human body medical scan blue background Prapatsorn Medical เครื่องมือกายภาพบำบัด และตรวจปอด

การตรวจองค์ประกอบของร่างกาย หรือ Body Composition คืออะไร?

การตรวจองค์ประกอบของร่างกาย หรือ Body Composition คืออะไร?

ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพใช้ค่าที่ได้จากการตรวจองค์ประกอบของร่างกายในการประเมินน้ำหนักของบุคคลโดยแบ่งออกเป็นส่วนประกอบหลัก ได้แก่ ไขมัน โปรตีน แร่ธาตุ และน้ำในร่างกายค่าที่ได้จากการวัดนี้อธิบายความมีสุขภาพที่ดีของน้ำหนักของคุณได้อย่างแม่นยำมากขึ้น และให้ภาพรวมที่ดีขึ้นเกี่ยวกับสุขภาพโดยรวม มากกว่าวิธีดั้งเดิม ที่คิดจาก ค่าBMI และน้ำหนัก

การวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายสามารถแสดงการเปลี่ยนแปลงของมวลไขมัน มวลกล้ามเนื้อไม่ติดมัน และเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายได้อย่างแม่นยำ

เหตุใดการวัดองค์ประกอบของร่างกาย (Body Composition) จึงมีความสำคัญ

เป้าหมายด้านอาหารและการออกกำลังกายส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การลดน้ำหนักหรือเพิ่มน้ำหนัก โดยมองข้ามว่าคนสองคนที่มีเพศเดียวกันและน้ำหนักตัวอาจดูแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง เนื่องจากพวกเขามีส่วนประกอบของร่างกายที่แตกต่างกัน การวัดองค์ประกอบร่างกายของคุณจะบอกลักษณะเฉพาะของร่างกายคุณ และช่วยให้คุณระบุส่วนที่ต้องแก้ไขเพื่อปรับปรุงสุขภาพโดยรวมและความสมบูรณ์แข็งแรง

การได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้นเกี่ยวกับสุขภาพโดยรวมเริ่มต้นด้วยการวัดองค์ประกอบของร่างกายและไปให้ไกลกว่าตัวเลขในมาตราส่วน คุณจะรู้ว่าคุณจำเป็นต้องเพิ่มมวลกล้ามเนื้อให้มากขึ้นหรือลดเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายเพื่อให้ร่างกายมีองค์ประกอบที่แข็งแรงและมีสุขภาพที่ดีขึ้น

ค่า BMI จะไม่ถูกต้องและทำให้เข้าใจผิดได้อย่างไร

คุณอาจไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับองค์ประกอบของร่างกายมาก่อน แต่คุณน่าจะคุ้นเคยกับค่า BMI หรือค่าดัชนีมวลกาย ทั้งสองแบบมีความแตกต่างคืออะไร?

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH