NDD EASY ONE PRO

EasyOne Pro LAB

EasyOne Pro® LAB สามารถตรวจวัดสมรรภาพปอดแบบครบวงจรได้อย่างแม่นยำ ด้วยเทคโนโลยี TrueFlow™ และ TrueCheck™ สามารถหา Lung Clearance Index (LCI) โดยเทคนิค Multiple Breath Nitrogen Washout (MBW) โดยไม่จำเป็นต้องใช้ Body Box

 

เครื่องตรวจสมรรถภาพ DLCO, MBW, Lung Volumes และ LCI แบบพกพา

 

การออกแบบที่ผู้ป่วยและผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง

  • EasyOne Pro LAB ออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่ง่ายและสะดวกต่อการดูแล ใช้เพียงแก๊สออกซิเจนในการหาค่า MBW สามารถตรวจวัดในเวลาเพียง 10 นาที

หมดกังวลกับการ calibrate ด้วยเทคโนโลยี TrueFlow

  • ทนทาน ให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ ด้วยเทคโนโลยีของ TrueFlow

ตรวจวัดคุณภาพการตรวจ ด้วยเทคโนโลยี TrueCheck

  • เทคโนโลยี TrueCheck ผู้ใช้งานสามารถมั่นใจได้ในความแม่นยำของผลลัพธ์การตรวจ หมดกังวลกับการ Calibration และระยะเวลาเตรียมเครื่อง

การออกแบบที่ครบครัน และน้ำหนักเบา

  • ด้วยน้ำหนักเพียง 18 lbs. (9 kg) ทำให้ EasyOne Pro LAB เป็นผลิตภัณฑ์ที่ครบ จบทุกฟังก์ชัน

Specifications

Standard and recommendations

ndd spirometry
Quality, Medical Devices & Electrical
EN ISO 9001, EN ISO 13485, EN ISO14971, EN 62366, EN 62304, EN ISO26782, EN ISO 23747, EN IEC 60601-1, EN IEC 60601-1-2

FDA
510(k) market clearance

MDD 93/42/EEC
CE marked

Associations &Institutes
ATS/ERS 2005, NIOSH/ OSHA, SSA Disability

Languages

ndd spirometry

English, Dutch, French, German, Italian, Portuguese, Brazilian Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Vietnamese

Gas Specification

ndd spirometry
DLCO
10% helium, ± 10%, 0.3% carbon monoxide, ± 10%, 18 to 25% oxygen (normally 21%), balance nitrogen

MBW
Oxygen for hospital use

Technical

ndd spirometry
Printing options
PCL standard, direct to printer or over network

Data management
EasyWare Pro (SQLite, MS SQL Server)

Export/EMR
HL7, XML, GDT, via USB, LAN Network

Hardware Interface
Ethernet port, USB, possibility to upgrade to WLAN

No. of tests
> 10‘000 tests

Age range
Spirometry > 4 years, DLCO > 6 years, MBW > 4 years or > 18 kg

Dimensions
27 x 33.5 x 27 cm3 (H x W x D), 8 kg

Device classification
Protection class I, Type BF applied part

Operating conditions
Temp 10-40 °C/ 50-104 °F, Rel. Humidity 30-75%, no condensation,

Atmosph. Pressure
700 – 1060 hPa

Power Consumption
50 VA

Parameters

ndd spirometry
FVC
ATI, BEV, EOTV, FEF10, FEF25, FEF 2575, FEF2575_6, FEF40, FEF50, FEF50/FVC, FEF50/VCmax, FEF60, FEF75, FEF75-85, FEF80, FET, FET25-75, FEV.25, FEV.5, FEV.5/FVC, FEV.75, FEV.75/FEV6, FEV.75/FVC, FEV.75/VCmax, FEV1, FEV1/FEV6, FEV1/FVC, FEV1/FVC6, FEV1/VCmax, FEV1/VCext, FEV3/FVC, FEV3/VCmax, FEV3, FEV6, FVC, FVC6, MEF20, MEF25, MEF40, MEF50, MEF60, MEF75, MEF90, MMEF, MTC1, MTC2, MTC3, MTCR, PEF, PEFT, t0, VCext, VCmax

FVL
ATI, BEV, CVI, E50/150, EOTV, FEF10. FEF25, FEF2575, FEF2575_6, FEF40, FEF50, FEF50/FVC, FEF50/VCmax, FEF60, FEF75, FEF75-85, FEF80, FET, FET25-75, FEV.25, FEV.5, FEV.5/FVC, FEV.75, FEV.75/FEV6, FEV.75/FVC, FEV.75/VCmax, FEV1, FEV1/FEV6, FEV1/FIV1, FEV1/FVC, FEV1/VCmax, FEV1/VCext, FEV3/FVC, FEV3/VCmax, FEV3, FEV6, FIF25,FIF50, FIF50/FEF50, FIF75, FIV.25, FIV.5, FIV1, FIVC, FVC, MEF20, MEF25, MEF40, MEF50, MEF60, MEF75, MEF90,MIF25, MIF50, MIF75, MMEF, MTC1, MTC2, MTC3, MTCR, PEF, PEFT, PIF, t0, VCext, VCmax

SVC
ERV, IC, IRV, Rf, VC, VCex, VCext, VCin, VCmax, VT

MVV
MVV, MVV6, MVVtime, VT

DLCO
BHT, COHb, ColBarVol, CO Conc, HE Conc, O2 Conc, Anatomic Dead Space, System Dead Space, Discard Volume, DLadj, DLadj/VA, DLCO, DLCO/VA (KCO), FA CO, FA HE, FE CO, FEV1/FVC, FI CO, FI HE, FRC sb, FRC Cor, Hb, tI, Kroghs K, PAO2, RV sb, RV Cor, RV/TLC, RV/TLC Cor, TLC sb, TLC Cor, TLCO, VA sb, VA Cor, VCext, VCmax, Vd, VI

MBW
CEV, CEV5, Anatomic Dead Space, Syst Dead Space, ERV, FRC base, FRC extrapol, FRC mb, IRV, LCI, LCI5, MO, MR1, MR2, RV mb, RV/TLC mb, TLC mb, VA mb, VC, VCex, VCin, Vd, VT, VT/FRC mb, VT/kg, Scond, Sacin

Predicted Normal Values Spirometry

ndd spirometry
GLI
Stanojevic 2009, Quanjer 2012

North America
NHANES III (Hankinson) 1999, Knudson 1983, Knudson 1976, Crapo 1981, Morris 1971 & 1976, Hsu 1979, Dockery (Harvard) 1993, Polgar 1971, Gutierrez (Canada) 2004, Eigen 2001

Latin America
Pereira 1992, Perreira 2006 & 2008, Pérez-Padilla (PLATINO) 2006, Pérez-Padilla (Mexico) 2001, Pérez-Padilla (Mexico, Pediatrics) 2003, Chile 2010, Chile (Pediatrics) 1997

Europe
ERS (ECCS, EGKS, Quanjer) 1993, Zapletal 1977, Zapletal 2003, Rosenthal 1993, Austria 1988, Austria 1994, Sapaldia (Switzerland) 1996, Roca (Spain, SEPAR) 1982, Garcia-Rio (SEPAR) 2013, Vilozni 2005, Falaschetti 2004, Klement (Russia) 1986

Europe Scandinavia
Hedenström 1985 & 1986, Gulsvik (Norway) 1985, Berglund Birath (Sweden) 1963, Langhammer (Norway) 2001, Finnish 1982 (1998), Nystad 2002

Australia
Hibbert 1989, Gore Crockett 1995

Asia
Chhabra (India) 2014, Dejsomritrutai (Thailand) 2000, Indonesia 1992, IP (China, HongKong) 2000 & 2006, JRS 2001 & 2014

Africa
Ethiopia 1985

Predicted Normal Values DLCO

ndd spirometry
North America
Ayers 1975, Burrows 1961, Crapo 1981 & 1982, Goldman Becklake 1958, Knudson 1987, McGrath Thompson 1959, Miller 1980, Gutierrez (Canada) 2004, NHANES (Neas) 1996, Polgar 1971

Latin America
Vazquez Garcia (ALAT) 2016

Europe
ERS (Quanjer) 1993, Zapletal 1977, Roca 1990 & 1998, Hedenström 1985 & 1986, Gulsvik 1992, Klement (Russia) 1986

Other
Pereira 2008, Thompson 2008, Kim 2012, Chhabra (India) 2015), Ip (China, HongKong) 2007, JRS (Japan) 2001

Predicted Normal Values MBW

ndd spirometry
Europe
Verbanck 2012

Flow/ Volume Sensor

ndd spirometry

Type                                                             Ultrasonic transit time


Flow Range                                                   ± 16 l/s


Flow Resolution                                           4 ml/s


Flow Accuracy (except PEF)                       ± 2% or 0.020 l/s


PEF Accuracy                                              ± 5% or 0.200 l/s


MVV Accuracy                                            ± 5% or 5 l/min


Volume Resolution                                        1 ml


Volume Accuracy                                           ± 2% or 0.050 l


Resistance                                                     0.3 cm H20/l/s at 16 l/s


Sample Rate                                                  400 Hz

Gas Sensor

truecheck_computer_v6_1200px-1000x667
                                                 CO                                                     CO2

Type                                         Non-dispersive infrared

Range                                       0 to 0.35%                                0 to 15%

Resolution                                0.0001%                                   0.005 %

Accuracy                                 ± 0.001%                             0 to 5%: ± 0.05%

Tracer Gas Sensor

ndd spirometry
                                                 Helium                                      N2

Type                                         Ultrasonic Transit Time

Range                                       0 to 50%                                   0 to 100%

Resolution                                0.02%                                       0.1 %

Accuracy                                 ± 0.05%                                    0.2%

ข้อควรระวัง
อันตรายต่อผู้ป่วย – ผู้ใช้เครื่องควรผ่านการฝึกฝนเพื่อใช้อุปกรณ์
อันตรายต่อผู้ป่วย – ก่อนทำการตรวจวัดใดๆ กับผู้ป่วยควรดูคำแนะนำ  ATS/ERS Taskforce
อันตรายต่อผู้ป่วย –  แผ่นพิมพ์ว่าด้สนการตั้งโครงแบบของผู้ใช้เครื่องติดชื่อว่า “Custom Report”  ผู้ใช้เครื่องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการออกแบบ เนื้อหา และการใช้แผ่นพิมพ์นั้นทั้งสิ้น
ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ – ทำตามขั้นตอนการทำความสะอาดอย่างระมัดระวัง และตรวจส่วนประกอบต่างๆ อย่างทั่วถึงหลังจากผ่านการทำความสะอาดแล้วและก่อนจะนำไปตรวจวัดผู้ป่วยแต่ละคน  สิ่งตกค้างจากการทำความสะอาด ฝุ่นละออง และสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ (รวมทั้งเศษชิ้นส่วนที่ฉีกหรือแตกหัก) ในวงจรการหายใจจะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้ป่วยระหว่างการตรวจวัด การสำลักวัสดุปนเปื้อนอาจส่งผลเป็นอันตรายต่อชีวิตได้

WHY EASYONE PRO LAB

Testing at the Point of Care
ช่วยให้การตรวจผ่านไปได้อย่างง่ายได้ และสบายต่อผู้ป่วย ด้วยเทคโนโลยี TrueFlow™ และ TrueCheck™

  • มั่นใจในความปลอดภัย พร้อมใช้งานทันที ด้วยเทคโนโลยี TrueCheck™
  • ตรวจวัด DLCO ภายใน 3 นาที
  • การออกแบบที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน และผู้ป่วย
  • สามารถใช้ในผู้ป่วยโรคอ้วน หรือ ผู้ป่วยกลัวที่แคบได้

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH