Gear Motor Products: Mitsubishi, Toshiba, Hitachi, FUJI, SUMITOMO

LOGO21 Gear Motor Products: Mitsubishi, Toshiba, Hitachi, FUJI, SUMITOMO

 

?ประภัสสร เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย ผู้นำเข้าเกียร์มอเตอร์ (Geared Motor) ยี่ห้อ FUJI, Hitachi, Mitsubishi, Sumitomo จากประเทศญี่ปุ่น สินค้าคุณภาพ พร้อมทีมงานบริการท่านได้อย่างดีเยี่ยม คลิ๊กลิงค์ข้างล่างเพื่อตรวจสอบสินค้าของท่าน

? ?

??Mitsubishi geared motor, gearmotor Toshiba, Hitachi Giyamotoru

Mitsubishi Geared Motor

มอเตอร์เกียร์ มิตซูบิชิ

?

GM-S series for uniform load
GM-SB series for uniform load (with brake)
GM-SS Series for uniform load (single phase)
GM-SSB series for uniform load (single-phase, with brake)
GM-D series for medium loads
GM-LJ series for medium loads
GM-J2 series for uniform load
GM-J2B series for uniform load (with brake)
GM-SYF-RH series for uniform load (orthogonal axes, flange type, hollow shaft)
GM-HY2M-RH series for medium loads (orthogonal axes, face mount, hollow shaft)

Sumitomo Geared Motor

มอเตอร์เกียร์

ซูมิโตโม

Gearmotor form without brake mounting flange Presto NEO ZNFM-C
Gearmotor form without brake mounting leg Presto NEO ZNHM-C
Gearmotor form without brake mounting flange Presto NEO ZNFM
Presto with brake mounting flange NEO ZNFM-B
Gearmotor form without brake mounting leg presto NEO ZNHM
Presto with brake mounting leg NEO ZNHM-B

Hitachi Geared Motor

มอเตอร์เกียร์ ฮิตาชิ

?

CA series for light loads (foot-mounted type)
CA-B series for light loads (foot-mounted type, with brake)
CA-T series for light load (leg-mounted, single-phase)
CAV series for light loads (flange type)
CAV-B series for light loads (flange mounting type, with brake)
CAV-T series for light loads (flange-mounted, single-phase)
GA Series for medium load (leg-mounted)
GA-B series for medium load (foot-mounted type, with brake)
GAV load in series (Flange Mount)

Fuji Geared Motor

มอเตอร์เกียร์ ฟูจิ

MGX series mounting leg MGX1MS, without brake
MGX series mounting leg MGX1MB, with brake
MGX series mounting flange MGX1FS, without brake
Mounting flange MGX1FB MGX series, with brake