ลู่เดิน-วิ่ง ออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ

BODYCHARGER ลู่วิ่งความเร็วต่ำ สำหรับผู้สูงอายุ

KEY FEATURES

 • VERY LOW SPEED 0.1 MILES/HOUR
 • REVERSIBILITY ( สามารถเดิน REVERSE ได้)
 • LONG HANDRAIL (ราวมือจับยาวสำหรับผู้ป่วย)
 • THERAPIST PATIENT EMERGENCY STOP (สามารถกดหยุดได้ด้วยนักกายภาพ)
 • HR POLAR TRANSMITTER (ตรวจจับอัตราการเต้นของหัวใจได้โดยการเชื่อมต่อ POLAR)

รับชม VDO ผลิตภัณฑ์

 • เป็นลู่วิ่งที่ควบคุมด้วยระบบ Motor System ชนิด 4.0 CHP AC Motor / 6HP Peak
 • มีระบบ Energy Saving System (ERP) และ ระบบ PWM Motor Drive Control
 • สามารถควบคุมความเร็วเมื่อปรับเป็นชนิดวิ่งไปด้านหน้า ( Forward ) ได้ในช่วง 0-12 mph หรือ 0-19.2 kph จนถึง True Zero Start
 • สามารถควบคุมความเร็วเมื่อปรับเป็นชนิดวิ่งไปด้านหลัง ( Backward ) ได้ในช่วง 0-3 mph หรือ 0-4.8 kph จนถึง True Zero Start
 • สามารถปรับความเร็วได้ละเอียดในระดับ 0.1
 • สามารถปรับละดับความลาดชันได้ตั้งแต่ 0% – 15%
 • บริเวณพื้นผิวส่วนที่วิ่ง มีขนาดความกว้าง 21 นิ้ว และความยาว 63 นิ้ว
 • มีสายเข็มขัดให้เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
 • มีราวจับด้านข้าง ซึ่งมีสองระดับ เพื่อความเหมาะสมกับเด็กและผู้ใหญ่
 • สามารถตรวจจับ Heart Rate ได้ ในขณะที่ทำการออกกำลังกาย และสามารถทำงานร่วมกับระบบ POLAR หรือระบบอื่นๆได้
 • หน้าจอเป็นชนิด LED Dot Matrix Screen ซึ่งสามารถแสดงค่าต่าง ๆที่หน้าจอ ได้แก่ Time, Level, Pulse, Distance, Calories, RPM, SPM, Watts, Mets
 • มีระบบ Emergency Stop สองระบบ ได้แก่ Emergency stop buttons และ Safety Lanyard
 • มีระบบ Automatic Calibration System เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
 • มีล้อด้านหน้าเพื่อความสะดวกในการขนย้าย
 • สามารถควบคุมด้วย Remote Controller และมีระบบ Quick Start
 • สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด 250 กิโลกรัม
 • ได้รับมาตรฐานรับรอง CE/ETL และ EN957 Class SA

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH