K1MED: RFP 8100 Focused Shockwave เทคโนโลยี Piezo Electric

Extracorporeal ShockWave Therapy, ESWT model RFP-8100

Extracorporeal ShockWave Therapy, ESWT เป็นเครื่องที่ให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก ใช้เพื่อบรรเทาอาการปวด (กล้ามเนื้อและกระดูก) สินค้าผลิตจากประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งได้นำเทคโนโลยี Piezo Electric ที่มี Piezo Cell อัดแน่นพิเศษ 200 Cells ในการสร้างพลังงาน Shockwave

ข้อบ่งใช้และผลการรักษาทางคลินิก

 1. เอ็นข้อไหล่อักเสบ
 2. อาการปวดกล้ามเนื้อ (MPS)
 3. ปวดกล้ามเนื้อหลังส่วนล่าง
 4. อาการของหลอดเลือดไม่เพียงพอเรื้อรัง (CVI) เช่น อาการบวม การเปลี่ยนสีผิว และภาวะไขมันพอกตับ
 5. ผู้ป่วยที่มีภาวะการเกร็ง
 6. การรักษาแผล
 7. โรคข้อเข่าเสื่อม
 8. เอ็นร้อยหวาย

Specifications

คุณลักษณะเฉพาะ

 1. มีหน้าจอแสดงผลแบบ LCD Touch Screen โดยสามารถแสดง จำนวนครั้งของการกระแทก การปรับค่าความถี่ และความค่าเข้มข้นของพลังงานในการรักษา ได้เป็นอย่างน้อย
 2. สามารถปรับค่าความถี่ (Frequency adjustment) ได้ในช่วง 1–8 Hz
 3. สามารถปรับค่าความเข้มข้น (Intensity) ของการรักษาได้ 1–25 ระดับ โดยสามารถปรับระดับขึ้น-ลงได้ครั้งละ 1 ระดับ หรือปรับระดับได้ในช่วง 1-0.9 ระดับ โดยสามารถปรับระดับขึ้น-ลงได้ครั้งละ 0.1 ระดับ
 4. สามารถปรับจำนวนการกระแทก (Shot count) ได้ตั้งแต่ 100 สูงสุดถึง 5,000 Shots
 5. สามารถให้การรักษาความลึก (Penetration depth) ได้ในช่วง 5-40 mm.
 6. ค่าความแรงของแรงดันที่ได้จากตัวเครื่อง (Pressure Range) ได้ในช่วง 10-82 MPa
 7. มี Gel pad ขนาดต่างๆมากถึง 7 ขนาด ที่ความลึกต่างกันโดยสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับระดับความลึกชั้นผิวที่ต้องการทำการรักษาได้ตั้งแต่ช่วง 5-40 mm.

คำเตือน ข้อควรระวัง ข้อห้ามใช้

Focused Shockwave K1med_04

“อ่านคําเตือนในฉลาก และเอกสารกํากับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้”

 

ไม่ควรใช้ เครื่องให้การรักด้วยคลื่นกระแทก กับผู้ป่วยดังต่อไปนี้

 1. ความผิดปกติของเลือด ความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด (ฮีโมฟีเลีย) การใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด
 2. ยาทำให้เลือดบางลง (Warfarinization)
 3. การเกิดลิ่มเลือด
 4. เนื้องอกร้าย โรคต่างๆ ผู้ป่วยมะเร็ง
 5. ผู้ป่วยสตรีมีครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้หญิงรอบเดือน
 6. ในกรณีของโรคเบาหวาน โรคเส้นประสาทหลายเส้น
 7. หากบริเวณที่ทำการรักษามีการผ่าตัด รอยแผลเป็น หรือการอักเสบ
 8. ผู้เยาว์และอายุต่ำกว่า 13 ปี (ทารกและเด็กวัยหัดเดิน เด็ก)
 9. ผู้ป่วยจากโรคติดต่อหรือผู้ที่เป็นโรคติดต่อตามกฎหมาย
 10. การบำบัดโดยใช้คอร์ติคอยด์
 11. ติ่งเนื้อในบริเวณที่ทำการรักษา
 12. การเติบโตของกระดูกอ่อนในเด็ก
 13. ผู้ที่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่อไปนี้เพื่อการรักษาพยาบาล ห้ามมิให้ใช้ผลิตภัณฑ์
  • อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายได้ เช่น Health Mecca
  • อุปกรณ์ช่วยชีวิตด้วยไฟฟ้า เช่น เครื่องหัวใจและปอด
  • อุปกรณ์ทางการแพทย์ประเภทอุปกรณ์ เช่น เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นหลังการรักษา

 1. Dysesthesia
 2. บวม
 3. Ecchymosis และ/หรือ petechiae
 4. ปวดหัวอย่างรุนแรง
 5. อาการช้ำบริเวณที่รักษา
 6. ความรู้สึกสั่นและปวดหลังการรักษา <1 สัปดาห์
Summary
product image
Aggregate Rating
5 based on 6 votes
Brand Name
K1Med
Product Name
Focused Shockwave

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH