เครื่องให้การรักษาด้วยความเย็น CRYO THERAPY

MECOTEC CRYOAIR MINI

เครื่องมือให้การรักษาด้วยความเย็น ผลิตภัณฑ์ MECOTEC ประเทศเยรมันนี

 

Mecotec เป็นโรงงานผู้ผลิตเครื่องให้การรักษาด้วยความเย็นโดยเฉพาะ โดยมีผลิตภัณฑ์ CRYOAIR เป็นเครื่องมือรักษาด้วยความเย็นแบบเฉพาะส่วน (Localized) และ CRYOAIR CHAMBER ซึ่งเป็น Whole Body Cryo-therapy

CryoAir Mini เป็นเครื่องเพื่อช่วยในการรักษาด้วยความเย็นแบบไม่สัมผัสตัวผู้ป่วย ช่วยในการผ่อนคลายกล้ามเนื้อสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านข้อต่อ หรือลดปัญหาการอักเสบแบบเฉียบพลัน (Acute) ที่มีสาเหตุมาจากการได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ หรือเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ทำการฝึก หลังการผ่าตัดข้อต่อต่างๆ เพื่อการฟื้นตัว ลดอาการปวดบวม หลังจากทำกายภาพบำบัด

Cryoair mini is a cold air device used for muscle relaxation, for the treatment of rheumatic diseases and to cool the skin during laser treatments. The device generates cold air and blows the cooled air by therapy hose to the areas to be treated.

The cryoair mini is suitable for children and adults.

The cryoair mini is particularly suitable for use in medical practices, clinics and health resorts.

Therapeutic effects:

 Distinctive analgesia

 Anti-inflammatory effects

 Improvement of the musculoskeletal system

 Rheumatic diseases

 Backache

 Neurodermatitis

คุณลักษณะทั่วไป

 • สามารถผลิตลมเย็นได้ที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า –32 องศาเซลเซียส
 • สามารถผลิตปริมาตรลม (Rate of Airflow) ได้ไม่น้อยกว่า 1,500 ลิตร/นาที
 • เป็นระบบทำความเย็นแบบปิด (close system) ไม่ต้องเติมน้ำยาทำความเย็น
 • มีปุ่มควบคุม สามารถแสดงข้อมูลการทำงานหน้าจอ
 • ท่อเป่าลมเย็นมีความยาวไม่น้อยกว่า 170 เซนติเมตร
 • สามารถปรับความเร็วลมได้ 9 ระดับ
 • มีแขนยึดท่อเป่าลมเย็นสามารถปรับตำแหน่งและทิศทางได้
 • มีหัวต่อ (nozzle) เพื่อปรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของปลายท่อเป่าลมเย็นได้ 3 ขนาด คือ 5, 10 และ 15 mm.
 • มีหัวต่อการพ่นแบบระนาบ (Angled Nozzle) สามารถติดตั้งกับปลายท่อเป่าลมเย็นได้
 • มีโปรแกรมละลายน้ำแข็ง (Defrost Mode) พร้อมการแสดงผลที่หน้าจอ
 • มีระบบฟิวเตอร์กรองอากาศ สามารถถอดทำความสะอาดได้

Mecotec ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาประจำประเทศไทย

Specifications

Main Features

mecotec_cryoair_zubehoer2

AIR FLOW: 350-1500 l/min
Therapy Temperature: Down to -32 Celsius
Power Supply: 110 – 230V
Power Line Frequency: 50Hz
Therapy Power Consumption: 650W

Targeted cooling. Precise treatment.

Whether in sports, wellness or medical treatment, cryotherapy is a modern method used in studios and medical practices: In cold air therapy, a precise amount of extremely cold air is blown directly onto the skin’s surface, locally extracting warmth from the body. This provides pain relief and helps inhibiting infl ammation.

Focused treatment

Using targeted cold air helps treat rheumatic diseases and assists with therapy following operations. Possible treatment areas include analgesia, back pain, infl ammation inhibition, restricted movement and neurodermatitis.

A new body feeling

Locally extracting heat from the body alleviates pain for athletes, improves joint mobility, and relieves swelling.

Cool beauty

Cold air is often used to great success in the beauty industry. The localized use of cold air can tone tissue and stimulate the production of collagen – structural protein that is responsible for fresher-looking skin with reduced wrinkles.

 • ระวัง: ทำความสะอาด/ฆ่าเชื้อก่อนใช้งานครั้งแรก และหลังเสร็จสิ้นการใช้งานกับผู้ป่วยแต่ละคน
 • ระวัง: อุปกรณ์นี้ต้องมีการใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในเรื่องของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และจำเป็นต้องได้รับการติดตั้งและใช้งานตามข้อมูลเกี่ยวกับความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่ชี้แจงไว้ในบทที่ 7
 • ระวัง: ผู้ใช้งานเครื่องควรเป็นแพทย์ พยาบาล หรือนักบำบัด
 • ระวัง: ผู้ป่วยต้องอยู่ในภาวะรู้ตัวดีระหว่างการใช้งานเครื่อง
 • ระวัง: ขณะเคลื่อนขยับตัวเครื่องต้องใช้มือจับของเครื่องเสมอ ต้องไม่ดึงเครื่องด้วยท่อบำบัดที่ติดอยู่กับเครื่อง
 • ระวัง: อุปกรณ์การแพทย์นี้มีก๊าซเรือนกระจกกลุ่มฟลูออริเนตซึ่งจำเป็นต่อการทำงานของเครื่อง
 • ระวัง: ถอดตัวกรองด้วยความระมัดระวังเสมอเนื่องจากอาจสัมผัสส่วนแหลมคมได้
 • ระวัง: ผู้ใช้งานเครื่องต้องไม่แตะที่ตัวผู้ป่วยและตัวเครื่องพร้อมกัน เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าช็อตต่อตัวผู้ป่วย
 • คำเตือน: ต้องไม่ทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับตัวเครื่องโดยไม่มีการแจ้งบริษัทผู้ผลิตก่อน
 • คำเตือน: พื้นผิวอุปกรณ์อาจร้อนจัดได้ในกรณีที่มีความชำรุดเสียหายแม้เพียงอย่างเดียว
 • คำเตือน: ห้ามทำการซ่อมบำรุง หรือบำรุงรักษาเครื่องระหว่างการใช้งาน
 • คำเตือน: ป้องกันไม่ให้มีน้ำหรือความชื้นผ่านเข้าสู่ตัวเครื่องได้
 • คำเตือน: ห้ามวางของเหลวใดๆ บนตัวเครื่อง
 • คำเตือน: ทำความสะอาดเครื่องด้วยผ้าที่มีความชื้นเพียงหมาดๆ เท่านั้น
 • คำเตือน: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต ต้องต่อเครื่องนี้เข้ากับระบบไฟฟ้าที่มีการต่อสายดินไว้เท่านั้น
 • คำเตือน: ผู้ใช้งานเครื่องต้องไม่แตะตัวผู้ป่วยพร้อมกับตัวเชื่อมต่อใดๆ (เช่น หน้าจอสัมผัส)
 • คำเตือน: ห้ามผลักตัวเครื่อง
 • คำเตือน: เครื่องมือเพิ่มเติมที่จะใช้ต่อเข้ากับอุปกรณ์การแพทย์นี้ต้องสอดคล้องตามมาตรฐาน IEC หรือ ISO สำหรับเครื่องมือนั้นๆ ( เช่น IEC 60950 สำหรับอุปกรณ์ประมวลข้อมูล)  นอกจากนี้การตั้งค่าทั้งหมดต้องสอดคล้องตามอุปกรณ์การแพทย์นี้ (ดู   IEC 60601-1-1 หรือ  หมวด  16 ของ  Of IEC 60601-1 ตามลำดับ) ผู้ใดก็ตามที่ต่อเครื่องมือเพิ่มเติมเข้ากับอุปกรณ์การแพทย์นี้ต้องตั้งค่าระบบทางการแพทย์และดังนั้นจึงต้องรับผิดชอบต่อการทำให้ระบบสอดคล้องตามข้อกำหนดของอุปกรณ์การแพทย์นี้ พึงให้ความใส่ใจในข้อเท็จจริงว่ากฎหมายท้องถิ่นย่อมยึดตามข้อกำหนดดังที่กล่าวมาแล้วเป็นสำคัญ หากมีข้อสงสัยใดๆ ขอให้ติดต่อตัวแทนจำหน่าย หรือแผนกซ่อมบำรุง
 • คำเตือน: ควรหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์การแพทย์นี้โดยวางซ้อนหรือวางติดกับอุปกรณ์อื่นเนื่องจากอาจทำให้การได้งานไม่ได้ผลเท่าที่ควร หากจำเป็นต้องทำดังกล่าวควรตรวจดูให้แน่ใจเสมอว่าทั้งอุปกรณ์นี้ และอุปกรณ์อื่นที่วางอยู่ด้วยมีการทำงานเป็นปกติ  
 • คำเตือน: การใช้อุปกรณ์เสริมและสายต่างๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้หรือจัดให้โดยบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์นี้ อาจส่งผลให้มีการปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามากขึ้น หรือมีภูมิคุ้มกันต่อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าน้อยลง และทำให้การทำงานของเครื่องไม่สมบูรณ์ได้
 • คำเตือน: อุปกรณ์การสื่อสารที่ใช้คลื่นความถี่วิทยุแบบเคลื่อนย้ายได้ (รวมทั้งอุปกรณ์รับคลื่นปลายทาง เช่น สายอากาศหรือเสาอากาศภายนอก) ควรใช้ให้อยู่ในระยะห่างจากส่วนใดๆ ของเครื่อง  cryoair mini อย่างน้อย 30 ซม. รวมทั้งสายที่ระบุไว้โดยบริษัทผู้ผลิต ไม่เช่นนั้นอาจทำให้ประสิทธิผลการทำงานของอุปกรณ์นี้ลดต่ำลง   

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH