Physiotherapy Products

Physiotherapy Solutions

เราเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการจาก BTL ประเทศไทย ได้จัดจำหน่าย พร้อมการบริการจากผู้แทนขายทั่วประเทศ ท่านจึงสามารถไว้วางใจในบริการของบริษัท ประภัสสร เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด ได้เป็นอย่างดี

การรักษาด้วยเลเซอร์กำลังสูง (High Intensity Laser) การรักษาด้วยคลื่นวิทยุ (Target Radio Frequency Therapy) การรักษาโดยคลื่นสั้น (diathermy) การรักษาโดยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound) การรักษาด้วยคลื่นเหนือเสียง (Shockwave Therapy) การรักษาด้วยเลเซอร์ (Laser Therapy) เครื่องดึงคอดึงหลังอัตโนมัติ (Traction) การกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้า (Electrical Stimulation) การออกกำลังเพิ่มช่วงการเคลื่อนไหว (CPM exercise) 

Loading...

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH