Our Products

Our Products

ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ประภัสสร เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด ได้เป็นที่ยอมรับจากโรงพยาบาลชั้นนำทั่วประเทศ ในด้านคุณภาพ เทคโนโลยี และ การบริการ
ผลิตภัณฑ์ NDD EasyOne Pro Lab ใช้ในการตรวจสมรรถภาพปอดขั้นสูง เทคโนโลยีใหม่จากประเทศ สวิสเซอร์แลนด์
Read More »
ผลิตภัณฑ์ BTL ประเทศอังกฤษ ผู้ผลิตอุปกรณ์การรักษาทางกายภาพบำบัดชั้นนำของโลก
Read More »
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ Tilt Table, เตียงตรวจโรคไฟฟ้า, เตียง Traction ไฟฟ้า, เตียงคลอด และอื่นๆ ทั้งจากทวีปยุโรป และเอเซีย
Read More »
ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่เครื่องมือแพทย์ PES BATTERY สำหรับเครื่องมือแพทย์หลากหลายยี่ห้อ อันดับ 1 ของตลาด มียอดขายกว่า 10,000 ก้อนต่อปี พร้อมการบริการ และการรับประกันที่ยาวนาน
Read More »
ผลิตภัณฑ์เครื่องตรวจสมรรถภาพปอดแบบคัดกรอง ระบบ Ultrasonic Transit Time หน้าจอ Touch Screen ที่สามารถออกหน่วยการตรวจนอกพื้นที่ เทคโนโลยีใหม่จาก NDD
Read More »
ระบบ Stress Test ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก และสามารถเพิ่มการตรวจรักษา ระบบ CPET (Cardio Pulmonary Exercise Test) ที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน
Read More »
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ECG Telemetry รวมศูนย์ ต่อเชื่อมกับอุปกรณ์ออกกำลังกาย อาทิเช่น จักรยาน, Treadmill, Stepper ควบคุมด้วย RS232 Network
Read More »
ตัวแทนจำหน่าย FMT อุปกรณ์ CUFF วัดความดัน ที่เคลือบสาร Antimicrobial จากทวีปยุโรป และสายเซ็นเซอร์ความเข้มข้นในเลือดคุณภาพสูง จากโรงงาน OEM ผู้ผลิตชื่อดังหลายบริษัท
Read More »

รับสมัครตัวแทนจำหน่าย

บริษัท ประภัสสร เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด มองหาผู้ร่วมธุรกิจในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด NDD ประเทศ สวิสเซอร์แลนด์, อุปกรณ์ SPO2 Probes ทดแทนเครื่องมือแพทย์ยี่ห้อต่างๆ, Cuff วัดความดัน ผลิตภัณฑ์ FMT ทวีปยุโรป และอื่นๆ

สิทธิพิเศษตัวแทนจำหน่าย

 • ส่วนลดพิเศษในการจัดจำหน่ายต่อ
 • ไม่ต้อง Stock สินค้า
 • การบริการหลังการขาย
 • เจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์อบรมการใช้งาน
 • Support เอกสารต่างๆ
 • รับประกันผลิตภัณฑ์ยาวนานกว่า

ผู้สมัครตัวแทนจำหน่ายมีคุณลักษณะดังนี้

1.) เป็นผู้ประกอบการนิติบุคคลที่มีการจดทะเบียนทางการค้าอย่างถูกต้อง มีที่อยู่ชัดเจน

2.) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ไม่น้อยว่า 2 ปี โดยมียอดขายกับทางภาคเอกชนและภาครัฐชัดเจน

3.) มีความสามารถในการดูแลลูกค้าได้ทั้งก่อนและหลังการขาย ไม่เป็นผู้ทิ้งงานกับภาครัฐ

4.) มีความสามารถในการบริหารยอดขายอย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการทำยอดขายผลิตภัณฑ์ทุก 6 เดือน

หลักฐานในการสมัครตัวแทนจําหน่าย มีดังนี้

 • แบบฟอร์มการสมัคร
 • ภ.พ. 01 หรือ ภ.พ. 20 หรือ ภ.พ. 09
 • สําเนาบัตรประชาชน ของผู้มีอํานาจ
 • สําเนาบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี
 • แผนที่ตั้งบริษัทและสถานที่ส่งของ
 • หนังสือรับรองบริษัทฯ ไม่เกิน 6 เดือน

จัดส่งเอกสารมาที่อีเมลล์ chanat@prapatsorn.co.th หรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 089-499-1005

กรุงเทพฯและปริมณฑล

• จัดส่งสินค้าฟรี สําหรับการสั่งซื้อที่ยอดไม่ตํ่ากว่า 100,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)
• หากยอดการสั่งซื้อสินค้าตํ่ากว่าที่กําหนด ผู้ซื้อต้องมารับสินค้าที่บริษัทฯ หรือรับผิดชอบค่าจัดส่ง สินค้า พร้อมชําระเงินเป็นเงินสด / เช็คเงินสด

ต่างจังหวัด

• จัดส่งสินค้าฟรี แบบพัสดุไปรษณีย์ สําหรับการสั่งซื้อที่ยอดไม่ตํ่ากว่า 100,000 บาท (ยังไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)

• จัดส่งสินค้า ผ่านบริษัทขนส่งด่วน คิดค่าบริการตามระยะทางและนํ้าหนัก โดยผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายทั้งหมด การจัดส่งสินค้าแบบพัสดุไปรษณีย์ และระบบขนส่งมวลชน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง

ผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนทางด้านการติดตั้ง บริษัทฯมีบริการติดตั้งและตรวจรับ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายตามระยะทางตามจริง

ข้อกําหนดเบื้องต้นในการชําระเงินและการจัดส่งสินค้า

การชําระเงินจะต้องเป็นเช็คเงินสด, เงินสด, การโอนเงินเข้า หรือตามรูปแบบการชําระเงินในใบเสนอราคาการจัดส่งสินค้า

ในกรณีขอเครดิต ต้องมีการทำธุรกรรมกับทางบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือมีทุนจดทะเบียนเกิน 50 ล้านบาท

+ คุณสมบัติ

ผู้สมัครตัวแทนจำหน่ายมีคุณลักษณะดังนี้

1.) เป็นผู้ประกอบการนิติบุคคลที่มีการจดทะเบียนทางการค้าอย่างถูกต้อง มีที่อยู่ชัดเจน

2.) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ไม่น้อยว่า 2 ปี โดยมียอดขายกับทางภาคเอกชนและภาครัฐชัดเจน

3.) มีความสามารถในการดูแลลูกค้าได้ทั้งก่อนและหลังการขาย ไม่เป็นผู้ทิ้งงานกับภาครัฐ

4.) มีความสามารถในการบริหารยอดขายอย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการทำยอดขายผลิตภัณฑ์ทุก 6 เดือน

+ วิธีการสมัคร

หลักฐานในการสมัครตัวแทนจําหน่าย มีดังนี้

 • แบบฟอร์มการสมัคร
 • ภ.พ. 01 หรือ ภ.พ. 20 หรือ ภ.พ. 09
 • สําเนาบัตรประชาชน ของผู้มีอํานาจ
 • สําเนาบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี
 • แผนที่ตั้งบริษัทและสถานที่ส่งของ
 • หนังสือรับรองบริษัทฯ ไม่เกิน 6 เดือน

จัดส่งเอกสารมาที่อีเมลล์ chanat@prapatsorn.co.th หรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 089-499-1005

+ การจัดส่งสินค้า

กรุงเทพฯและปริมณฑล

• จัดส่งสินค้าฟรี สําหรับการสั่งซื้อที่ยอดไม่ตํ่ากว่า 100,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)
• หากยอดการสั่งซื้อสินค้าตํ่ากว่าที่กําหนด ผู้ซื้อต้องมารับสินค้าที่บริษัทฯ หรือรับผิดชอบค่าจัดส่ง สินค้า พร้อมชําระเงินเป็นเงินสด / เช็คเงินสด

ต่างจังหวัด

• จัดส่งสินค้าฟรี แบบพัสดุไปรษณีย์ สําหรับการสั่งซื้อที่ยอดไม่ตํ่ากว่า 100,000 บาท (ยังไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)

• จัดส่งสินค้า ผ่านบริษัทขนส่งด่วน คิดค่าบริการตามระยะทางและนํ้าหนัก โดยผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายทั้งหมด การจัดส่งสินค้าแบบพัสดุไปรษณีย์ และระบบขนส่งมวลชน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง

ผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนทางด้านการติดตั้ง บริษัทฯมีบริการติดตั้งและตรวจรับ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายตามระยะทางตามจริง

+ การชำระเงิน

ข้อกําหนดเบื้องต้นในการชําระเงินและการจัดส่งสินค้า

การชําระเงินจะต้องเป็นเช็คเงินสด, เงินสด, การโอนเงินเข้า หรือตามรูปแบบการชําระเงินในใบเสนอราคาการจัดส่งสินค้า

ในกรณีขอเครดิต ต้องมีการทำธุรกรรมกับทางบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือมีทุนจดทะเบียนเกิน 50 ล้านบาท

ติดต่อเรา
null

NDD Medical Technologies

NDD Medical Technologies ผลิตภัณฑ์ตรวจสมรรถภาพปอด แบบคัดกรอง และแบบระดับสูง DLCO, MBW ด้วยระบบ Ultrasonic Transit Time เทคโนโลยีใหม่ที่ทำให้การตรวจสมรรถภาพปอดง่ายขึ้น
null

BTL Industry

ผลิตภัณฑ์ BTL เครื่องรักษาทางด้านกายภาพบำบัดครบวงจร เราเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจาก BTL Thailand ในการจัดจำหน่ายอุปกรณ์กายภาพบำบัดในโครงการสำคัญต่างๆ
null

Cardiowise-Ergofit

ผลิตภัณฑ์ Cardiowise-Ergofit เป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายทางการแพทย์ที่ได้ควบรวมระบบ Telemetry การวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมกับการควบคุมอุปกรณ์ออกกำลังกายทางการแพทย์ทั้งหมด พร้อมการวัด BP และ SPO2 ในการประเมิน
null

PES Battery

เราคือผู้นำทางด้านแบตเตอรี่เครื่องมือแพทย์หลากหลายผลิตภัณฑ์ ครอบคลุมอุปกรณ์ที่ใช้งานทั้งหมดในโรงพยาบาล และได้มียอดขายการจัดจำหน่ายแบตเตอรี่มากกว่า 10,000 ก้อนต่อปี พร้อมการรับประกัน และการควบคุมคุณภาพขั้นสูงจากโรงงาน
Loading...

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH