 • Resistive (RET) เหมาะสำหรับการรักษาในส่วนเนื้อเยื่อที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบส่วนน้อย เช่น เส้นเอ็น กระดูกหรือส่วนข้อต่อ
 • Bi-Polar เหมาะสำหรับการรักษาในส่วนใบหน้า ลำคอและสำหรับพื้นที่ผิวเล็กๆ เช่น ข้อมือ
 1. มีหัวส่งคลื่น 3 รูปแบบ ได้แก่
 • RET mono-polar handpiece
 • CET mono-polar handpiece
 • Bi-polar handpiece

คำเตือน ข้อควรระวัง ข้อห้ามใช้

img_03

“อ่านคําเตือนในฉลาก และเอกสารกํากับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้”

ไม่ควรใช้ เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นวิทยุ กับผู้ป่วยดังต่อไปนี้

ข้อห้ามสำหรับการรักษาแบบ CET (Capacitive Electrical Transfer)

 1. การปลูกถ่าย
 2. เครื่องกระตุ้นหัวใจและอวัยวะเทียม
 3. การตั้งครรภ์
 4. ปัญหาการแข็งตัวของเลือด
 5. ไม่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
 6. แผลไหม้
 7. การติดเชื้อ
 8. มะเร็ง
 9. ความดันเลือดต่ำ

ข้อห้ามสำหรับการรักษาแบบ RET (Resistive Electrical Transfer)

 1. การตั้งครรภ์
 2. เนื้อเยื่อที่ติดเชื้อวัณโรคหรือแบคทีเรียที่ก่อโรคในรูปแบบอื่นๆ
 3. ภาวะหัวใจล้มเหลวอย่างรุนแรงหรือการหายใจไม่เพียงพอ
 4. การอักเสบเฉียบพลัน
 5. ความผิดปกติของความรู้สึก
 6. ผิวหนังอักเสบ ผิวหนังเปลี่ยนแปลงในบริเวณที่ใช้ ผิวระคายเคืองหรือเสียหาย
 7. ภาวะเลือดออก, เลือดออกผิดปกติ, มีประจำเดือน
 8. บริเวณที่ทราบหรือสงสัยว่าเป็นมะเร็ง (neoplasia, ผู้ป่วยที่ได้รับรังสีในการรักษา)
 9. ภาวะไข้จากสาเหตุใด ๆ
 10. การติดเชื้อ
 11. วัตถุที่เป็นโลหะหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ฝังอยู่ในสถานที่และเส้นทางของแอปพลิเคชัน (เครื่องกระตุ้นหัวใจ, ต่อมไร้ท่อ, เฝือกและสลักเกลียว, การเจาะ, ฯลฯ )
 12. ต่อมไร้ท่อและอวัยวะสืบพันธุ์
 13. บริเวณช่องท้องขนาดใหญ่
 14. เส้นประสาทส่วนปลายปิดใต้ผิวหนัง
 15. ทารก

 

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH