Archive for VC Series

FUJI HENSOKUKI VC Series
กันยายน 5th, 2014FUJI HENSOKUKI, VC SeriesModerator 0 Comments

FUJI HENSOKUKI VC Series        VCseries Chart (standard type)            VCseries Chart (waterproof)          Product Features   มอเตอร์เกียร์ ฟูจิ เฮนโซคูคิ รุ่น VC ซีรีย์ ได้ผลิตและออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและคงทนต่อสภาพการใช้งานต่างๆ พร้อมการผสมผสานการผลิต กับมอเตอร์รุ่น VX Series คุณภาพสูง ด้วยเทคโนโลยีการระบายอากาศของมอเตอร์ และการผลิตหัวเกียร์คุณภาพสูง ทำให้มั่นใจได้ว่า การใช้งานของ มอเตอร์เกียร์ ฟูจิ เฮนโซคูคิ จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน อีกทั้งยังสามารถใช้งานกับไฟ 400 V ได้อีกด้วย มอเตอร์เกียร์ ฟูจิ เฮนโซคูคิ สามารถประกอบกับระบบ INVERTER ได้ โดยค่าแรงบิด […]