เครื่องวัดความดันสอดแขน

เครื่องวัดความดันสอดแขน BPBIO750

เครื่องวัดความดันแบบสอดแขน ผลิตภัณฑ์ INBODY รุ่น BPBIO750

เครื่องวัดความดันสอดแขน
เครื่องวัดความดัน BPBIO 750 รุ่นใหม่ล่าสุด ปี 2020 สามารถเชื่อมต่อเข้า network ได้
 • สามารถวัดความโลหิต แบบ Inflationary Oscillometry Method และชีพจรอัตโนมัติชนิดสอดแขนพร้อมเครื่องพิมพ์ผล
 • มีปุ่น Start/ Stop อยู่ทั้งด้านหน้า และหลังเครื่อง เพื่อสะดวกต่อการกดการทำงานทั้ง 2 แขน
 • ใช้กับไฟฟ้า 200 – 240 โวลต์ 50/60 เฮิรตซ์
 • มีที่รองรับปลายแขนขณะที่วัด
 • ผลิตภายใต้มาตรฐาน MD Directive 93/42/EEC, EN60601-1-2, ISO 13485, ISO 9001

Specifications

Main Features

images (13)
 • ช่วงการวัดได้ตั้งแต่ 0 – 300 ม.ม. ปรอท และค่าชีพจร 30-240 ครั้ง/นาที
 • สามารถแสดงผลการวัด Systolic Blood Pressure, Diastolic Blood Pressure, Pulse, Pulse Pressure, Mean Arterial pressure และ Rate of pressure product (RPP)
 • เครื่องสามารถวัดค่าได้แม่นยำสูงโดยมีความคลาดเคลื่อนของค่าความดันโลหิต + 2 ม.ม. ปรอท และค่าชีพจรไม่เกิน +5%
 • มีระบบ Moving Elbow Sensor ในการช่วยบอกการจัดตำแหน่งข้อศอกของผู้ป่วยที่ทำการตรวจวัด โดยมีสัญญาณแสดงผลสีแดงแจ้งเตือนสำหรับการจัดวางข้อศอกไม่ถุกต้อง และมีสัญญาณแสดงผลสีน้ำเงินเมื่อการจัดวางข้อศอกได้มาตรฐาน เพื่อการตรวจวัดที่แม่นยำ
 • มีระบบ Moving Cuff เพื่อการจัดการ Cuff ในตัวเครื่องให้เหมาะสมกับผู้ป่วย
 • ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัดมีน้ำหนักไม่เกิน 8 กิโลกรัม สามารถยกเคลื่อนย้ายได้สะดวก
 • สามารถใช้ได้กับผู้ป่วยได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ที่มีรอบแขนตั้งแต่ 17 เซ็นติเมตร ถึง 42 เซ็นติเมตร
 • มีปุ่มหยุดฉุกเฉิน (EMERGENCY STOP) กรณีต้องการยกเลิกการวัดความดันฉุกเฉิน
 • สามารถตั้งเวลา วันที่ เดือน และปี จนถึงปี ค.ศ.2035
 • มีระบบตัดกระดาษอัตโนมัติหลังพิมพ์ผลการตรวจเสร็จเพื่อให้ดึงกระดาษพิมพ์ ผลออกได้โดยไม่ต้องฉีก
 • มีเสียงพูดแนะนำการวัดและการรายงานผลการตรวจ เป็นภาษาไทย
 • สามารถพิมพ์ผลการตรวจได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 • มีระบบรองรับการเชื่อมต่อเข้าระบบโรงพยาบาล
 • สามารถปรับความดังของเสียงพูดได้ตามต้องการ และสามารถปิดเสียงเมื่อต้องการ

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH