Shockwave Therapy: เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก

LiKAMED Shockwave รุ่น LiKAWAVE VARIO 3i


เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก LiKAWAVE VARIO 3i เป็นเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทกแบบ Radial ที่ใช้เทคโนโลยี Ceramic Bullet (กระสุนแบบ Ceramic) น้ำหนักเบา และสามารถสร้างพลังงานการยิงได้สูงกว่า Radial Shockwave ทั้งหมดที่มีอยู่ในตลาด ที่ 0.58 mj/mm2

Applicator L (20 mm)

Applicator M : (15mm)

Applicator S: (12mm) Max Penetration

เนื่องจากกระสุนที่ใช้กำเหนิดคลื่นมีน้ำหนักเบาแบบ Ceramic ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับลิขสิทธิ์เฉพาะของ LiKAMED สามารถสร้าง Spectrum การยิงได้หลายรูปแบบ โดยมีการแสกนการยิงคลื่นกระแทกได้ 4 รูปแบบ นั่นคือ Linear, Pulse, Triangle, และ Invert

เนื่องจากการสุนมีความทนทานพิเศษ และน้ำหนักเบา จึงสามารถสร้าง Shot การยิงได้มากกว่า 2,000,000 Shots อีกทั้งแรงสะท้อนมือของผู้ปฎิบัติงานก็จะลดลงกว่าทุกแบรนด์ในตลาด เพราะกระสุนการยิงไม่ใช้แบบ Metal Composit อีกต่อไป


เมื่อกระสุนมีน้ำหนักเบามาก จึงสร้าง Velocity การยิงได้สูงกว่าแบบ Metal Composits จึงสามารถสร้างพลังงานได้สูงกว่า RSWT ทั่วๆไป เมื่อพลังงานสูงกว่า RSWT ทั่วไป จึงสร้างการฟุ้งกระจายของพลังงานได้น้อยลง (เปรียบกับน้ำในสายยาง เมื่อแรงดันสูงการกระจายออกด้านข้างก็ลดลง) เราจึงเรียกเทคโนโลยีนี้ว่า WIDE FOCUS

Mode การยิง LiKAWAVE Vario 3i

Linear : การยิงแบบ Intensity และ Frequency คงที่ตลอดการรักษา
Pulse : การยิงโดยสามารถกำหนดค่าพลังงานสูง (Upper Limit) และ ค่า พลังงานต่ำ (Lower Limit) โดยสามารถยิงแสกนทุก 5 วินาที
Triangle :การยิงแสกนเป็นเสป็กตรัมในรูปแบบสามเหลี่ยม โดยสามารถกำหนดค่าพลังงานสูง (Upper Limit) และ ค่าพลังงานต่ำ (Lower Limit) พร้อมการกำหนด Frequency การยิง เพื่อการแสกนการยิงได้ลึกและมีประสิทธิภาพ
Invert: เป็นโหมดเทคโนโลยีเฉพาะของ Vario 3i โหมดการยิงคลื่นกระแทกแบบสลับ โดยการปรับเลือกความถี่และพลังงานในรูปแบบพลังงานต่ำความถี่สูง และ พลังงานสูงความถี่ต่ำ สลับกันไป เพื่อสร้างรูปแบบเสป็กตรัมพลังงานการรักษา สำหรับผู้ป่วยที่มีความไวต่อความรู้สึกมาก แต่ยังสามารถได้การลงลึกตามความต้องการ และเพิ่มความสำเร็จในการรักษาได้

Specifications

Main Features

LiKAWAVE VARIO_3i_device w handpiece holder_2
 • สามารถปรับจำนวน Shock (Pulse) ได้ในช่วง 250 – 5,000 จำนวนต่อครั้งของการรักษา
 • สามารถปรับระดับพลังงาน (Intensity) ในกรณี linear mode ได้ในช่วง 2 -24 ระดับ และการรักษาในรูปแบบ Pulse mode/Triangle mode/Invert mode ได้ในช่วง 1 – 25 ระดับ
 • สามารถปรับความถี่ (Frequency) ในกรณี linear mode ได้ในช่วง 2 -24 Hz และการรักษาในรูปแบบ Pulse mode/Triangle mode/Invert mode ได้ในช่วง 1 – 25 Hz
 • เมนูการใช้งาน ออกแบบให้สามารถเลือกใช้ได้ 3 รูปแบบ ได้แก่
  • การรักษาด้วยคลื่นกระแทกแบบกำหนดเอง (Treatment Shockwave)
  • โปรแกรมการรักษาตามขอบเขตของอาการ (Indication List)
  • โปรแกรมการรักษาตามจุด Trigger point (Trigger points)
 • สามารถบันทึกข้อมูลการรักษาตามการใช้งานได้ในโหมด Patient database
 • ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัด เคลื่อนย้ายสะดวก มีขนาดความกว้างไม่เกิน 35 ซม. ความสูงไม่เกิน 30 ซม. ความยาวไม่เกิน 35 ซม.
 • ปืนสำหรับรักษามีน้ำหนักเบา ออกแบบตามหลักกายศาสตร์ พร้อมสายเชื่อมต่อแบบถอดเก็บได้ ความยาวไม่น้อยกว่า 2 เมตร เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน
 • มี Foot Switch ในการควบคุมการปรับระดับการยิงคลื่นกระแทก พร้อมสวิตช์กดเลือกโหมดการรักษา โดยไม่ต้องปรับที่หน้าจอเครื่อง

Software Features

muscles_man_Front

LiKAWAVE VARIO 3i Software เป็นหนึ่งใน software การรักษาที่ดีที่สุด มี 2 ลักษณะโปรแกรมสำเร็จรูป นั่นคือ โปรแกรมการรักษาแบบตามอาการ (Indications) และโปรแกรมการรักษาแบบ Trigger Point

ถึงแม้โปรแกรมการรักษาแบบ Trigger Point จะไม่ได้บ่งบอกถึงลักษณะ Intensity และ Frequency เนื่องจาก การยิง Trigger Point ต้องขึ้นกับสภาพและอาการของผู้ป่วยนั้นๆ แต่การแนะนำเส้น Trigger Point ต่างๆ นักกายภาพจะสามารถจับเส้น Trigger Point ตามลายกล้ามเนื้อที่เครื่องได้บ่งบอกมาอย่างแม่นยำ

Summary
product image
Author Rating
1star1star1star1star1star
Aggregate Rating
5 based on 2 votes
Brand Name
LiKAMED Shockwave
Product Name
LiKAWAVE Vario 3i เครื่องให้การรักษาด้วยเคลื่นกระแทก RSWT
Loading...

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH