Shockwave Therapy คืออะไร

การบำบัดด้วยคลื่นกระแทกหรือที่เรียกว่าการบำบัดด้วย Shockwave Therapy (ESWT) เป็นการรักษาทางการแพทย์ที่ใช้คลื่นเสียงพลังงานสูงเพื่อรักษาสภาพต่างๆ ของกล้ามเนื้อและกระดูกและส่งเสริมการรักษาเนื้อเยื่อ หลักการเบื้องหลังการบำบัดด้วยคลื่นกระแทกนั้นขึ้นอยู่กับผลกระทบเชิงกลและชีวภาพที่เกิดจากคลื่นเสียงเหล่านี้เมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อเยื่อของร่างกาย

นี่คือคำอธิบายเกี่ยวกับหลักการของการบำบัดด้วยคลื่นกระแทก:

การสร้างคลื่นกระแทก: คลื่นกระแทกเป็นคลื่นเสียงพลังงานสูงที่สร้างขึ้นภายนอกร่างกายแล้วส่งผ่านผิวหนังไปยังเนื้อเยื่อเป้าหมาย โดยทั่วไปแล้วคลื่นกระแทกเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นโดยใช้วิธีการสร้างคลื่นกระแทกจากกระสุนกระทบกับ Applicator เป้าหมาย จากเทคโนโลยี Pneumatic หรือ การเหนี่ยวนำโดยแม่เหล็กไฟฟ้า, เทคโนโลยีอิเล็กโทรไฮดรอลิก  และ เพียโซอิเล็กทริก

โดย Shockwave Therapy จะแบ่งลักษณะของคลื่นเป็น 2 รูปแบบ นั่นคือ แบบ Radial Shockwave Therapy และ Focused Shockwave Therapy โดยคลื่นทั้งสองเป็นสองรูปแบบที่แตกต่างกันของการรักษาที่ใช้คลื่นกระแทกเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และการรักษาต่างๆ แม้ว่าทั้งสองจะใช้คลื่นกระแทก แต่ต่างกันในแง่ของการส่งพลังงาน การใช้งาน และผลลัพธ์ของการรักษา นี่คือคำอธิบายความแตกต่างระหว่างการรักษาด้วยคลื่นกระแทกแบบ Radial และการบำบัดด้วยคลื่นกระแทกแบบ Focused:


การบำบัดด้วยคลื่นกระแทกแบบเรเดียล:
Radial Shockwave Therapy (RSWT) เกี่ยวข้องกับการส่งคลื่นกระแทกที่กระจายออกไปในแนวรัศมี นี่คือลักษณะสำคัญบางประการของ RSWT:

การกระจายพลังงาน: คลื่นกระแทกในแนวรัศมีมีพลังงานต่ำกว่าและแผ่กระจายไปทั่วพื้นที่ที่กว้างขึ้น พวกเขาไม่ได้รวมพลังไปที่จุดโฟกัสเฉพาะอย่างเช่นคลื่นกระแทกที่โฟกัส คลื่นกระแทกแบบเรเดียล จะรักษาอาการการบาดเจ็บที่ไม่ต้องการการเจาะไปยังเนื้อเยื่อ โดยทั่วไปจะใช้สำหรับปัญหาเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อและกระดูก เช่น เอ็นอักเสบ จุดกระตุ้น และการบาดเจ็บของเนื้อเยื่ออ่อน หรือกล้ามเนื้อมัดใหญ่ เมื่อคลื่นกระแทกทำปฏิกิริยากับเนื้อเยื่อ พวกมันจะสร้างผลกระทบทางกล เช่น การเปลี่ยนแปลงของความดัน การบาดเจ็บขนาดเล็ก และโพรงอากาศ แรงทางกลเหล่านี้สามารถช่วยกระตุ้นกระบวนการของเซลล์ เพิ่มการไหลเวียนของเลือด และส่งเสริมการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ แรงเชิงกลที่เกิดจากคลื่นกระแทกกระตุ้นการตอบสนองการรักษาในร่างกาย การตอบสนองนี้รวมถึงการเปิดใช้งานกลไกการซ่อมแซมเซลล์ การผลิตโกรทแฟคเตอร์ที่เพิ่มขึ้น และการสรรหาสเต็มเซลล์ไปยังบริเวณที่ทำการรักษา

การบำบัดด้วยคลื่นกระแทกแบบ Focused:
Focused Shockwave Therapy (FSWT) เกี่ยวข้องกับการส่งคลื่นกระแทกที่เน้นและเข้มข้นที่จุดเดียว การบำบัดประเภทนี้มีความเข้มข้นและแม่นยำกว่าในการใช้งาน นี่คือลักษณะสำคัญบางประการของ FSWT คลื่นกระแทกที่โฟกัสจะมีพลังงานสูงกว่าและโฟกัสไปที่จุดเฉพาะภายในร่างกาย ความเข้มข้นนี้ช่วยให้ซึมลึกเข้าไปในเนื้อเยื่อ รวมถึงโครงสร้างกล้ามเนื้อและกระดูกในระดับลึก

การบำบัดด้วยคลื่นกระแทกแบบโฟกัสจะใช้สำหรับเงื่อนไขที่ต้องการการรักษาของเนื้อเยื่อที่อยู่ลึกลงไป เช่น ความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกเรื้อรัง ภาวะกระดูกบางประเภท  คลื่นกระแทกจะโฟกัสที่บริเวณเฉพาะของร่างกายที่เนื้อเยื่อได้รับความเสียหาย บาดเจ็บ หรือได้รับผลกระทบจากสภาวะเฉพาะ การกำหนดเป้าหมายที่แม่นยำช่วยลดความเสียหายต่อเนื้อเยื่อที่แข็งแรงโดยรอบ

การสร้างคลื่นกระแทกแบบ Focused ได้ใช้เทคนิคต่างๆ รวมถึง:

  • วิธีแม่เหล็กไฟฟ้า ELECTROMAGNETIC: ในวิธีนี้ ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าจะได้รับพลังงานอย่างรวดเร็วและจากนั้นจะถูกยกเลิกพลังงานอย่างรวดเร็ว สิ่งนี้สร้างสนามแม่เหล็กอันทรงพลังทำให้เกิดคลื่นกระแทกที่ส่งไปยังพื้นที่การรักษา

  • วิธี Electrohydraulic: ในวิธีนี้ การปล่อยกระแสไฟฟ้าจะถูกสร้างขึ้นใต้น้ำ ซึ่งสร้างคลื่นกระแทกที่โฟกัสและพุ่งตรงไปยังจุดบำบัด

  • วิธีเพียโซอิเล็กทริก PIEZO ELECTRIC: ผลึกเพียโซอิเล็กทริกสามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลได้ เมื่อใช้แรงดันไฟฟ้ากับคริสตัลเหล่านี้ คริสตัลจะเปลี่ยนรูปและปล่อยคลื่นกระแทกทางกลออกมา

About the Author :

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH