ค่า Phase Angle ในการวัด Body Composition

การวัด “มุมเฟส” หรือ “phase angle” ที่พบในเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย BIA ระดับสูง บางครั้งเรียกว่าวิธีการประมาณ “อายุร่างกาย” ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น?

การศึกษาที่ครอบคลุมซึ่งตีพิมพ์ใน American Journal of Clinical Nutrition (2005) ช่วยแสดงให้เห็นปรากฏการณ์นี้อย่างชัดเจน! ผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพแข็งแรง 1,967 คนที่มีอายุระหว่าง 18-94 ปีได้ทำการตรวจวัด BIA และวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวเพื่อประเมินผลต่อ Phase angle

Phase Angles according to age group and sex1

Age group

Men (n=832)

Women (n=1135)

p2

18-20y

7.90±0.47 (6.97,

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH