อะไรคือ CPET

cs-200-office-ergospiro-CPET

CPET

หรือ Cardio Pulmonary Exercise Testing หรือการทดสอบฟื้นฟูหัวใจและปอด เป็นการตรวจวัดความสามารถในการออกกำลังกายของผู้ป่วย และประเมินฟังก์ชันของระบบหัวใจและระบบหายใจของพวกเขาในระหว่างการออกกำลังกาย CPET จะให้ข้อมูลมีค่าสำหรับการวินิจฉัยและการจัดการโรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจและปอด โรคมะเร็ง และอาการเหนื่อยล้าเรื้อรัง

ในขณะที่ผู้ป่วยทำการทดสอบ CPET พวกเขาจะได้ทำการออกกำลังกายโดยใช้จักรยานหรือลู่วิ่งในระดับความเร็วที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในขณะเดียวกันจะวัดอัตราการใช้ออกซิเจน การสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ อัตราการเต้นของหัวใจและพารามิเตอร์สูงวัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพกายและจิตใจของผู้ป่วย ข้อมูลเหล่านี้สามารถใช้ประเมินฟิตเนสของผู้ป่วย จำกัดความสามารถในการออกกำลังกาย และกำหนดความหนักที่เหมาะสมในการฟื้นฟูหรือฝึกซ้อม

CPET ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นเครื่องมือที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการประเมินผู้ป่วยที่มีโรคหรืออาการเฉพาะทางต่างๆ CPET ต้องใช้อุปกรณ์และความเชี่ยวชาญที่เฉพาะเจาะจงและอาจไม่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยบางราย ดังนั้นควรใช้ CPET อย่างรอบคอบและเป็นไปตามการประเมินคลินิกอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลการดูแลผู้ป่วยที่ดีที่สุด


heart attack cpet

CPET หรือการทดสอบสมรรถภาพการออกกำลังกายปอดและหัวใจมีประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ป่วยและผู้ให้บริการด้านสุขภาพ ได้แก่

 1. การวินิจฉัยอย่างแม่นยำ: CPET ช่วยวินิจฉัยโรคทางการแพทย์หลายชนิดได้เช่นโรคหัวใจและปอด เนื้องอก และอาการเหนื่อยล้าเรื้อรัง โดยให้ข้อมูลเชิงวัตถุประสงค์เกี่ยวกับความสามารถในการออกกำลังกายและฟังก์ชันทางหัวใจและปอด ที่ช่วยให้แพทย์วินิจฉัยได้ถูกต้องมากขึ้น

 2. การสร้างโปรแกรมการออกกำลังกายที่กำหนดเอง: CPET ช่วยในการกำหนดความเข้มของการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับการฟื้นฟูหรือฝึกฝน ข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาใช้ในการสร้างโปรแกรมการออกกำลังกายที่กำหนดเองที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสำหรับแต่ละผู้ป่วย

 3. การติดตามความคืบหน้า: CPET ช่วยในการติดตามความคืบหน้าของผู้ป่วยในระยะยาว โดยวัดการเปลี่ยนแปลงของความสามารถในการออกกำลังกายและฟังก์ชันชีพจรและปอด ที่ช่วยให้แพทย์ตรวจสอบว่าแผนการรักษาของผู้ป่วยกำลังทำงานอย่างไรและปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

 4. ความปลอดภัย: CPET เป็นกระบวนการที่ปลอดภัยเมื่อดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญ ไม่เป็นกระบวนการการแพ้ยาและไม่ต้องมีการใช้รังสีใดๆ

 5. ข้อมูลเชิงวัตถุประสงค์: CPET ให้ข้อมูลเชิงวัตถุประสงค์ซึ่งไม่ได้ถูกผลกระทบโดยปัจจัยที่เป็นผลของอารมณ์เช่นเจ็บปวดหรือความเหนื่อยล้า สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการที่ยากต่อการวินิจฉัยหรือการจัดการโดยพฤติกรรมของผู้ป่วยโดยรวมแล้ว CPET เป็นเครื่องมือที่มีค่าสำหรับการประเมินและการจัดการโรคทางการแพทย์หลายชนิดและช่วยให้มีผลการรักษาที่ดีขึ้นโดยการให้การวินิจฉัยอย่างแม่นยำและแผนการรักษาที่กำหนดเองสำหรับผู้ป่วย.


  pulmonary chest

  VO2 MAX

  CPET เป็นวิธีการที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการวัดค่า VO2max ซึ่งเป็นปริมาณออกซิเจนสูงสุดที่บุคคลหนึ่งสามารถใช้ได้ระหว่างการออกกำลังกายที่มีความเข้มข้นสูง การวัด VO2max เป็นการวัดระดับของสมรรถภาพทางหัวใจและหลอดเลือดสำคัญสำหรับการวินิจฉัยทางการแพทย์และการเตรียมการทางกีฬา

  ในกระบวนการ CPET บุคคลจะถูกเชื่อมต่อกับเครื่องมือที่ใช้วัดการใช้ออกซิเจนและการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขณะที่พวกเขาออกกำลังกายที่มีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นตามลำดับ ทดสอบจะถูกดำเนินการบนจักรยานเอกเซอร์ไบค์หรือลู่วิ่ง และความเข้มข้นของการออกกำลังกายจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตลอดเวลา โดยการวัดการใช้ออกซิเจนของบุคคลที่แต่ละระยะการออกกำลังกาย การทดสอบสามารถหาจุดที่การใช้ออกซิเจนของบุคคลมีการเพิ่มขึ้นไม่เพิ่มเติมแล้ว ซึ่งเป็นสัญญาณบอกว่า VO2max ของบุคคลนั้นถึงขีดจำกัด

  CPET สามารถให้ข้อมูลที่มีค่าเกี่ยวกับสุขภาพของหัวใจและระบบทางเดินหายใจของบุคคล รวมถึงระดับสมรรถภาพของพวกเขา ผลการทดสอบ CPET สามารถใช้เพื่อช่วยวินิจฉัยโรคทางการแพทย์บางชนิด เช่น โรคหัวใจหรือโรคปอด และเพื่อพัฒนาโปรแกรมการออกกำลังกายส่วนบุคคล เพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถเพิ่มสมรรถภาพของตนเองได้ นอกจากนี้ CPET ยังสามารถใช้ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของระดับสมรรถภาพของบุคคลตลอดเวลา ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับนักกีฬาและผู้ที่มีความสนใจในการเพิ่มสมรรถภาพของตนเอง


CPET ปกติประกอบด้วย 3 เฟส:

 1. Resting Phase: ผู้ป่วยนั่งหรือเดินเป็นเวลาหลายนาทีในขณะที่มีการบันทึกการวัดพารามิเตอร์เบื้องต้น เช่น อัตราการเต้นหัวใจ ความดันโลหิต และออกซิเจน
 2. Exercise Phase: ผู้ป่วยออกกำลังกายระดับเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยปกติจะใช้ลู่วิ่งหรือจักรยานอยู่ในที่ตั้งในขณะที่พารามิเตอร์สูตรสุขภาพของผู้ป่วยถูกตรวจวัด ความเข้มของการออกกำลังกายจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนผู้ป่วยออกกำลังกายในระดับสูงสุดของพวกเขา
 3. Recovery Phase: ผู้ป่วยถูกตรวจสอบเป็นเวลาหลายนาทีหลังจากที่การออกกำลังกายเสร็จสิ้นเพื่อสังเกตการฟื้นตัวของพารามิเตอร์สุขภาพของพวกเขาและอัตราการคืบหน้าที่พารามิเตอร์สูตรสุขภาพของพวกเขากลับไปสู่ระดับเบื้องต้น

“Weisserman 9 Panels”

“Weisserman 9 Panels” ใช้ร่วมกับการทดสอบเบาหวาน (CPET) เพื่อวิเคราะห์และเข้าใจการตอบสนองทางกายภาพต่อการออกกำลังกายในแต่ละระยะเวลา กราฟแสดงเวลาบนแกน X และพารามิเตอร์ทางกายภาพต่าง ๆ บนแกน Y รวมถึงการนำเข้าออกแก๊ส (oxygen uptake, carbon dioxide elimination) อัตราการเต้นของหัวใจ (heart rate) ความดันโลหิต (blood pressure) ปริมาณการหายใจต่อนาที (minute ventilation) และอัตราส่วนการแลกเปลี่ยนของโอกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ (respiratory exchange ratio) กราฟเหล่านี้ช่วยในการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในฟังก์ชันของระบบหัวใจและระบบทางเดินหายใจ และช่วยในการประเมินอาการหายใจลำบาก การตรวจก่อนการปลูกถ่ายใจ การพยากรณ์และการประเมินความเสี่ยงของผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจวาย และในสาขาวิทยาศาสตร์กีฬาสำหรับการวัด VO2 max ของนักกีฬา ดังนั้น Weisserman 9 Panels เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการทดสอบเบาหวานเพื่อการประเมินและเข้าใจการตอบสนองทางกายภาพของร่างกายต่อการออกกำลังกายที่ซับซ้อน

Summary
อะไรคือ CPET
Article Name
อะไรคือ CPET
Description
Cardio Pulmonary Exercise Testing หรือการทดสอบฟื้นฟูหัวใจและปอด เป็นการตรวจวัดความสามารถในการออกกำลังกายของผู้ป่วย และประเมินฟังก์ชันของระบบหัวใจและระบบหายใจของพวกเขาในระหว่างการออกกำลังกาย CPET จะให้ข้อมูลมีค่าสำหรับการวินิจฉัยและการจัดการโรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจและปอด โรคมะเร็ง และอาการเหนื่อยล้าเรื้อรัง
Author

About the Author :

Leave a Comment

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH