เครื่อง Body Composition Analyzer คืออะไร

Body composition analyzer (เครื่องวิเคราะห์ส่วนประกอบของร่างกาย) เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์และสุขภาพที่ใช้ในการวัดและวิเคราะห์ส่วนประกอบต่างๆ ของร่างกายของบุคคล โดยทั่วไปมักใช้เพื่อวัดองค์ประกอบหลักๆ คือ:

  1. ไขมันในร่างกาย (Body Fat Percentage): เครื่องนี้สามารถวัดปริมาณไขมันที่อยู่ในร่างกายของคนได้ ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญในการประเมินสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับน้ำหนักและส่วนสูง ความสูงของบุคคล ไขมันในร่างกายสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการเกิดภูมิคุ้มกันต่ำ โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และโรคเกี่ยวกับอ่อนเพลีย

  2. มวลกล้ามเนื้อ (Lean Body Mass): เป็นส่วนของร่างกายที่ไม่ใช่ไขมัน ซึ่งประกอบด้วยกล้ามเนื้อ เมื่อทราบมวลกล้ามเนื้อและไขมันในร่างกาย จะสามารถประเมินสุขภาพและสภาพร่างกายของบุคคลได้เป็นอย่างดี

  3. น้ำหนักโครงสร้าง (Bone Mass): เป็นปริมาณแร่ธาตุในกระดูก ที่ทำให้เกิดความแข็งแกร่งและแข็งแรงของโครงกระดูก ส่วนของน้ำหนักโครงสร้างนี้มักเป็นส่วนที่พิจารณาในการวัดความแข็งแกร่งของโครงกระดูก

  4. น้ำหนักทั้งหมด (Total Body Weight): น้ำหนักของร่างกายทั้งหมด รวมถึงน้ำหนักของไขมัน น้ำหนักของกล้ามเนื้อ และน้ำหนักโครงสร้าง

  5. อื่นๆ: ความสมดุลของร่างกาย (Body Balance) เช่น ความสมดุลในการยืน การทรงตัว ฯลฯ ระดับของน้ำในร่างกาย (Body Water) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการประมาณการของสภาพเคมีภายในร่างกาย

การวัดส่วนประกอบของร่างกายนี้มีประโยชน์ในการติดตามและประเมินสภาพร่างกายของบุคคลในระหว่างการออกกำลังกายหรือรับโปรแกรมลดน้ำหนัก รวมถึงการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและภูมิคุ้มกันของร่างกาย ของแต่ละเครื่องอาจจะมีความสามารถและฟังก์ชันที่แตกต่างกันไปตามรุ่นและยี่ห้อของเครื่องวิเคราะห์ โดยเครื่องวิเคราะห์ส่วนประกอบของร่างกายมีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งบางรุ่นอาจมีฟังก์ชันที่ทันสมัยมากขึ้นเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม การวัดส่วนประกอบของร่างกายโดยใช้เครื่องวิเคราะห์นี้มีข้อจำกัดบางประการดังนี้:

  1. การให้ความแม่นยำ: แม้ว่าเครื่องวิเคราะห์ส่วนประกอบของร่างกายจะมีความสามารถในการวัดส่วนประกอบต่างๆ ของร่างกาย แต่ความแม่นยำของข้อมูลอาจมีความคลาดเคลื่อนอยู่บ้าง เช่น ความผิดพลาดในการวัดส่วนต่างๆ สามารถเกิดจากการแปรผันระหว่างบุคคล ภายในบุคคล หรือแม้กระทั่งการใช้เครื่องวิเคราะห์และวิธีการวัด

  2. ปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการวัด: บางครั้ง การวัดส่วนประกอบของร่างกายอาจถูกกระทำโดยใช้เครื่องวิเคราะห์อย่างเดียวอาจไม่สามารถครอบคลุมปัจจัยที่มีผลต่อผลการวัด ยกตัวอย่างเช่น ระดับน้ำในร่างกาย ปริมาณอาหารที่บริโภค ความเครียด หรืออื่นๆ ที่อาจมีผลต่อผลการวิเคราะห์

  3. การวัดในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน: สภาพแวดล้อมที่เครื่องวิเคราะห์ใช้ในการวัดอาจมีผลต่อผลการวัด ซึ่งอาจส่งผลให้มีความคลาดเคลื่อนในการวัดตัวแปรต่างๆ

  4. ความสะดวกในการใช้งาน: เครื่องวิเคราะห์ส่วนประกอบของร่างกายบางรุ่นอาจมีระบบที่ทำให้การวัดเป็นไปได้อย่างสะดวกสบาย ให้ความสำคัญในการเลือกใช้เครื่องที่ให้ความสะดวกสบายและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการใช้งาน

เทคโนโลยี body composition analyzer ด้วย Bioelectrical Impedance Analysis (BIA) เป็นเทคนิคที่ใช้กระแสไฟฟ้าอ่อนๆ ส่งผ่านร่างกายเพื่อวัดค่าความต้านทานของเนื้อเยื่อต่างๆ ซึ่งช่วยในการประมาณค่าส่วนประกอบต่างๆ ของร่างกาย เช่น ไขมันในร่างกาย (Body Fat Percentage) และมวลกล้ามเนื้อ (Lean Body Mass) ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญในการประเมินสุขภาพทางร่างกายและสภาพร่างกายของบุคคล

การทำงานของเครื่อง body composition analyzer ด้วย BIA นั้นส่วนใหญ่จะใช้เซนเซอร์ (sensors) ที่อยู่ในชุดของหน่วยวัด ซึ่งอาจตั้งอยู่ในมือจับหรือแผ่นที่ที่ผู้ใช้งานนั่งหรือยืนขึ้น การวัดทำโดยส่งกระแสไฟฟ้าอย่างน้อยสองจุดต่อหนึ่งข้างของร่างกาย และวัดความต้านทานที่เกิดขึ้นเมื่อกระแสไฟฟ้าผ่านทางร่างกาย การวัดนี้เป็นการวัดแบบไม่เจาะผิวหนัง ไม่ก่อให้เกิดความระคายเคือง และเป็นการวัดที่ไม่ใช้รังสีอันตราย

ข้อมูลการต้านทานที่ได้รับจากเครื่อง BIA จะถูกนำไปใช้ในการคำนวณค่าต่างๆ เพื่อประมาณค่าส่วนประกอบของร่างกาย คำนวณที่นิยมสำหรับ BIA คือการใช้สูตรทางสถิติที่พัฒนาขึ้นจากการวัดค่าความต้านทานเพื่อคำนวณค่าปริมาณไขมันในร่างกาย และค่ามวลกล้ามเนื้อ ซึ่งต้องคำนึงถึงความแม่นยำและปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติมที่อาจมีผลต่อการวัด

เทคโนโลยี BIA นี้มีความสะดวกสบายในการใช้งาน ไม่ต้องใช้เวลานานในการวัด และเหมาะสำหรับการประเมินสุขภาพของประชาชนทั่วไป อย่างไรก็ตาม ควรจำไว้ว่าข้อมูลที่ได้รับจากเครื่อง BIA เป็นข้อมูลที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ แต่ไม่สามารถใช้แทนการวินิจฉัยทางการแพทย์หรือการประเมินสุขภาพที่มีความละเอียดสูงได้ ดังนั้นควรให้ความสำคัญในการใช้ข้อมูลจาก BIA ร่วมกับการประเมินอื่นๆ และการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้เทคโนโลยีนี้อย่างเต็มที่

ค่า Phase Angle ในการวัด Body Composition

การวัด “มุมเฟส” หรือ “phase angle” ที่พบในเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย BIA ระดับสูง บางครั้งเรียกว่าวิธีการประมาณ “อายุร่างกาย” ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น?

การศึกษาที่ครอบคลุมซึ่งตีพิมพ์ใน American Journal of Clinical Nutrition (2005) ช่วยแสดงให้เห็นปรากฏการณ์นี้อย่างชัดเจน! ผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพแข็งแรง 1,967 คนที่มีอายุระหว่าง 18-94 ปีได้ทำการตรวจวัด BIA และวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวเพื่อประเมินผลต่อ Phase angle

Phase Angles according to age group and sex1

Age group

Men (n=832)

Women (n=1135)

p2

18-20y

7.90±0.47 (6.97,

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH