เทคโนโลยี True Check การทำ Self-Calibrate สำหรับ Lung Function

TrueCheck™ Technology

ด้วย TrueCheck™ Technology สร้างความแม่นยำในการทำ Self-Calibrate สำหรับเครื่องตรวจสมรรถภาพปอดสมัยใหม่

ระบบ  TrueCheck™  ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร ช่วยให้เรามั่นใจได้ในการวิเคราะห์ก๊าซที่ถูกต้องตลอดเวลา  TrueCheck™  ช่วยลดความจำเป็นในการทำ gas-calibration  รวมถึงลดความจำเป็นในการจำลอง แบบ DLCO จากภายนอก

TrueCheck™   ใช้วิธีการ sample-delay ( ใช้  Signal Synchronization Technology )  ทำให้เกิดการตรวจวัดความเข้มข้นของก๊าซและตรวจสอบเครื่องวิเคราะห์ก๊าซ โดยการตรวจสอบความถูกต้อง 5 จุด และเป็นเส้นตรง

 

เพื่อให้การทดสอบสมรรถภาพปอดถูกต้อง การวัดความเข้มข้นของก๊าซ ต้องสอดคล้องกับการไหล  ( เกิดสัญญาณขึ้นในเวลาเดียวกัน) DLCO (Diffusion Capacity)  และการวัด MBW (Multiple Breath Washout, N2)  จะขึ้นอยู่กับปริมาณการไหล, ปริมาตร และความเข้มข้นของก๊าซที่ถูกต้อง  ค่าความแปรปรวนเหล่านี้ นำไปสู่ข้อผิดพลาดที่สำคัญ ทำให้การวัด DLCO  แบบดั้งเดิมเป็นเรื่องที่ควบคุมได้ยาก

จากผลการทดสอบ ซึ่งทำในห้องปฏิบัติการเฉพาะทางเท่านั้น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มต้นทุนในด้านสุขภาพ และ เพิ่มขีดจำกัดของการทำงานแก่ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลระบบทางเดินหายใจ ในการวัด  Spirometry  หรือ  PFT

โดยการรวมกันของเทคโนโลยี TrueFlow™ และ  TrueCheck™  จะช่วยให้เราสามารถกำจัดข้อผิดพลาดทั้งหมด ทำให้การวัด DLCO และ MBW มีเสถียรภาพและมั่นคงตลอดอายุการใช้งานของอุปกรณ์  การนำวัสดุที่มีคุณภาพสูง กระบวนการผลิตที่มีความแม่นยำ และเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราเอง ทำให้ได้  Spirometry  และอุปกรณ์ PFT   ที่ทรงคุณค่าแก่บุคลากรทางการแพทย์โดยไม่ทำให้คุณภาพลดลง

การวิจัยพบว่า เกือบ 25 เปอร์เซ็นต์ของเครื่อง DLCO  ที่ได้เข้ารับทดสอบมีความคลาดเคลื่อน แม้จะทำการ Calibration  แล้วก็ตาม แต่เทคโนโลยี TrueCheck™ ของเราสามารถวัดได้แม่นยำ 100 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่ต้องทำการ  Calibration  และสามารถควบคุมคุณภาพได้อัตโนมัติอย่างสมบูรณ์

About the Author :

Leave a Comment

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH