NDD EASY ONE PRO

EasyOne Pro® LAB

Portable DLCO, MBW, Lung Volumes, LCI and Spirometry

EasyOne Pro® LAB เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและแม่นยำที่สุดในการตรวจวัดสมรรถภาพปอด ด้วย EasyOne Pro® LAB คุณสามารถวัดดัชนี Lung Clearance Index (LCI) ได้อย่างถูกต้องแม่นยำโดยใช้ Nitrogen Washout (MBW) ในทุกการตั้งค่า ด้วยเทคโนโลยี TrueFlow ™และ TrueCheck ™ ที่จดสิทธิบัตรแล้ว ทำให้ EasyOne Pro® LAB ช่วยลดปัญหาข้อผิดพลาดทั้งหมดและช่วยประหยัดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องมี Body Box·

 • การออกแบบที่เน้นความสะดวกแก่ผู้ป่วยและผู้ใช้งานEasyOne Pro® LAB เป็นเครื่องที่ใช้งานได้ง่ายและง่ายต่อการบำรุงรักษา โดยในการทำ MBW จำเป็นต้องใช้เฉพาะก๊าซออกซิเจนเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องใช้ก๊าซ SF6 ที่มีราคาแพง ซึ่งผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์สามารถทำการบำรุงรักษาเครื่องมือได้ด้วยตัวเองภายในเวลาเพียง 10 นาทีเท่านั้น ·
 • เทคโนโลยี TrueFlow ™ ที่ไม่จำเป็นต้องใช้การ Calibrationผลการวัดอัตราการไหลของอากาศที่มีประสิทธิภาพและแม่นยำมากซึ่งสามารถวัดได้โดยไม่ต้องทำการ Calibrate ด้วยเทคโนโลยี TrueFlow ™ ที่รวมอยู่ใน EasyOne Pro® LAB·
 • การควบคุมคุณภาพด้วยเทคโนโลยี TrueCheck ™ ด้วยการใช้เครื่อง EasyOne Pro® LAB คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่ ระบบ TrueCheck ™ จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าการวัดก๊าซแต่ละครั้งทำได้อย่างแม่นยำโดยไม่ต้อง Calibrateและ ไม่ต้องเสียเวลาอุ่นเครื่อง·
 • ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา เครื่องมีน้ำหนักเพียง 18 ปอนด์ (9 กก.) EasyOne Pro® LAB มีขนาดกะทัดรัดและทนทานโดยไม่ลดทอนคุณภาพ ง่ายต่อการตั้งในสำนักงาน

WHY EASY ONE PRO

Details
Testing at the Point of Care

ให้ประสิทธิภาพสูงสุดและเกิดความสบายใจต่อผู้ป่วยในการตั้งค่าใดๆ ระบบTrueFlow™ และTrueCheck™จะให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด·

 • มีความปลอดภัย และพร้อมที่จะทดสอบได้ตลอดเวลา กับระบบ TrueCheck ™·
 • สามารถตรวจสอบได้ภายใน 3 นาที·
 • สะดวกในการใช้งานทั้งผู้ใช้งานและผู้ทดสอบ
 • สามารถทดสอบกับผู้ป่วยที่มีสภาวะของโรคอ้วน

Large Selection of Predicted Sets
·      เป็นผู้นำในการใช้ค่าแปลผลที่ได้รับการตีพิมพ์: อุปกรณ์EasyOne® มีการใช้การแปลผลที่มีการศึกษาและได้รับการยอมรับในระดับโลก  (เช่น  LUNOKID, ALAT).·

 • % Pred, Z-score, LLN·
 • GLI (Stanojevic 2009, Quanjer 2012)·
 • NHANES III (อเมริกาเหนือ)·
 • PLATINO (อเมริกาใต้)·
 • ERS (ยุโรป) และ JRS, IP, Chhabra (เอเชีย)

 

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของค่า predicted values ที่หัวข้อ specification ด้านล่าง

 

QC-Grading and Result Interpretation
สามารถแสดงผลของคุณภาพในการทดสอบ และ แปลผลได้อัตโนมัติ โดยใช้มาตรฐานของ NLHEP และ ATS/ERS ด้วยเครื่อง EasyOne Pro®

 • คุณภาพของการให้คะแนน ใช้มาตรฐาน NLHEP และ ATS/ERS  ในทุกการทดสอบ
 • การแปลผล ATS/ERS
 • GOLD/Hardie, NICE, JRS และ NLHEP
 • สามารถวินิจฉัยโรคหอบหืด, โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง, โรคถุงลมโป่งพอง และความผิดปกติของหลอดเลือดในปอด

 

Customized Reports
สามารถจัดรูปแบบรายงานและสามารถเลือกค่า Parameter ที่แสดงบนหน้าจอ

 • จัดรูปแบบกราฟ ค่า parameter และผลการทดสอบที่ต้องการแสดงบนหน้าจอได้
 • สามารถเลือกกราฟที่ต้องการแสดงได้
 • สามารถเลือกค่าที่จะแสดงได้รวมถึงค่า  Z-score, % predicted และ LLN
 • ปรับสีรายงานเพื่อให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

Powerful Commenter
โดยการประมวลที่มีประสิทธิภาพจากเครื่อง คุณสามารถประเมินผลการทดสอบได้ง่าย รวดเร็วและสามารถใส่ข้อมูลลงในผลการทดสอบของผู้ป่วยได้

 • รายละเอียดการประเมินที่กำหนดไว้
 • เลือกหรือยกเลิก การเลือกได้อย่างรวดเร็ว
 • แก้ไขความคิดเห็นได้อย่างรวดเร็ว

TrueFlow™ – Trusted Ultrasound Technology
หยุดความกังวลในการ Calibration หรือ ในเรื่องความแม่นยำของการวัดการไหลของอากาศ ระบบTrueFlowTM   เป็นเทคโนโลยีเดียว ในการใช้อัลตร้าซาวด์ที่ได้รับการพิสูจน์ว่ามีความแม่นยำตลอดอายุการใช้งาน สำหรับการวัดค่า Flow และ Volume

ต้องการดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยี และ Case Study คลิ๊กที่นี่

TrueCheck™ – Always Safe & Ready to Test
TrueCheck ™ เป็นระบบที่ควบคุมคุณภาพที่จำเป็นสำหรับการทดสอบการวิเคราะห์ก๊าซ EasyOne Pro®เป็นเครื่องเดียวที่พิสูจน์ได้ว่า มีความแม่นยำตลอดอายุการใช้งาน ในการวัดค่าด้วย DLCO

ต้องการดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยี และ Case Study คลิ๊กที่นี่

Analysis and Recording of Raw Sensor Data
เหนือกว่าการทดสอบสมรรถภาพปอดทั่วไป และ สามารถเข้าถึงข้อมูลดิบทั้งหมดของทุกการทดสอบที่ได้เก็บรวบรวมไว้ โดยโปรแกรม WBreath ได้ถูกนำมาใช้งานในการตั้งค่าการศึกษาข้อมูลพิเศษ โดยใช้ทีมงานสนับสนุนของเรา

 • การเข้าถึงและวัดผลข้อมูลดิบ
 • การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง
 • สามารถใช้งานได้ครบวงจร

Specifications

Standard and recommendations

ndd spirometry
Quality, Medical Devices & Electrical
EN ISO 9001, EN ISO 13485, EN ISO14971, EN 62366, EN 62304, EN ISO26782, EN ISO 23747, EN IEC 60601-1, EN IEC 60601-1-2

FDA
510(k) market clearance

MDD 93/42/EEC
CE marked

Associations &Institutes
ATS/ERS 2005, NIOSH/ OSHA, SSA Disability

Languages

ndd spirometry

English, Dutch, French, German, Italian, Portuguese, Brazilian Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Vietnamese

Gas Specification

ndd spirometry
DLCO
10% helium, ± 10%, 0.3% carbon monoxide, ± 10%, 18 to 25% oxygen (normally 21%), balance nitrogen

MBW
Oxygen for hospital use

Technical

ndd spirometry
Printing options
PCL standard, direct to printer or over network

Data management
EasyWare Pro (SQLite, MS SQL Server)

Export/EMR
HL7, XML, GDT, via USB, LAN Network

Hardware Interface
Ethernet port, USB, possibility to upgrade to WLAN

No. of tests
> 10‘000 tests

Age range
Spirometry > 4 years, DLCO > 6 years, MBW > 4 years or > 18 kg

Dimensions
27 x 33.5 x 27 cm3 (H x W x D), 8 kg

Device classification
Protection class I, Type BF applied part

Operating conditions
Temp 10-40 °C/ 50-104 °F, Rel. Humidity 30-75%, no condensation,

Atmosph. Pressure
700 – 1060 hPa

Power Consumption
50 VA

Parameters

ndd spirometry
FVC
ATI, BEV, EOTV, FEF10, FEF25, FEF 2575, FEF2575_6, FEF40, FEF50, FEF50/FVC, FEF50/VCmax, FEF60, FEF75, FEF75-85, FEF80, FET, FET25-75, FEV.25, FEV.5, FEV.5/FVC, FEV.75, FEV.75/FEV6, FEV.75/FVC, FEV.75/VCmax, FEV1, FEV1/FEV6, FEV1/FVC, FEV1/FVC6, FEV1/VCmax, FEV1/VCext, FEV3/FVC, FEV3/VCmax, FEV3, FEV6, FVC, FVC6, MEF20, MEF25, MEF40, MEF50, MEF60, MEF75, MEF90, MMEF, MTC1, MTC2, MTC3, MTCR, PEF, PEFT, t0, VCext, VCmax

FVL
ATI, BEV, CVI, E50/150, EOTV, FEF10. FEF25, FEF2575, FEF2575_6, FEF40, FEF50, FEF50/FVC, FEF50/VCmax, FEF60, FEF75, FEF75-85, FEF80, FET, FET25-75, FEV.25, FEV.5, FEV.5/FVC, FEV.75, FEV.75/FEV6, FEV.75/FVC, FEV.75/VCmax, FEV1, FEV1/FEV6, FEV1/FIV1, FEV1/FVC, FEV1/VCmax, FEV1/VCext, FEV3/FVC, FEV3/VCmax, FEV3, FEV6, FIF25,FIF50, FIF50/FEF50, FIF75, FIV.25, FIV.5, FIV1, FIVC, FVC, MEF20, MEF25, MEF40, MEF50, MEF60, MEF75, MEF90,MIF25, MIF50, MIF75, MMEF, MTC1, MTC2, MTC3, MTCR, PEF, PEFT, PIF, t0, VCext, VCmax

SVC
ERV, IC, IRV, Rf, VC, VCex, VCext, VCin, VCmax, VT

MVV
MVV, MVV6, MVVtime, VT

DLCO
BHT, COHb, ColBarVol, CO Conc, HE Conc, O2 Conc, Anatomic Dead Space, System Dead Space, Discard Volume, DLadj, DLadj/VA, DLCO, DLCO/VA (KCO), FA CO, FA HE, FE CO, FEV1/FVC, FI CO, FI HE, FRC sb, FRC Cor, Hb, tI, Kroghs K, PAO2, RV sb, RV Cor, RV/TLC, RV/TLC Cor, TLC sb, TLC Cor, TLCO, VA sb, VA Cor, VCext, VCmax, Vd, VI

MBW
CEV, CEV5, Anatomic Dead Space, Syst Dead Space, ERV, FRC base, FRC extrapol, FRC mb, IRV, LCI, LCI5, MO, MR1, MR2, RV mb, RV/TLC mb, TLC mb, VA mb, VC, VCex, VCin, Vd, VT, VT/FRC mb, VT/kg, Scond, Sacin

Predicted Normal Values Spirometry

ndd spirometry
GLI
Stanojevic 2009, Quanjer 2012

North America
NHANES III (Hankinson) 1999, Knudson 1983, Knudson 1976, Crapo 1981, Morris 1971 & 1976, Hsu 1979, Dockery (Harvard) 1993, Polgar 1971, Gutierrez (Canada) 2004, Eigen 2001

Latin America
Pereira 1992, Perreira 2006 & 2008, Pérez-Padilla (PLATINO) 2006, Pérez-Padilla (Mexico) 2001, Pérez-Padilla (Mexico, Pediatrics) 2003, Chile 2010, Chile (Pediatrics) 1997

Europe
ERS (ECCS, EGKS, Quanjer) 1993, Zapletal 1977, Zapletal 2003, Rosenthal 1993, Austria 1988, Austria 1994, Sapaldia (Switzerland) 1996, Roca (Spain, SEPAR) 1982, Garcia-Rio (SEPAR) 2013, Vilozni 2005, Falaschetti 2004, Klement (Russia) 1986

Europe Scandinavia
Hedenström 1985 & 1986, Gulsvik (Norway) 1985, Berglund Birath (Sweden) 1963, Langhammer (Norway) 2001, Finnish 1982 (1998), Nystad 2002

Australia
Hibbert 1989, Gore Crockett 1995

Asia
Chhabra (India) 2014, Dejsomritrutai (Thailand) 2000, Indonesia 1992, IP (China, HongKong) 2000 & 2006, JRS 2001 & 2014

Africa
Ethiopia 1985

Predicted Normal Values DLCO

ndd spirometry
North America
Ayers 1975, Burrows 1961, Crapo 1981 & 1982, Goldman Becklake 1958, Knudson 1987, McGrath Thompson 1959, Miller 1980, Gutierrez (Canada) 2004, NHANES (Neas) 1996, Polgar 1971

Latin America
Vazquez Garcia (ALAT) 2016

Europe
ERS (Quanjer) 1993, Zapletal 1977, Roca 1990 & 1998, Hedenström 1985 & 1986, Gulsvik 1992, Klement (Russia) 1986

Other
Pereira 2008, Thompson 2008, Kim 2012, Chhabra (India) 2015), Ip (China, HongKong) 2007, JRS (Japan) 2001

Predicted Normal Values MBW

ndd spirometry
Europe
Verbanck 2012

Flow/ Volume Sensor

ndd spirometry

Type                                                             Ultrasonic transit time


Flow Range                                                   ± 16 l/s


Flow Resolution                                           4 ml/s


Flow Accuracy (except PEF)                       ± 2% or 0.020 l/s


PEF Accuracy                                              ± 5% or 0.200 l/s


MVV Accuracy                                            ± 5% or 5 l/min


Volume Resolution                                        1 ml


Volume Accuracy                                           ± 2% or 0.050 l


Resistance                                                     0.3 cm H20/l/s at 16 l/s


Sample Rate                                                  400 Hz

Gas Sensor

truecheck_computer_v6_1200px-1000x667
                                                 CO                                                     CO2

Type                                         Non-dispersive infrared

Range                                       0 to 0.35%                                0 to 15%

Resolution                                0.0001%                                   0.005 %

Accuracy                                 ± 0.001%                             0 to 5%: ± 0.05%

Tracer Gas Sensor

ndd spirometry
                                                 Helium                                      N2

Type                                         Ultrasonic Transit Time

Range                                       0 to 50%                                   0 to 100%

Resolution                                0.02%                                       0.1 %

Accuracy                                 ± 0.05%                                    0.2%

ข้อควรระวัง
อันตรายต่อผู้ป่วย – ผู้ใช้เครื่องควรผ่านการฝึกฝนเพื่อใช้อุปกรณ์
อันตรายต่อผู้ป่วย – ก่อนทำการตรวจวัดใดๆ กับผู้ป่วยควรดูคำแนะนำ  ATS/ERS Taskforce
อันตรายต่อผู้ป่วย –  แผ่นพิมพ์ว่าด้สนการตั้งโครงแบบของผู้ใช้เครื่องติดชื่อว่า “Custom Report”  ผู้ใช้เครื่องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการออกแบบ เนื้อหา และการใช้แผ่นพิมพ์นั้นทั้งสิ้น
ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ – ทำตามขั้นตอนการทำความสะอาดอย่างระมัดระวัง และตรวจส่วนประกอบต่างๆ อย่างทั่วถึงหลังจากผ่านการทำความสะอาดแล้วและก่อนจะนำไปตรวจวัดผู้ป่วยแต่ละคน  สิ่งตกค้างจากการทำความสะอาด ฝุ่นละออง และสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ (รวมทั้งเศษชิ้นส่วนที่ฉีกหรือแตกหัก) ในวงจรการหายใจจะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้ป่วยระหว่างการตรวจวัด การสำลักวัสดุปนเปื้อนอาจส่งผลเป็นอันตรายต่อชีวิตได้

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH