CPM Shoulder : ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย

FISIOTEK LT เครื่องเคลื่อนไหวข้อติดหัวไหล่ต่อเนื่องอัตโนมัติ

เครื่องเคลื่อนไหวข้อติดหัวไหล่อัตโนมัติ ผลิตภัณฑ์ FISIOTEK ประเทศอิตาลี เป็นเครื่องช่วยการเคลื่อนไหวข้อไหล่ของผู้ป่วยที่ต้องทำกายภาพบำบัด โดยผู้ป่วยไม่ต้องออกแรง โดยมีคุณสมบัติดังนี้

  • ช่วยเพิ่มช่วงการงอ ( Frontal Flexion ) ข้อไหล่ตั้งแต่ 0 º – 180 º ในท่านั่งและนอน
  • ช่วยเพิ่มช่วงการกางแขนขึ้นลง( Adduction / Abduction )ของข้อไหล่ตั้งแต่ 0 º -180 º ในท่านั่ง
  • ช่วยเพิ่มมุมโดยการหมุนแขน ( Internal / External Rotation ) ตั้งแต่ 90 º – 0º – 90 º ในท่านั่งและนอน
  • สามารถปรับความเร็วได้ โดยปุ่มหมุนหลายระดับ ช้าสุด 120 องศา/นาที จนถึงเร็วสุด 240 องศา/นาที
  • มีรีโมทควบคุมการทำงานของเครื่อง ( Remote Control ) สาหรับหยุดในกรณีฉุกเฉิน
  • สามารถใช้กับผู้ป่วยนั่งบนเก้าอี้และผู้ป่วยนอนอยู่บนเตียงได้
  • สามารถปรับระดับความสูงให้พอเหมาะกับขนาดผู้ป่วยได้
  •  วางอยู่บนฐานล้อเลื่อน จำนวน 5 ล้อ สามารถล็อกล้อได้
  • เครื่องมีขนาดกะทัดรัดเคลื่อนย้ายง่าย 35 กิโลกรัม

VDO ผลิตภัณฑ์

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH