เครื่องวัดความดันสอดแขน BPBIO320

เครื่องวัดความดันแบบสอดแขน BPBIO320

เครื่องวัดความดันแบบสอดแขน ผลิตภัณฑ์ INBODY รุ่น BPBIO320

 

เครื่องวัดความดัน BPBIO 320 เสียงภาษาไทย รองรับการเชื่อมต่อเข้าระบบ network ของโรงพยาบาลได้
สามารถวัดความโลหิต แบบ Inflationary Oscillometry Method ให้ความนุ่มนวลในการบีบวัด และชีพจรอัตโนมัติชนิดสอดแขนพร้อมเครื่องพิมพ์ผล

 • สามารถวัดความดันโลหิต และชีพจร อัตโนมัติชนิดสอดแขนพร้อมพิมพ์ผล
 • มีปุ่ม Start/ Stop อยู่ทั้งด้านหน้า
 • มีที่รองรับปลายแขนขณะที่วัดและสามารถถอดปลอกรองแขน (cuff cloth) เพื่อเปลี่ยนได้
 • ผลิตภายใต้มาตรฐาน MD Directive 93/42/EEC, EN60601-1-2, ISO 13485, ISO 9001
 • ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัดมีน้ำหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม สามารถยกเคลื่อนย้ายได้สะดวก
 • ใช้กับไฟฟ้า 100 – 240 โวลต์ 50/60 เฮิรตซ์

Specifications

Main Features

สอดแขน โรงพยาบาล
 • ใช้เทคโนโลยีการวัดแบบ Inflationary Oscillometric Method
 • สามารถวัดความดันได้ในช่วง 0-300 มิลลิเมตรปรอท โดยความถูกต้องแม่นยำในการวัดอยู่ที่+ 2 มิลลิเมตรปรอท
 • สามารถวัดชีพจรได้ในช่วง 30-240 ครั้งต่อนาที โดยความถูกต้องแม่นยำอยู่ในช่วง +5%
 • หน้าจอแสดงผลระบบ 7 segment LED สามารถแสดง Systolic, Diastolic, Time, Pulse
 • สามารถเลือกพิมพ์ผลการวัดได้ดังนี้
  • Systolic Blood Pressure (SYS)
  • Diastolic Blood Pressure (DIA)
  • Pulse
  • Pulse graph
 • มีปุ่มหยุดฉุกเฉิน (EMERGENCY STOP) กรณีต้องการยกเลิกการวัดความดันฉุกเฉิน
 • สามารถตั้งเวลา วันที่ เดือน และปี จนถึงปี ค.ศ.2035
 • ระบบพิมพ์ผลใช้เทคโนโลยี High-speed thermal printer ทำให้สามารถพิมพ์ผลได้อย่ารวดเร็ว และมีระบบตัดกระดาษอัตโนมัติเพื่อให้สามารถดึงกระดาษพิมพ์ผลได้โดยไม่ต้องฉีก
 • มีเสียงพูดแนะนำ (Voice guide) ระหว่างการวัดและการรายงานผลการวัดเป็นภาษาไทยหรือ

ภาษาอังกฤษ

 • สามารถเปิด-ปิด และปรับระดับความดังของเสียงพูดได้ตามต้องการ
 • สามารถแสดงจำนวนการวัดต่อวันและจำนวนการวัดทั้งหมดได้
 • มีระบบประหยัดพลังงานอัตโนมัติ (Automatic power saving function) หลังจากหยุดใช้งานนาน
  กว่า 2 นาที
Summary
product image
Aggregate Rating
4.5 based on 4 votes
Brand Name
INBODY
Product Name
เครื่องวัดความดันแบบสอดแขน INBODY BPBIO320

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH