NDD EASYONE AIR

EasyOne® Air

EasyOne® Air

เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด EasyOne® Air  เป็นเครื่องมือที่มีความคล่องตัว ให้ผลที่แม่นยำ และเที่ยงตรง ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสมกับการบริการทางด้านสุขภาพทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ด้วยเทคโนโลยี TrueFlow™ จึงทำให้เครื่องตรวจสมรรถภาพปอดแบบพกพานี้ให้ผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้โดยไม่ต้องทำการ Calibration รับประกันคุณภาพตลอดอายุการใช้งาน ด้วยหน้าจอสัมผัสที่เป็นสีสัน ง่ายต่อการใช้งาน การแปลผลแบบ Real-time และการป้อนข้อมูล

-ใช้งานได้หลากหลาย ผลลัพธ์ชัดเจน

EasyOne® Air สามารถใช้ได้ทั้งแบบพกพาหรือใช้เสมือนเครื่องตรวจสมรรถภาพปอดบนคอมพิวเตอร์ ให้ผลที่แน่นอน โดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่าหรือปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อม

ไม่ต้องทำการ Calibration ด้วยเทคโนโลยี TrueFlow™ 

การใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูง และทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากสวิส จึงทำให้ระบบ TrueFlow™  มีผลลัพธ์การทดสอบที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ โดยไม่จำเป็นต้องทำการ Calibration

หน้าจอสีระบบสัมผัส

เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด EasyOne® Air  จะแสดงกราฟแบบ Real-time ซึ่งสามารถป้อนข้อมูลของผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว และใช้งานง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสที่มีความละเอียดสูง

การเชื่อมต่อด้วยระบบ Bluetooth และ EMR

ง่ายในการเชื่อมต่อกับเครื่อง PC มีการแสดงกราฟแบบ Real-Time เพื่อช่วยกระตุ้นผู้ป่วย สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล และเชื่อมต่อ EMR ได้

WHY EASY ONE AIR

Details
พร้อมรับมือทุกความท้าทาย

 • ไม่ว่าสถานที่ สภาพแวดล้อม หรือจำนวนครั้งในการทำการทดสอบ เครื่อง EasyOne® Air จะให้ผลเกินความคาดหวังของคุณ
 • มีการออกแบบที่เชื่อถือได้และได้ทดสอบกับการตรวจวัดจำนวนมาก
 • วัดค่าด้วยเทคโนโลยี TrueFlow™  ที่มีความน่าเชื่อถือมาก
 • สามารถทำการทดสอบได้ 100 ครั้ง โดยการชาร์จแบตเตอรี่เพียงครั้งเดียว
 • เป็นเครื่องที่ไม่ต้องใช้การ Calibration

Flexibility
เครื่อง EasyOne® Air สามารถใช้งานในแบบพกพา ข้อมูลจะถูกเก็บไว้และแสดงผลเป็นกราฟโดยตรงบนอุปกรณ์ หรือใช้งานในระบบ PC เพื่อการใช้งานที่หลากหลาย

 • สามารถใช้งานแบบพกพาหรือระบบ PC
 • สามารถเชื่อมต่อกับระบบ Bluetooth
 • กราฟแสดงผลแบบ Real-time
 • -การส่งผ่านข้อมูลแบบ Real-time

Connectivity
สามารถเชื่อมต่อการใช้งาน เครื่อง EasyOne® Air  เข้ากับระบบการทำงานของคลินิกได้อย่างง่าย ตัวเครื่องมีระบบ bluetooth และ USB เพื่อเชื่อมต่อกับปริ้นท์เตอร์ ในส่วนของข้อมูลส่วนกลางและระบบ EMR มีความเสถียรและใช้งานง่าย

 • สามารถเชื่อมต่อเข้าเครื่องปริ้นท์เตอร์ผ่าน USB หรือ เชื่อมต่อปริ้นท์เตอร์เข้ากับเครื่อง EasyOne ได้โดยตรง
 • สามารถเชื่อมข้อมูลเข้ากับ USB หรือ Bluetooth
 • การใช้งานของระบบ EMR/HER ใช้ร่วมกับ HL7,XML ,GDT หรือ API
 • ค่าการอ้างอิงของระบบ EMR  สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ

TrueFlow™
หยุดความกังวลในการ Calibration หรือ ในเรื่องความแม่นยำของการวัดการไหลของอากาศ ระบบTrueFlowTM   เป็นเทคโนโลยีเดียว ในการใช้อัลตร้าซาวด์ที่ได้รับการพิสูจน์ว่ามีความแม่นยำตลอดอายุการใช้งาน สำหรับการวัดค่า Flow และ Volume

 • ไม่จำเป็นต้อง Calibration โดยมีความเสถียรตลอดอายุการใช้งาน
 • สามารถวัดค่าได้โดยปราศจากแรงต้านจากภายนอก
 • โดดเด่นเรื่อง ความแม่นยำและความทนทาน
 • เป็นเทคโนโลยีที่มีการจดสิทธิบัตร

ต้องการดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยี และ Case Study คลิ๊กที่นี่

 

Infection Control
หลีกเลี่ยงการติดเชื้อและลดการทำความสะอาดให้น้อยที่สุดโดยการใช้หลอดเป่าชนิดใช้แล้วทิ้ง

 • ทุกส่วนที่สัมผัสกับผู้ป่วยจะเป็นแบบใช้ครั้งเดียว
 • ทำความสะอาดเฉพาะบริเวณที่สัมผัสกับผู้ป่วยเท่านั้น
 • ไม่ทำให้เกิดการติดเชื้อกับตัวเซ็นเซอร์
 • ป้องกันความชื้นเข้าสู่ตัวเครื่องได้

Customized Reports
สามารถจัดรูปแบบรายงานและสามารถเลือกค่า Parameter ที่แสดงบนหน้าจอ

 • จัดรูปแบบกราฟ ค่า parameter และผลการทดสอบที่ต้องการแสดงบนหน้าจอได้
 • ปรับสีรายงานเพื่อให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
 • จัดรูปแบบกราฟและ Parameter ผ่านระบบ EasyOne Connect
 • สามารถเลือกค่าที่จะแสดงได้รวมถึงค่า  Z-score, % predicted และ LLN ผ่านระบบ EasyOne Connect.

QC-Grading and Result Interpretation
สามารถแสดงผลของคุณภาพในการทดสอบ และ แปลผลได้อัตโนมัติ โดยใช้มาตรฐานของ NLHEP และ ATS/ERS ในทุกการทดสอบของเครื่อง EasyOne® Air

 • คุณภาพของการให้คะแนน ใช้มาตรฐาน NLHEP และ ATS/ERS  ในทุกการทดสอบ
 • การแปลผล ATS/ERS
 • GOLD/Hardie, NICE, JRS และ NLHEP

Large Selection of Predicted Sets
ค่าการแสดงผลที่ได้รับการตีพิมพ์ใหม่ของเครื่อง EasyOne® มีการใช้การแปลผลที่มีการศึกษาและได้รับการยอมรับในระดับโลก  (เช่น  LUNOKID, ALAT).

 • %Pred, Z-score, LLN
 • GLI (Stanojevic 2009, Quanjer 2012)
 • NHANES III (North America)
 • PLATINO (South America)
 • ERS (Europe) and JRS, IP, Chhabra (Asia), THAI2000

*** โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของค่า predicted values ที่หัวข้อ specification ด้านล่าง**

Specifications

Standard and recommendations

Quality, Medical Devices & Electrical
ISO 13485, ISO 14971, IEC 62366, IEC 62304, ISO 26782, ISO 23747, IEC 60601-1, IEC 60601-2, ISO 10993-1

FDA                                       510(k) market clearance


Associations & Institutions
ATS/ ERS 2005, NIOSH, OSHA

Languages

Available languages
English, French, German, Spanish

Technical

Printing options                             Direct to printer or with EasyOne Connect software

Data management                           EasyOne Connect

Export                                              HL7, XML, GDT, with software

No. of tests                                       > 10‘000 tests

Age range                                       Spirometry > 4 years

Device classification                      Type BF applied part

Operating conditions                 Temp 0 – 40 °C/ 32 – 104 °F, Rel. Humidity 5 – 90%, Atmosph. Pressure 700 – 1060 hPa

Parameters

FVC
BEV, EOTV, FEF10, FEF25, FEF 2575, FEF2575/FVC, FEF40, FEF50, FEF50/FVC, FEF60, FEF75, FEF80, FET, FET2575, FEV.25, FEV.5, FEV.5/FVC, FEV.75, FEV.75/FVC, FEV1, FEV1/FEV6, FEV1/FVC, FEV3, FEV3/FVC, FEV6, FVC, MEF20, MEF25, MEF40, MEF50, MEF60, MEF75, MEF90, MMEF, PEF, PEFT, t0

FVL
BEV, EOTV, FEF10, FEF25, FEF 2575, FEF2575/FVC, FEF40, FEF50, FEF50/FVC, FEF60, FEF75, FEF80, FET, FET2575, FEV.25, FEV.5, FEV.5/FVC, FEV.75, FEV.75/FVC, FEV1, FEV1/FEV6, FEV1/FIV1, FEV1/FVC, FEV3, FEV3/FVC, FEV6, FIF25, FIF50, FIF50/FEF50, FIF75, FIV.25, FIV.5, FIV1, FVC, MEF20, MEF25, MEF40, MEF50, MEF60, MEF75, MEF90, MIF25, IF50, MIF75, MMEF, PEF, PEFT, t0

 


SVC
ERV, IC, IRV, Rf, VC, VCex, VCin, VCmax, VT

MVV
MVV, MVV6, MVVtime, VT

Predicted Normal Values Spirometry

GLI
Stanojevic 2009, Quanjer 2012

North America
NHANES III (Hankinson) 1999, Knudson 1983, Knudson 1976, Crapo 1981, Morris 1971 & 1976, Hsu 1979,Dockery (Harvard) 1993, Polgar 1971, Gutierrez (Canada) 2004, Eigen 2001

Latin America
Pereira 1992, Perreira 2006 & 2008, Pérez-Padilla (PLATINO) 2006, Pérez-Padilla (Mexico) 2001,Pérez-Padilla (Mexico, Pediatrics) 2003, Chile 2010, Chile (Pediatrics) 1997

Europe
ERS (ECCS, EGKS, Quanjer) 1993, Zapletal 1977, Zapletal 2003, Rosenthal 1993, Austria 1988, Austria 1994,Sapaldia (Switzerland) 1996, Roca (Spain, SEPAR) 1982, Garcia-Rio (SEPAR) 2013, Vilozni 2005, Falaschetti 2004,Klement (Russia) 1986

Europe Scandinavia
Hedenström 1985 & 1986, Gulsvik (Norway) 1985, Berglund Birath (Sweden) 1963, Langhammer (Norway) 2001, Finnish 1982 (1998), Nystad 2002

Australia
Hibbert 1989, Gore Crockett 1995

Asia
Chhabra (India) 2014, Dejsomritrutai (Thailand) 2000, Indonesia 1992, IP (China, HongKong) 2000 & 2006,JRS 2001 & 2014

Africa
Ethiopia 1985

Flow/ Volume Sensor

Type                                                             Ultrasonic transit time

Flow Range                                                   ± 16 l/s

Flow Resolution                                           4 ml/s

Flow Accuracy (except PEF)                       ± 2% or 0.020 l/s

PEF Accuracy                                              ± 5% or 0.200 l/s

MVV Accuracy                                            ± 5% or 5 l/min

Volume Resolution                                        1 ml

Volume Accuracy                                           ± 2% or 0.050 l

Resistance                                                     0.3 cm H20/l/s at 16 l/s

Sample Rate                                                  400 Hz

Requirement PC/ Laptop

Hard disk capacity                 Installation/ system 1 GBData up to 4 GB

RAM                                      2 GB

Operating system                   Windows 7, Windows 8 and 8.1(32 and 64 bit), Windows 10 (32 and 64 Bit)
Loading...

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH