NDD EASYONE AIR

EasyOne Air

เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด EasyOne Air ผลิตภัณฑ์จากประเทศสวิตซ์เซอร์แลนด์ วัดค่าปริมาตรลมหายใจเข้า – ออกด้วยเทคโนโลยี TrueFlow ผ่านเซนเซอร์แบบ Ultrasonic transit time จึงไม่จำเป็นต้อง calibration และสามารถ คำนวณค่าออกมาเป็นกราฟได้แบบ Realtime ด้วยหน้าจอแสดงผลที่สดใส และรูปทรงขนาดเล็ก ทำให้ง่ายต่อการพกพาและตอบโจทย์การใช้งานในทุกสถานที่

 

หน้าจอสี และระบบหน้าจอสัมผัส

สามารถจัดทำฐานข้อมูลผู้ป่วยได้ง่าย หน้าจอสี ระบบสัมผัส แสดงผลด้วยกราฟแบบ Real-time

 

การเชื่อมต่อแบบไร้สาย และระบบเชื่อมต่อ EMR

สามารถจัดส่งข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ หรือระบบ EMR ได้

 

หมดกังวลกับการ calibrate ด้วยเทคโนโลยี TrueFlow

ทนทาน ให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ ด้วยเทคโนโลยีของ TrueFlow จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์

 

ประโยชน์ที่หลากหลาย ผลลัพธ์ที่แน่นอน

EasyOne Air สามารถใช้เป็นเครื่องตรวจสมรรถภาพปอดแบบพกพาได้ ให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำแม้จะใช้งานในสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง

WHY EASY ONE AIR

Ready to Take on Any Challenge

พร้อมแล้วกับการท้าทายสิ่งใหม่

EasyOne Air ให้ผลลัพธ์ที่เหนือความคาดหมาย ไม่ว่าจะทำการตรวจ ณ ที่ไหน สภาพแวดล้อมอย่างไร หรือกี่ครั้ง

 • ผ่านการทดสอบหรือตรวจวัดจำนวนมาก ให้ผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้
 • ทนทาน แม่นยำ ด้วยเทคโนโลยี TrueFlow
 • สามารถทำการทดสอบได้ถึง 100 ครั้งต่อการชาร์จ 1 ครั้ง
 • ผ่านการพิสูจน์มาแล้วว่าไม่จำเป็นต้อง Calibrate

Powerful EMR EHR Integration Engine

ระบบเชื่อมต่อแบบ EMR EHR

EasyOne Connect รองรับการเชื่อมต่อเพื่อส่งข้อมูลแบบ EMR EHR เพื่อการทำงานแบบเป็นขั้นตอน และประโยชน์อีกมากมาย ได้แก่

 • การรับส่งข้อมูลแบบ EMR
 • รองรับ HL7, XML, API, GDT, etc.
 • Active Directory
 • SQL server database

QC-Grading and Result Interpretation

ประเมินคุณภาพการตรวจ และแปรผลอัตโนมัติ

EasyOne Airประเมินคุณภาพการตรวจ  และแปรผลอัตโนมัติอ้างอิงจาก NLHEP และ ATS/ERS 2005 และ 2019

 • ประเมินคุณภาพ และแปรผลด้วย NLHEP และ ATS/ERS 2005 และ 2019
 • แปรผลอัตโนมัติด้วย ATS/ERS
 • รองรับมาตรฐาน GOLD/Hardie, NICE, JRS และ NLHEP

Large Selection of Predicted Sets (%Pred, Z-score and LLN)

มาพร้อมกับตัวเลือกสมการแปรผล และค่าที่ต้องการแสดงที่หลากหลาย

 • %Pred, Z-socre, LLN
 • GLI (Stanojevic 2009, Quanjer 2012)
 • NHANES III (North America)
 • PLATINO (South America)
 • ERS (Europe) and JRS, IP, Chhabra (Asia)

Choose Between Portable Mode and PC Mode

สามารถใช้งานแบบพกพา หรือ ใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ได้

EasyOne Air สามารถแสดงผลลัพธ์ได้ทันทีที่หน้าจอ หรือเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อเปิดใช้งานการตั้งค่าอื่น ๆ

 • สามารถใช้งานแบบพกพา หรือตั้งอยู่กับที่ได้
 • การเชื่อมต่อที่สเถียร
 • แสดงผลเป็นรูปกราฟแบบ real-time
 • ถ่ายโอนข้อมูลทันทีแบบ real-time

Direct Print Solution

การพิมพ์ผลที่ตอบโจทย์

EasyOne Air สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์และพิมพ์ผลการทดสอบได้โดยตรง ไม่ต้องผ่านคอมพิวเตอร์

 • สามารถใช้งานกับคอมพิวเตอร์เพื่อพิมพ์ผลการทดสอบผ่าน EasyOne Connect หรือเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์โดยตรงผ่านสาย USB ได้
 • EasyOne Air รองรับทั้ง เครื่องพิมพ์แบบทั่วไปและเครื่องพิมพ์แบบ thermal
 • เครื่องพิมพ์ที่ใช้งานร่วมกับ EasyOne Air จะต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย Direct PDF, Postscript, HP PCL3, Enhanced protocol หรือ HP PCL3GUI (firmware >= V1.10.0)

Cyber Security Protection for IT and Patient Information

ระบบป้องกันการแพร่กระจายข้อมูล

EasyOne Air ช่วยคุณปกป้องข้อมูลผู้ป่วยด้วย

 • การเข้าถึงฐานข้อมูลแบบเข้ารหัส
 • ออกจากระบบอัตโนมัติ
 • ใช้ระบบอนุญาตการเข้าถึง
 • ระบบป้องกันข้อมูลผ่านการรับรอง FDA ปี 2017

Connectivity to Printers, PCs and EMR

สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หรือระบบ EMR ได้

EasyOne Air มาพร้อมกับระบบ Bluetooth ที่สเถียรและช่องสำหรับการเชื่อมต่อ USB รองรับการเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ และระบบ EMR

 • เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์โดยตรงผ่าน USB หรือพิมพ์ผลผ่านโปรแกรม EasyOne Connect
 • สามารถซิงค์ข้อมูลผ่าน Bluetooth หรือเชื่อมต่อสาย USB
 • สามารถเชื่อมต่อกับระบบ EMR/HER หรือผ่าน HL7, XML, GDT หรือ API ได้

Infection Control

ควบคุมการติดเชื้อ

ป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 อีกชั้นด้วย “Double Protection” หรือการใส่ NDD inline filter  ขณะทำการเป่า

 • Filter ช่วยป้องกันการปนเปื้อนในชั้นบรรยากาศระหว่างผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่
 • หลอดเป่า FlowTube ป้องกันเซนเซอร์จากการปนเปื้อน
 • ผ่านการทดสอบจากมาตรฐาน ATS/ERS ทั้ง 24 รูปแบบคลื่น
 • Filter รองรับการทดสอบในทุกสภาพแวดล้อม

ป้องกันการปนเปื้อนผ่านการสัมผัส ลดการทำความสะอาดให้เหลือน้อยที่สุด

 • ทุกขิ้นส่วนที่ผ่านการใช้งาน เหมาะสำหรับการใช้เพียงครั้งเดียว ต่อผู้ป่วยหนึ่งคนเท่านั้น
 • การทำความสะอาดที่จำเป็น คือการทำความสะอาดผิวสัมผัสด้านนอกของผลิตภัณฑ์เท่านั้น
 • ผลิตภัณฑ์ไม่สะสมความชื้น
 • จัดเก็บง่าย ไม่มีขั้นตอนการจัดเก็บที่เฉพาะเจาะจง สำหรับหลอดเป่า FlowTube และตัวต่อต่าง ๆ

TrueFlow™ - Trusted Ultrasound Technology

เทคโนโลยี Ultrasound “TrueFlow™”

หมดความกังวลกับการ Calibrate และความแม่นยำในการตรวจวัดด้วย TrueFlow ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการใช้ Ultrasound ในการตรวจวัด

 • มีความสเถียรตลอดอายุการใช้งาน
 • ไร้แรงต้าน ไร้การสัมผัส
 • มีความแม่นยำ และความทนทานสูง
 • เทคโนโลยีผ่านการจดสิทธิบัตร

Powered by EasyOne Connect - NDD's Integrated Software Platform

ใช้งานร่วมกับโปรแกรม EasyOne Connect – NDD’s Integrated Software

รองรับการจัดการข้อมูลส่วนกลางด้วยการใช้ EasyOne Air ร่วมกับโปรแกรม EasyOne Connect ทำให้สามารถใช้ฟังก์ชันที่หลากหลายได้มากขึ้น

 • สามารถเขียน Comment ได้
 • มีรูปภาพกระตุ้นการเป่าสำหรับเด็ก
 • สามารถปรับ Provocation Protocols ได้
 • สามารถนำเข้าข้อมูล PFT จากภายนอกได้

Customized Reports

สามารถปรับแต่ง Report ได้ด้วยตนเอง

 • เลือกกราฟที่ต้องการจะแสดงได้
 • ใช้สีสันในการรายงานผล เพื่อผลลัพธ์ที่ชัดเจนขึ้น
 • สามารถปรับแต่งพารามิเตอร์และกราฟแสดงผลได้ด้วย EasyOne Connect
 • สามารถเลือกแสดง Z-score, %predicted และ LLN ได้ด้วย EasyOne Connect

Worldwide Compliance with Standards

รองรับมาตรฐานทั่วโลก

ผ่านการรองรับมาตรฐาน ATS/ERS และมาตรฐานทั่วโลก

 • รองรับมาตรฐาน ATS/ERS 2005, 2019 และ มาตรฐาน ISO
 • ผ่านการรับรองทั่วโลก
 • ผ่านการรับรอง CE
 • ผ่านการรับรอง FDA

Specifications

Size 87 × 155 × 36 mm (3.4 × 6.1 × 1.4 in)
Weight without battery 302 g (11 oz)
with battery 356 g (13 oz)
Measuring accuracy Volume ±2% or 0.050 L
Flow, except PEF ±2% or 0.020 L/s
PEF ±5% or 0.200 L/s
MVV ±5% or 5 L/min
Measuring resolution Volume 1 mL
Flow 4 mL/s
Measuring range Volume ±12 L
Flow ±16 L/s
Resistance 0.3 cm H2O/L/s at 16 L/s
Measurement principle Ultrasonic transit-time measurement
Display 88.9 mm (3.5 in) diagonal size, 320 × 240 pixels, LCD
Input method Touchscreen
Test storage capacity Up to 10,000 tests
Languages English, French, German, Spanish, Italian, Danish, Dutch, Swedish
Data Management EasyOne Connect PC software
Printing option Direct to printer or with EasyOne Connect PC software
Export/EMR HL7, XML, GDT (with EasyOne Connect PC software)
Hardware interface USB 1.0/1.1, USB 2.0 (max. 100 mA), Bluetooth
Age range for patients Spirometry >4 years
Respiratory tube Disposable EasyOne FlowTube respiratory tube
Power supply Rechargeable lithium-ion battery, USB power supply
Voltage (EasyOne Air) Input 4.5 V to 5.5 V
Power consumption (EasyOne Air) Up to 7.5 W
NDD power supply Output voltage 5 V DC
Output current Up to 1400 mA
Nominal input voltage 100 V to 240 V AC, 50 Hz to 60 Hz
Nominal input current 160 mA to 80 mA
Appliance class Class II

Instrument

Classification

 

 

 

Type BF applied part (the surface of the EasyOne Air enclosure)

Powered internally with a lithium-ion battery

Short usage time, less than 10 minutes

Not intended to be used in the presence of oxygen-rich environments

Mode of operation Continuous operation
Wireless connection Type Bluetooth: v2.1 + EDR, v3.0 + HS, v4.0
Modulation Bluetooth: GFSK, DQPSK, 8DPSK
QoS WMM and WMM Power Save Support
Frequency band Bluetooth: 2.402 GHz to 2.480 GHz
Transmit power Bluetooth: 15 dBm (class-1)
Receive sensitivity Bluetooth: -94dBm
Contains FCC ID: XF6-RS9113SB
transmitter module IC ID: 8407A-RS9113SB

ข้อบ่งใช้และประโยชน์

ข้อบ่งใช้ของเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด EasyOne Air

 • ใช้เพื่อตรวจวัดสมรรถภาพปอดในผู้ใหญ่และเด็กอายุ 4 ขวบขึ้นไป
 • สามารถใช้ในโรงพยาบาล คลินิก ร้านขายยา หรือในคลินิกที่เกี่ยวกับอาชีวเวชกรรม
 • เพื่อใช้ในการวินิจฉัย และจัดการเกี่ยวกับโรคหืด
 • การตรวจวัดสมรรถภาพจัดเป็น GOLD standard สำหรับการวินิจฉัยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD)
 • เพื่อใช้ในงานอาชีวอนามัย ตามมาตรฐาน NIOSH/OSHA
 • เพื่อใช้ในการตรวจประเมินอาการหายใจไม่อิ่ม
 • เพื่อใช้ในการตรวจติดตามโรคทางปอด

Standards & Recommendations

Quality, Medical Devices & Electrical
ISO 13485, ISO 14971, IEC 62366, IEC 62304, ISO 26782, ISO 23747, IEC 60601-1, IEC 60601-2, ISO 10993-1
FDA                                         510(k) market clearance

Associations & Institutes

ATS/ERS 2005, NIOSH, OSHA

Parameters

FVC
BEV, EOTV, FEF10, FEF25, FEF 2575, FEF2575/FVC, FEF40, FEF50, FEF50/FVC, FEF60, FEF75, FEF80, FET, FET2575, FEV.25, FEV.5, FEV.5/FVC, FEV.75, FEV.75/FVC, FEV1, FEV1/FEV6, FEV1/FVC, FEV3, FEV3/FVC, FEV6, FVC, MEF20, MEF25, MEF40, MEF50, MEF60, MEF75, MEF90, MMEF, PEF, PEFT, t0

FVL
BEV, EOTV, FEF10, FEF25, FEF 2575, FEF2575/FVC, FEF40, FEF50, FEF50/FVC, FEF60, FEF75, FEF80, FET, FET2575, FEV.25, FEV.5, FEV.5/FVC, FEV.75, FEV.75/FVC, FEV1, FEV1/FEV6, FEV1/FIV1, FEV1/FVC, FEV3, FEV3/FVC, FEV6, FIF25, FIF50, FIF50/FEF50, FIF75, FIV.25, FIV.5, FIV1, FVC, MEF20, MEF25, MEF40, MEF50, MEF60, MEF75, MEF90, MIF25, IF50, MIF75, MMEF, PEF, PEFT, t0

 


SVC
ERV, IC, IRV, Rf, VC, VCex, VCin, VCmax, VT

MVV
MVV, MVV6, MVVtime, VT

Predicted normal values Spirometry

nddlogo-300x148
GLI
Stanojevic 2009, Quanjer 2012

North America
NHANES III (Hankinson) 1999, Knudson 1983, Knudson 1976, Crapo 1981, Morris 1971 & 1976, Hsu 1979,Dockery (Harvard) 1993, Polgar 1971, Gutierrez (Canada) 2004, Eigen 2001

Latin America
Pereira 1992, Perreira 2006 & 2008, Pérez-Padilla (PLATINO) 2006, Pérez-Padilla (Mexico) 2001,Pérez-Padilla (Mexico, Pediatrics) 2003, Chile 2010, Chile (Pediatrics) 1997

Europe
ERS (ECCS, EGKS, Quanjer) 1993, Zapletal 1977, Zapletal 2003, Rosenthal 1993, Austria 1988, Austria 1994,Sapaldia (Switzerland) 1996, Roca (Spain, SEPAR) 1982, Garcia-Rio (SEPAR) 2013, Vilozni 2005, Falaschetti 2004,Klement (Russia) 1986

Europe Scandinavia
Hedenström 1985 & 1986, Gulsvik (Norway) 1985, Berglund Birath (Sweden) 1963, Langhammer (Norway) 2001, Finnish 1982 (1998), Nystad 2002

Australia
Hibbert 1989, Gore Crockett 1995

Asia
Chhabra (India) 2014, Dejsomritrutai (Thailand) 2000, Indonesia 1992, IP (China, HongKong) 2000 & 2006,JRS 2001 & 2014

Africa
Ethiopia 1985

คำเตือน ข้อห้ามใช้ ข้อควรระวัง

“อ่านคำเตือนในฉลาก และเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้”

 

ข้อห้ามข้อควรระวัง

 • ขณะทำการตรวจ Provocation test อาจทำให้เกิดอาการกำเริบของโรคหืด หรือหลอดลมหดเกร็งได้
 • ผู้ทำการตรวจ ควรตรวจสอบข้อห้าม ข้อควรระวังของยาที่ผู้ป่วยกำลังใช้รักษาโรคก่อนทำการตรวจ
 • ควรมีแพทย์ที่เชี่ยวชาญเรื่องการรักษาโรคทางเดินหายใจอยู่ด้วย เผื่อมีการเรียกตัวในกรณีฉุกเฉิน
 • ห้ามปล่อยผู้ป่วยอยู่คนเดียวขณะทำการตรวจ Provocation test
 • ขณะทำการตรวจสมรรถภาพปอด ผู้ป่วยอาจมีอาการมึนหัวได้
 • ควรตรวจสอบบริเวณที่ทำการตรวจให้มั่นใจว่าผู้ป่วยจะไม่ได้รับบาดเจ็บ หากเกิดการเป็นลมหรือล้ม
Summary
product image
Author Rating
1star1star1star1star1star
Aggregate Rating
5 based on 3 votes
Brand Name
NDD
Product Name
EASYONE AIR

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH