Spriometry: NDD EasyONE Connect เชื่อมต่อผ่านระบบ HosXP

ทางบริษัท ประภัสสร เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด ตัวแทนจำหน่าย เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด ผลิตภัณฑ์ NDD Medizintechnik ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ได้ลงนามในสัญญา การทดสอบการบริการเชื่อมต่อระบบ HosXP ระบบบริหารการจัดการโรงพยาบาล ที่ได้รับความนิยมในโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ โดยการเชื่อมต่อสามารถส่งค่าข้อมูลต่างๆของการตรวจสมรรถภาพปอดเข้าระบบโรงพยาบาลได้ทันที สนับสนุนการตรวจแบบ Social Distancing ตามนโยบายภาครัฐ

เทคโนโลยี True Flow มิติใหม่สำหรับงานตรวจสมรรถภาพปอด

TrueFlow™ Technology

TrueFlow™  เป็นระบบที่ช่วยขจัดปัญหาเกี่ยวกับเครื่องตรวจที่ใช้การวัดค่าการไหลแบบอนาล็อก อย่างเช่น ระบบ turbines และ Bodyplethysmographs  และทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถใช้งานได้ง่าย มีประสิทธิภาพ และมีความถูกต้องแม่นยำสูง เป็นเทคโนโลยีเดียวที่พิสูจน์แล้วว่าไม่ต้องทำการ Calibration  ตลอดอายุการใช้งาน

TrueFlow™   เป็นเครื่องมือที่ปราศจากแรงต้าน ไม่มีการสัมผัส และไม่มีการทำ  Calibration

หลักการวัดพื้นฐานสามารถอธิบายได้ดังนี้

  • สัญญาณอัลตราซาวน์ทั้งสองตัวจะถูกส่งไปตามแนวทแยงมุม ตามเส้นทางการไหลของหลอดเป่า สัญญาณที่ไปกับการไหลจะเพิ่มขึ้น ในขณะที่อัตราการไหลที่ตรงกันข้ามจะลดลง ความแตกต่างระหว่างการส่งผ่านของทั้งสองทางนี้ แสดงให้เห็นความเร็วของอัตราการไหล หากทำอย่างถูกต้อง ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมจะไม่เกี่ยวข้องในกระบวนการทำ

สำหรับการวัดขั้นพื้นฐาน โดยทฤษฏีแล้ว สามารถทำการวัดได้โดยไม่ต้องทำการ Calibration  เรารู้ได้จากประสบการณ์กว่า 30 ปี ว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่จำเป็น เพื่อให้ระบบอัลตราซาวน์นั้นสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและไม่ต้องทำการ Calibration  อย่างแท้จริง  และเราสามารถพิสูจน์ได้

ในวันนี้ เทคโนโลยี  TrueFlow™   ประกอบด้วยส่วนประกอบหลายส่วนที่เป็นอิสระต่อกัน ซึ่งได้รับการปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล เพื่อทำงานร่วมกันในการวัดการไหลของอากาศได้อย่างสม่ำเสมอ

การออกแบบที่มีลักษณะพิเศษ ส่วนประกอบที่มีคุณภาพสูง มาตรฐานความแม่นยำของสวิส ที่ควบคู่ไปกับ การควบคุมคุณภาพอย่างเคร่งครัด  ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ EasyOne® ของเราสามารถทำการทดสอบได้อย่างดีโดยไม่ต้องทำ Calibration  แม้จะใช้ภายในหรือภายนอกห้องทดลองก็ได้ผลที่ถูกต้องแม่นยำ

เราใช้เครื่องส่งสัญญาณที่มีการพัฒนามาเป็นรุ่นที่ 4 เรียกว่า  ndd transceiver cells ( เครื่องอัลตราซาวนด์ที่ได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพการไหลของอากาศ)  โดยมีการทำงานร่วมกับหน่วยประมวลข้อมูล  Digital nano time  ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของเราเอง มีหน่วยเป็น ( nTPU)  ซึ่งออกแบบมาสำหรับการวัดเวลาในการขนส่งที่รวดเร็วเป็นพิเศษ ช่วยให้สามารถวัดระยะเวลาในการขนส่งอัลตราซาวนด์ที่มีความถูกต้องภายใน 1 ns  ( แสงเดินทางที่ 30 ซม.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH