Magsculpt: เครื่อง Peripheral Magnetic Stimulation (PMS) ทางกายภาพบำบัด

Electromagnetic Therapy Stimulator (MST-1001)

เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ช่วยบรรเทาอาการปวดด้วยการกระตุ้นกล้ามเนื้อ กระตุ้นเพื่อให้เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อ ช่วยให้เกิดการเคลื่อนไหว (ผ่อนคลาย) ในผู้ที่มี อาการปวดหลังส่วนล่าง กล้ามเนื้อหดเกร็ง อาการปวดเฉียบพลันและเรื้อรัง มีการจำกัดการเคลื่อนไหวของข้อต่อ โดยการสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าผ่านทางตัวส่งคลื่นขดลวดที่เชื่อมต่อกับตัวเครื่องหลักและใช้สนามแม่เหล็กของแม่เหล็กไฟฟ้ากับบริเวณที่มีอาการของผู้ป่วย

Specifications

Main Features

PMS

คุณลักษณะเฉพาะ

 1. หน้าจอ LCD แสดงผลและควบคุมการทำงานด้วยระบบดิจิตอล โดยสามารถตั้งค่าการปล่อยคลื่นได้ เช่น เวลาปล่อยคลื่น ความถี่ และความเข้มข้นของกระแส
 2. มีโหมดการทำงาน 3 โหมดได้แก่

◌ Manual mode: โหมดการรักษาที่ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าการใช้งานเองได้ สำหรับค่าเวลา ค่าความถี่ และค่าความเข้มข้นของการปล่อยคลื่น

◌ Auto (1) , Auto (2) mode: โหมดการรักษาสำเร็จรูปตามค่าโปรแกรมที่ตั้งไว้แล้ว ซึ่งมีไม่น้อยกว่า 20 โปรแกรม

◌ User mode: โหมดการรักษาอัตโนมัติตามข้อมูลการรักษาของผู้ป่วยที่บันทึกไว้

 1. สามารถตั้งค่าเวลาปล่อยคลื่นได้ตั้งแต่ 0-60 นาที (เวลามาตรฐาน 30 นาที)
 2. สามารถตั้งค่าความถี่ของคลื่นได้ตั้งแต่ 1-100 Hz (ค่ามาตรฐาน 10 Hz)
 3. สามารถตั้งค่าความเข้มข้นของการปล่อยคลื่นได้ตั้งแต่ 0-100%
 4. สามารถแสดงอุณหภูมิภายในตัวส่งคลื่นได้
 5. มีกำลังของแม่เหล็กไม่น้อยกว่า 3 เทสล่า
 6. ใช้ระบบทำความเย็น (ระบายความร้อน) แบบ Cooling water อยู่ภายในตัวเครื่องทำให้เครื่องสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ และมีข้อความแสดงเตือนระดับน้ำที่หน้าจอ

คำเตือน ข้อควรระวัง ข้อห้ามใช้

Magsculpt

“อ่านคําเตือนในฉลาก และเอกสารกํากับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้”

ข้อควรระวัง

 1. ผู้ป่วยวันโรค และผู้ป่วยที่มีเนื้องอก
 2. เกิดอาการอักเสบเนื่องจากการกดทับของแม่เหล็ก
 3. เมื่อใช้งานโดยการกดตัวส่งคลื่นลงบนบริเวณที่ทำการรักษา ไม่ควรทำการกระตุ้นด้วยการออกแรงกดมากเกินไป เนื่องจากอาจทำให้เกิดอาการเจ็บปวด ผื่นแดง หรือรอยแดงบนผิวหนังได้
 4. อาเกิดผลข้างเคียงต่อไปนี้ระหว่างการบำบัด
  • ปวดกล้ามเนื้อชั่วคราว
  • เป็นตะคริวที่กล้ามเนื้อชั่วคราว
  • ปวดข้อหรือปวดเอ็นชั่วคราว
  • มีผื่นแดงเฉพาะที่ หรือผิวหนังเป็นรอยแดงขึ้นชั่วคราว
 5. ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์การใช้งานตามที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ใช้งานเท่านั้น
 6. ทำความคุ้นเคยกับคู่มือผู้ใช้งาน
 7. ผู้ป่วยต้องนำโลหะออกจากส่วนต่างๆของร่างกาย
 8. ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และผู้ป่วยจะต้องเพียงพอต่อการป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยควบคุมเครื่องได้โดยพลการ
 9. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพารามิเตอร์การตั้งค่าทั้งหมดสำหรับการตั้งค่าอุปกรณ์ตรงกับความต้องการของผู้ใช้เครื่องก่อนเริ่มการทำงานของอุปกรณ์
 10. เริ่มต้นขั้นตอนโดยการตั้งค่าระดับความเข้มต่ำจนกว่าจะถึงระดับความเข้มของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เหมาะสมกับอาการ และค่อยๆปรับตามระดับความเข้มเพิ่มขึ้นทีละน้อย
 11. เมื่อมีการส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไปยังบริเวณที่ให้การรักษา ระดับความเข้มของพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าควรได้รับการปรับเปลี่ยนแม้ในระหว่างการรักษาตามสภาวะความเจ็บปวดที่ผู้ป่วยรู้สึก
 12. ห้ามใช้พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าสูงเกินไปต่อหนึ่งช่วงการรักษา สำหรับบริเวณที่ให้การรักษาแห่งหนึ่ง
 13. สายของตัวส่งเครื่องควรยึดติดอยู่กับที่วางเสมอระหว่างการใช้งาน
 14. ควรใช้งานเครื่องในสถานที่ที่กำหนดไว้เท่านั้น
 15. ห้ามใช้โดยสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง
 16. ไม่ควรใช้ในบริเวณที่บอบบาง เช่น ศีรษะ ดวงตา เยื่อบุต่างๆ ริมฝีปาก เส้นเลือดแดงใหญ่เข้าสู่สมองและหัวใจ และบริเวณรอบหัวใจ และทรวงอก เป็นต้น
 17. หากผู้ป่วยได้รับการรักษาหรือกำลังปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับความผิดปกติในการใช้งานอุปกรณ์นี้ ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนใช้งาน
 18. เมื่อใช้อุปกรณ์นี้กับสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่มีความเป็นไปได้ว่าอาจตั้งครรภ์ ให้ตรวจสอบว่าตั้งครรภ์หรือไม่ก่อนทำการรักษา

ข้อห้ามใช้

 1. ผู้ที่ใช้เครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ (Cardiac pacemaker)
 2. ผู้ที่มีโลหะฝังในร่างกาย
 3. ผู้ที่มีโลหะและผู้ใส่ฟันปลอม
 4. บริเวณที่เป็นเนื้อร้าย หรือมะเร็ง
 5. บริเวณที่ขาดเลือดไปหล่อเลี้ยง
 6. บริเวณที่มีเลือดออกหรือมีแนวโน้มจะมีเลือดออก เช่น สตรีระหว่างมีประจำเดือน หรือผู้ที่มีแผลในกระเพาะอาหาร หรือลำไส้
 7. สตรีมีครรภ์
 8. ผู้มีหลอดเลือดดำอุดตัน
 9. บริเวณที่บวมมาก
 10. ผู้ที่มีไข้สูง
 11. บริเวณที่มีการติดเชื้อและอักเสบเฉียบพลัน
 12. ผู้ที่มีความผิดปกติของระบบประสาทรับสัมผัส (Impair of sensation)
 13. ผู้ที่ฝังเครื่องกระตุกหัวใจ
 14. ผู้ที่ฝังเครื่องกระตุ้นประสาท
 15. ผู้ที่ฝังเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
 16. บริเวณที่มีการเติบโตเฉพาะที่
 17. ผู้มีความผิดปกติในการทำงานของปอด
 18. ผู้ที่ใช้อุปกรณ์จ่ายยา
 19. บริเวณศีรษะ
 20. มีภาวะเลือดออก
 21. ได้รับการรักษาด้วยยาต้านการแข็งตัวของเลือด
 22. บริเวณหัวใจ
 23. โรคหัวใจ
 24. ผู้ป่วยที่มีกำลังอยู่ในภาวะกระสับกระส่าย หรือ สับสน
 25. ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี (ทารกและเด็กเล็ก) และผู้สูงอายุ
 26. สตรีที่ให้นมบุตร
 27. ความผิดปกติในการแข็งตัวของเลือด (โรคเลือดออกไม่หยุด)
 28. มีการใช้สารต้านการแข็งตัวของเลือด
 29. โรคหลอดเลือดมีลิ่มเลือดอุดตัน
 30. มีความผิดปกติในระบบประสาทหลายจุดในกรณีที่เป็นโรคเบาหวาน
 31. ผู้ป่วยจากการติดต่อโรคติดต่อ หรือบุคคลที่จัดว่าเป็นโรคติดต่อตามกฎหมาย
 32. ผู้ที่อาจมีการขยายตัวของหลอดเลือดฝอยเนื่องจากการใช้ฮอร์โมนสเตียรอยด์เป็นเวลานานและการทำงานของตับบกพร่อง
 33. ผู้มีโรคจากระเบิดปรมาณู
 34. โรคกระเนื้อ
 35. ผู้ที่มีความดันโลหิตผิดปกติ
 36. ในกรณีที่มีความผิดปกติของผิวหนัง มีโรคเกี่ยวกับผิวหนัง หรือมีการบาดเจ็บที่ผิวหนังบริเวณที่ได้รับการรักษา เช่น ศัลยกรรม ผิวไหม้ ศัลยกรรมตกแต่ง แผล การอักเสบ ผื่นแดง โรคภูมิแพ้ ผื่นอักเสบจากการแพ้ ฯลฯ
 37. ผู้ที่ฝังอวัยวะเทียมทุกชนิด
 38. อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ฝังในร่างกายได้ เช่น Health Mecca
 39. อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับพยุงชีวิต เช่น เครื่องหัวใจและปอดเทียม
 40. อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ประเภทอุปกรณ์ เช่น เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
Summary
product image
Aggregate Rating
3.5 based on 7 votes
Brand Name
K1MED
Product Name
Magsculpt PMS เครื่องให้การรักษาด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH