Physiotherapy Products

Physiotherapy Solutions

เราเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการจากผู้ผลิตเครื่องมือรักษาทางกายภาพบำบัดชั้นนำหลายบริษัท ได้จัดจำหน่าย พร้อมการบริการจากผู้แทนขายทั่วประเทศ ด้วยมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ท่านจึงสามารถไว้วางใจในบริการของบริษัท ประภัสสร เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด ได้เป็นอย่างดี

การรักษาด้วยเลเซอร์กำลังสูง (High Intensity Laser) การรักษาด้วยคลื่นวิทยุ (Tecar Therapy) เครื่องเคลื่อนไหวข้อเข่า และข้อไหล่ต่อเนื่องอัตโนมัติ (CPM) การรักษาโดยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound) การรักษาด้วยคลื่นเหนือเสียง (Shockwave Therapy) การรักษาด้วยความเย็น และความร้อน (CRYO-THERMAL Therapy) เครื่องดึงคอดึงหลังอัตโนมัติ (Traction), เครื่องฝึกพยุงเดินพร้อมรางเลื่อน (Gait Training), การกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้า (Electrical Stimulation) เครื่องออกกำลังทางกายภาพบำบัดต่างๆ

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH