เทคโนโลยี True Check การทำ Self-Calibrate สำหรับ Lung Function

TrueCheck™ Technology

ด้วย TrueCheck™ Technology สร้างความแม่นยำในการทำ Self-Calibrate สำหรับเครื่องตรวจสมรรถภาพปอดสมัยใหม่

ระบบ  TrueCheck™  ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร ช่วยให้เรามั่นใจได้ในการวิเคราะห์ก๊าซที่ถูกต้องตลอดเวลา  TrueCheck™  ช่วยลดความจำเป็นในการทำ gas-calibration  รวมถึงลดความจำเป็นในการจำลอง แบบ DLCO จากภายนอก

TrueCheck™   ใช้วิธีการ sample-delay ( ใช้  Signal Synchronization Technology )  ทำให้เกิดการตรวจวัดความเข้มข้นของก๊าซและตรวจสอบเครื่องวิเคราะห์ก๊าซ โดยการตรวจสอบความถูกต้อง 5 จุด และเป็นเส้นตรง

 

เพื่อให้การทดสอบสมรรถภาพปอดถูกต้อง การวัดความเข้มข้นของก๊าซ ต้องสอดคล้องกับการไหล  ( เกิดสัญญาณขึ้นในเวลาเดียวกัน) DLCO (Diffusion Capacity)  และการวัด MBW (Multiple Breath Washout,

เทคโนโลยี True Flow มิติใหม่สำหรับงานตรวจสมรรถภาพปอด

TrueFlow™ Technology

TrueFlow™  เป็นระบบที่ช่วยขจัดปัญหาเกี่ยวกับเครื่องตรวจที่ใช้การวัดค่าการไหลแบบอนาล็อก อย่างเช่น ระบบ turbines และ Bodyplethysmographs  และทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถใช้งานได้ง่าย มีประสิทธิภาพ และมีความถูกต้องแม่นยำสูง เป็นเทคโนโลยีเดียวที่พิสูจน์แล้วว่าไม่ต้องทำการ Calibration  ตลอดอายุการใช้งาน

TrueFlow™   เป็นเครื่องมือที่ปราศจากแรงต้าน ไม่มีการสัมผัส และไม่มีการทำ  Calibration

หลักการวัดพื้นฐานสามารถอธิบายได้ดังนี้

  • สัญญาณอัลตราซาวน์ทั้งสองตัวจะถูกส่งไปตามแนวทแยงมุม ตามเส้นทางการไหลของหลอดเป่า สัญญาณที่ไปกับการไหลจะเพิ่มขึ้น ในขณะที่อัตราการไหลที่ตรงกันข้ามจะลดลง ความแตกต่างระหว่างการส่งผ่านของทั้งสองทางนี้ แสดงให้เห็นความเร็วของอัตราการไหล หากทำอย่างถูกต้อง ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมจะไม่เกี่ยวข้องในกระบวนการทำ

สำหรับการวัดขั้นพื้นฐาน โดยทฤษฏีแล้ว สามารถทำการวัดได้โดยไม่ต้องทำการ Calibration  เรารู้ได้จากประสบการณ์กว่า 30 ปี ว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่จำเป็น เพื่อให้ระบบอัลตราซาวน์นั้นสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและไม่ต้องทำการ Calibration  อย่างแท้จริง  และเราสามารถพิสูจน์ได้

ในวันนี้ เทคโนโลยี  TrueFlow™   ประกอบด้วยส่วนประกอบหลายส่วนที่เป็นอิสระต่อกัน ซึ่งได้รับการปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล เพื่อทำงานร่วมกันในการวัดการไหลของอากาศได้อย่างสม่ำเสมอ

การออกแบบที่มีลักษณะพิเศษ ส่วนประกอบที่มีคุณภาพสูง มาตรฐานความแม่นยำของสวิส ที่ควบคู่ไปกับ การควบคุมคุณภาพอย่างเคร่งครัด  ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ EasyOne® ของเราสามารถทำการทดสอบได้อย่างดีโดยไม่ต้องทำ Calibration  แม้จะใช้ภายในหรือภายนอกห้องทดลองก็ได้ผลที่ถูกต้องแม่นยำ

เราใช้เครื่องส่งสัญญาณที่มีการพัฒนามาเป็นรุ่นที่ 4 เรียกว่า  ndd transceiver cells ( เครื่องอัลตราซาวนด์ที่ได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพการไหลของอากาศ)  โดยมีการทำงานร่วมกับหน่วยประมวลข้อมูล  Digital nano time  ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของเราเอง มีหน่วยเป็น ( nTPU)  ซึ่งออกแบบมาสำหรับการวัดเวลาในการขนส่งที่รวดเร็วเป็นพิเศษ ช่วยให้สามารถวัดระยะเวลาในการขนส่งอัลตราซาวนด์ที่มีความถูกต้องภายใน 1 ns  ( แสงเดินทางที่ 30 ซม.

เตรียมพบกับ NDD Lung Function Test ได้ที่งานวิชาการประจำปีสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย

เตรียมพบกับ NDD EasyOne Pro Lab สำหรับ Lung Function Test DLCO และ Nitrogen Washout  ทั้งการเปิดให้ทดสอบแบบเต็มรูปแบบ ได้ที่งานวิชาการประจำปีสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 23-25 สิงหาคม 2561 ที่ AVANI HUAHIN RESORT & VILLA นี้

High Intensity Laser is available for demonstration

บริษัท ประภัสสร เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด เพิ่มความมั่นใจกับลูกค้ากลุ่มกายภาพบำบัด ในการจัดซื้ออุปกรณ์ทดลองใช้ สำหรับการรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง (High Intensity Laser) กำลังสูงสุด 12 Watt ช่วงคลื่น 1064 nm ผลิตภัณฑ์ BTL ประเทศอังกฤษ ที่สามารถให้การรักษาได้ลงลึกที่สุดในขณะนี้ สนใจสามารถติดต่อทดลองใช้ได้ที่ผู้แทนตามเขตต่างๆ คลิ๊กที่นี่

NDD Medical Technologies Distributorship

บริษัทประภัสสร เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายประจำประเทศไทย กับเครื่องตรวจสมรรถภาพปอดระดับสูง Lung Function Testing ระบบ DLCO ที่มีความทันสมัยที่สุดในโลก จาก NDD Medical Technologies ประเทศ สวิสเซอร์แลนด์ ในเดือนมิถุนายน 2560 พร้อมจำหน่ายในเดือนตุลาคม 2560 นี้

 

BTL Dealership Status

ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2559 บริษัทประภัสสร เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดจำหน่ายสินค้าทางกายภาพ ชั้นนำของโลก บริษัท BTL จากประเทศอังกฤษ อย่างเป็นทางการ

Loading...

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH