เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า TENS รุ่น EV-806

เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า TENS แบบพกพา

เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าแบบพกพา TENS

ผลิตภัณฑ์ Everyway Medical รุ่น EV-806

เป็นเครื่องมือทางกายภาพบำบัดโดยใช้กระแสไฟฟ้าเพื่อลดอาการปวด ของกล้ามเนื้อ และข้อต่อ  รวมทั้งกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาท ป้องกันกล้ามเนื้อฝ่อลีบ เพิ่มความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อ และฝึกกล้ามเนื้อให้เรียนรู้การทำงาน สามารถพกพาเคลื่อนย้ายได้ เหมาะสมกับคลินิก การออกหน่อย Case Home หรือ ผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องการทำการรักษาที่บ้าน (โดยต้องผ่านคำแนะนำจากแพทย์ หรือนักกายภาพบำบัดผู้มีใบประกอบ)

 

Specifications

Main Features

WhatsApp Image 2020-09-23 at 9.43.24 AM
 • สามารถเลือกรูปแบบการรักษา การกระตุ้นเส้นประสาททางผิวหนังด้วยไฟฟ้า (TENS) หรือ การกระตุ้นกล้ามเนื้อขณะออกกำลังกายด้วยคลื่นไฟฟ้า (EMS)
 • การกระตุ้นเส้นประสาททางผิวหนังด้วยไฟฟ้า (TENS) สามารถเลือกใช้กระแสไฟได้ 5 รูปแบบ
  • Burst (B)
  • Normal (N)
  • Modulation (M)
  • Strength Duration (SD1)
  • SD2
 • กระตุ้นกล้ามเนื้อขณะออกกำลังกายด้วยคลื่นไฟฟ้า (EMS) สามารถเลือกใช้กระแสไฟได้ 2 รูปแบบ
  • Synchronous (S)
  • Alternate (A)
 • สามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าได้ 2 ช่องสัญญาณ  พร้อมกัน/แยกกัน
 • สามารถตั้งค่า Pulse Amplitude ได้ในช่วง 0-100 mA
 • ลักษณะรูปคลื่นเป็นแบบ Asymmetrical Bi-phasic Square pulsed
 • สามารถปรับอัตราช่วงกระตุ้น (Pulse Rate) ได้ในช่วง 2-150 Hz (ปรับเพิ่มขึ้นได้ครั้งละ 1 Hz)
 • สามารถปรับความกว้างของช่วงกระตุ้น (Pulse Width) ได้ในช่วง 50-300 s
 • สามารถปรับช่วงปล่อยไฟ (On time) ได้ในช่วง 2-90 วินาที และช่วงพัก (Off time) ได้ในช่วง 1-90 วินาที (ปรับเพิ่มขึ้นได้ครั้งละ 1 วินาที)
 • สามารถปรับเวลาการปล่อยคลื่นเป็นชุดแบบค่อยๆเพิ่มและลด (Ramp time) ได้ในช่วง 1-8 วินาที (ปรับเพิ่มขึ้นได้ครั้งละ 1 วินาที)
 • สามารถตั้งเวลาการรักษาได้ตั้งแต่ 1-60 นาที หรือต่อเนื่อง

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH