เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าพร้อมอัลตร้าซาวด์

GBO: Stereodynator UV

Stereodynator เป็นเครื่องให้การรักษาทางกายภาพบำบัดโดยใช้กระแสไฟฟ้าระบบดูดสุญญากาศพร้อมคลื่นอัลตราซาวด์ เพื่อลดอาการปวด ลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและข้อต่อ รวมทั้งกระตุ้นการทำงานกล้ามเนื้อ และการทำงานของเส้นประสาทที่วางตัวอยู่ตามบริเวณต่าง ๆ ของร่างกาย โดยการรักษาด้วยการกระตุ้นไฟฟ้าสามารถให้การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้ามาตรฐานและกระแส Stereodynamic interference currents (3-channels)

Stereodynator UV เป็นเครื่องให้การรักษาด้วยไฟฟ้า พร้อมอัลตร้าซาวด์ ที่มีระบบดูด Vaccuum โดยมี 3 circuits ในหัวเดียว เพื่อการรักษาแบบ 3D Interference โดยเฉพาะ

Specifications

Main Features

us combine
 • หน้าจอสีเป็น LCD ระบบสัมผัส (touch screen) ขนาด 15 นิ้ว สามารถใช้งานได้ง่าย
 • มีปุ่มสำหรับปรับเพิ่มลดค่าความเข้มข้นของกระแส ใช้งานง่ายติดตั้งบริเวณกลางของฐานเครื่อง
 • มีช่องสัญญาณสำหรับการรักษาด้วยกระแสไฟฟ้าระบบดูดสุญญากาศแบบ Stereodynamic (3-circits) จำนวน 2 ช่องสัญญาณ ติดตั้งทางด้านข้าง และช่องต่อหัวรักษาอัลตร้าซาวด์ 1 ช่องสัญญาณทางด้านหลังของเครื่อง
 • มีหน้าต่างแสดงคำเตือนการใช้งานที่ผิดรูปแบบหรือคำเตือน (Direct help menu)
 • สามารถจัดเก็บข้อมูลการรักษาลงในเครื่องได้ ทั้งในรูปแบบผู้ใช้ หรือเก็บตามการรักษาของผู้ป่วย
 • สามารถแสดงรูปแบบการรักษาที่ใช้บ่อย (Favorite) ได้
 • ตัวเครื่องมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 35 ซม. สูง 29 และยาว 35 ซม.
 • การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้า
  • สามารถตั้งค่าการรักษาได้ด้วยตนเอง (More Therapies) หรือ เลือกจากโปรแกรมสำเร็จรูป (Indications) ซึ่งมีให้เลือกไม่น้อยกว่า 47 รูปแบบ ตามอาการและโรค โดยจัดกลุ่มตาม ศีรษะและคอ, รยางค์แขน, ลำตัว, และ รยางค์ขา แยกจากการได้ทั้ง 2 ช่องสัญญาณ
  • ระบบดูดสุญญากาศแบบ Stereodynamic (3-circits)
  • สามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าได้ในช่องสัญญาณคู่ที่ 1 (channel I)
  • ปรับการใช้งานระหว่าง constant current (cc) และ constant voltage ( cv ) ได้
  • สามารถตั้งเวลาในการรักษาได้ไม่น้อยกว่า 60 นาที
  • สามารถเลือกใช้กระแสไฟฟ้าได้ 37 รูปแบบ ดังนี้
  • ระบบดูดสุญญากาศทั่วไป
  • สามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าได้ในช่องสัญญาณคู่ที่ 1 และ 2 (channel I)
  • สามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าได้ 2 ช่องสัญญาณ (channel I and II) โดยปล่อยกระแสไฟฟ้ากระแสแบบเดียวกันหรือต่างกัน แยกกันในแต่ละช่องสัญญาณได้
  • ปรับการใช้งานระหว่าง constant current (cc) และ constant voltage ( cv ) ได้
  • สามารถตั้งเวลาในการรักษาได้ไม่น้อยกว่า 60 นาที
  • สามารถเลือกใช้กระแสไฟฟ้าได้ 33 รูปแบบ ดังนี้
  • Interference
  • Dipole vector
  • Isoplanar vector
  • Diadynamic: Courtes period
  • Diadynamic: Courtes period – id
  • Diadynamic: Diphase
  • Diadynamic: Longues period
  • Diadynamic: Monophase
  • Diadynamic: Monophase module
  • Diadynamic: Rhythme syncope
  • Galvanic current
  • High voltage
  • Impulse galvanization 30
  • Impulse galvanization 50
  • Frequency modulation 7-14 Hz
  • Micro current biphasic
  • Micro current monophasic
  • Faradic current
  • Ultrastimulation current
  • TENS biphasic
  • TENS monophasic
  • TENS Burst biphasic
  • TENS Burst monophasic
  • Russian Stimulation
  • Gym current
  • MF sinus modulated
  • Gym Burning mode
  • Gym current
  • Diagnoses: Monophasic (T/R) single pulse
  • Diagnoses: Biphasic (T/R) single pulse
  • Diagnoses: I/T-Curve
  • Diagnoses: Rheobase/Chronaxe
  • Diagnoses: MF-Test acc. To Dr. Lange
 • การรักษาด้วยคลื่นอัลตราซาวด์
  • สามารถเลือกใช้คลื่นอัลตราซาวด์สลับอัตโนมัติ ได้ทั้ง 1 และ 3 MHz ภายในหัวเดียวกัน
  • การเลือกใช้คลื่นในช่วงความถี่ 1 MHz สามารถปล่อยคลื่นในรูปแบบต่อเนื่องได้สูงสุด
   3 w/cm2 ตั้งเวลาการรักษาได้ 1-30 นาที
  • การเลือกใช้คลื่นในช่วงความถี่ 3 MHz ปล่อยคลื่นในรูปแบบช่วงได้สูงสุด5 w/cm2 ตั้งเวลาการรักษาได้ 1-60 นาที
  • สามารถตั้งค่า parameter การรักษาได้เอง ได้แก่ ค่าความเข้มของคลื่น (Intensity), ค่าความถี่ (frequency) และรูปแบบการปล่อยคลื่นได้ 2 รูปแบบ คือ แบบต่อเนื่อง และ แบบช่วง
  • ความถี่สำหรับช่วงคลื่น (pulsed mode) ไม่น้อยกว่า 100 เฮิรตซ์
  • มีระบบอุ่นหัวอัลตราซาวด์ (thermal warm)
  • หัวส่งคลื่นอัลตราซาวด์ทำจากวัสดุไทเทเนียม (Titanium) คุณภาพดีป้องกันการระคายเคือง (Irritation) พร้อมสัญญาณไฟที่บริเวณหัวปล่อยคลื่นแสดงเมื่อเริ่มทำการรักษา
 • การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้าร่วมกับอัลตร้าซาวด์ (Combination)
  • เลือกใช้งานใน mode Indications สามารถเลือกรักษาตามอาการของโรค ได้ตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ได้แก่ ศีรษะและคอ, รยางค์แขน, ลำตัว, และ รยางค์ขา ได้
  • สามารถใช้อัตราซาวด์รักษาร่วมกับกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 30 กระแส

Technical Parameters

us combine
  • Stereodynamic Interference current (3-channel) สำหรับ
 • Electro massage
 • Lipolysis
 • Cellulite
 • Muscle pump
 • Sedat
 • Myomot
 • Edema
 • Reha
 • Pain
 • Shaking massage
 • Sedation-Modulation
 • Stim I-III
 • Universal
  • Gym Burning mode (3-channel)
  • Gym current (3-channel)
  • Gym training (3-channel)
  • Interference
  • Dipole vector
  • Isoplanar vector
  • Diadynamic: Courtes period
  • Diadynamic: Courtes period – id
  • Diadynamic: Diphase
  • Diadynamic: Longues period
  • Diadynamic: Monophase
  • Diadynamic: Monophase module
  • Diadynamic: Rhythme syncope
  • Galvanic current
  • High voltage
  • Impulse galvanization 30
  • Impulse galvanization 50
  • Frequency modulation 7-14 Hz
  • Micro current biphasic
  • Micro current monophasic
  • Faradic current
  • Ultrastimulation current
  • TENS biphasic
  • TENS monophasic
  • TENS Burst biphasic
  • TENS Burst monophasic
  • Russian Stimulation
  • Gym current
  • MF sinus modulated
  • Gym Burning mode
  • Gym current
  • Diagnoses: Monophasic (T/R) single pulse
  • Diagnoses: Biphasic (T/R) single pulse
  • Diagnoses: I/T-Curve
  • Diagnoses: Rheobase/Chronaxe
  • Diagnoses: MF-Test acc. To Dr. Lange

เครื่องบำบัดด้วยความเย็นและความร้อน qmd® cryo-thermal  มีข้อห้ามใช้ดังต่อไปนี้:

 • ผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 6 ปี
 • ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติในระบบหลอดเลือดหัวใจอย่างรุนแรง
 • ผู้ป่วยที่มีโรคผิวหนังเฉียบพลัน (มีผื่นแดง ผิวหนังอักเสบ)
 • บริเวณที่มีแผลเปิดหรือแผลติดเชื้อ
 • บริเวณผิวหนังที่มีเส้นเลือดหล่อเลี้ยงส่วนปลายน้อยลง
 • บริเวณเนื้อเยื่อที่มีรอยแผลเป็นขนาดใหญ่
 • ผู้ป่วยที่ผ่านการรักษาด้วยรังสีเอ๊กซเรย์หรือการฉายรังสีที่ใช้ประจุในบริเวณที่จะทำการรักษา (ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา)
 • บริเวณเนื้อเยื่อที่เป็นเนื้องอก
 • ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางจิต
 • ผู้ป่วยที่มีอารมณ์ปรวนแปร
 • ผู้ป่วยมีไข้เฉียบพลัน
 • ผู้ป่วยด้วยภาวะ Raynaud
 • ผู้ป่วยมีภาวะ cryoglobulinaemia
 • ผู้ป่วยที่มีเส้นประสาทงอกใหม่ในระยะแอ๊คทีฟบริเวณที่จะทำการบำบัด
 • ผู้ป่วยที่มีปัญหาแพ้ต่อความเย็น

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH